Oidipiet Blog page 108

Reads: 199  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: September 11, 2010

A A A | A A A

Submitted: September 11, 2010

A A A

A A A


Delen met vriendenLeave me alone!vandaag, 09:58
Als een loopse hazenwindhond
kwijl ik terloops met mijn tong
over een ondoorgrondelijke nulgrond
Verbaas mij over de retoriek
uit het doolhof der dolende pelgrims
van het wisselende westerlingenpubliek
Sta mezelf abusievelijk toe
afscheid te nemen
van het schrijnende verleden
van de oude schildpad
op onze weg naar eenheid
Want ik ben een kind
Gemaakt voor een eerlijke mening
en een oprechte verdeling van de rekening
die ons als mens de hemel in prijst
- Want we leven allemaal voor onszelf -
Dus hoe kunnen we verder!?
Als alles maar relatief gezien
een schijnvoorbeeld is
van de keiharde werkelijkheid
die ons neersabelt
in de duisternis van het bos
Waar een miljoen dieren sterven
onder het genot
van de vlam in de pan
en de uit-elkaar-gebarste vulkaan
die onze vrijheid wegnam
en sprak over creatie
binnen de grenzen van het niets
(Het spijt me)
Maar ik wil geen relatie
met een oud vergeelde reeds bezette fiets
Laat de liefde vrij
Alle goede dingen gaan voorbij
Zo ook dit leven van jou
en van mij
› Meer... Een fractie gelukvandaag, 09:31
Zoals beschreven in het conceptrappoort
Vrijheid achter de komma
wil ik jou wijzen op de goude geschriften
die heden ten dagen geschreven worden
op deze fantastische schrijverspagina
Bijgaande het succes der landgenoten
tref ik u in de ridderzaal in aanwezigheid
van een stelletje zonderlingen die schijnen
te weten wat het betekent om verliefd te zijn
De waarheid die zich in het midden
van dit genootschap bevindt is onovertroffen
door de inhoud van de poetische kracht
die gevonden is in des zonderlingse teksten
Er is geschreven over verlangen, hoop en passie
woede, verdriet en filosofie, maar zelfs daarbinnen
is steeds de liefkozing terug te vinden als het verloren
kind van de rekening binnen de realiteit van deze poezie
Nochtans staan wij stil bij het bewustzijn dat
de vreemde aard ons kan aanzetten tot hoogbeschouwelijke
teksten die gelezen met het hart sec de betekenis verliezen
maar gevoeld dienen te worden met de emotie en gedachte
die past bij het moment waarop het geschreven is
Zie hier, aldaar het resultaat
› Meer... Anti-politiekgisteren, 13:52
Anti-politiek Kansloze kaaskoppen verteren de onbruikzaamheid als zoete koek.
Ze griffieren de onzin tot restjes stroop met wat pannenkoek toe.
Nee, Bush wist niet hoe het moest
Zelfs Blair en Balkende vielen met hun ballen in de soep
En nu Barrosso voor het karretje gespannen is
En enkel mijn woorden kan nablaten in de context van politiek
Veranderd er als mens helemaal niets
Blijven de wapens komen en stikt het van verdriet
Zelfs over de oceanen blijft het stormen
En aan het broeikasgaseffect doen wij nagenoeg nog steeds niets
Dus, ik ben als herder van deze kudde politiekologen
Een eenzame strijder tegen de wolven uit de bergen.
Laat de koeien maar loeien
en de hazen het pad van de minste weerstand kiezen
Want de politiek kan mij vandaag even niet meer boeien
zolang ik steeds weer het vertrouwen begin te verliezen
Ooit was het goed en waren wij samen
Helaas, is het metaal vermoeid
En zakken de leiders voor hun tentamen.
Neodemocratie:
Een wapen of een stem?
Staat of publiek?
Meer keuzes zijn er nu even niet.

(Het komt me de neus uit) mijn naam is haas | 11 september 2010
Toelichting:
Ik ben nieuw op DT, ik schrijf al een aantal jaartjes op de VS, basicpublishing en hyves daarvoor op de sites van de Bushes, er is de afgelopen tien jaar genoeg gebeurd om te vermoeden dat ik invloed heb op het aardse gebeuren om ons heen, maar zelf ben ik nog nimmer in het nieuws geweest dat ik weet, wel weet ik dat er een aantal dingen gebeurd zijn sinds ik Adam en Eva waren god heb geschreeuwd die ik als mens wellicht veroorzaakt heb, zoals de bomaanslagen in londen van 2005 en de mislukte aanslagen op de yes we can man en het balkende paard, in beide gevallen heeft het te maken gehad met mijn retoriek van het humantheisme en de neodemocratie, ik ben geen heilige, maar heb wel de wereld een beetje veranderd daar bij heb ik een jaar of tien geleden ook een formule bedacht voor de totale energie van een willekeurig systeem: H=1/2m*v^2+1/2alpha*d^2+1/2I*f^2 wat mij aanleiding heeft gegeven tot het staken van mijn studie en verder te gaan met het geschreven en getekende woord. Ik ben dus een dichtend kunstenaar geworden, daarbij heb ik altijd een sterk gevoel van vechten tegen onrecht in me gehad en neem ik het altijd op voor de underdog, dit te samen met mijn geloof dat de mens als god is en dat wij het beste af zijn met een politiek systeem waar de wapendragers niet mogen stemmen en de burgerij 50% belasting betaald om voor iedereen vrije toegang tot alle basisbehoeftes te geven, heeft bij mij het idee opgebracht een modelstaat te stichten in de vorm van IsraelPalastina met Jaruzalem als hoofdstad waar de internationale wetten gelden die ik in mijn magnus opus 'de waarheid regeert' heb beschreven. Deze modelstaat moet als een olievlek het humantheisme en de neodemocartie over de wereld verspreiden en de gehele wereld onder de controle van 1 internationaal wereldleger plaatsen dat bij machte van het internationale gerechtshof gemachtigd is acties uit te voeren op plekken waar de schade aan mens, dier en milieu zo ernstig is dat ingrijpen van buitenaf noodzakelijk wordt geacht.

› Meer... in noodvrijdag, 22:43
In nood leer je jouw vrienden kennen
?help mensen in nood!
mijn nieuwe motto en wet voor de internationale gemeenschap.
mijn naam is haas - 10 september 2010
?je hebt helemaal gelijk
dan weet je pas echt wat je aan elkaar hebt, leuk met die dieren daar hou ik van
mijn naam is haas - 10 september 2010
› Meer... Brief aan mijn moedervrijdag, 22:26
In Kaatsheuvel groeit een berg naar Zweden
Terwijl ik eigenlijk de ark van Noach moet schrijven
voor alle mensen die over zullen blijven
Gelden oude normen en wetten
zoals vrouwen en kinderen eerst
en wie braaf is die heerst
Ik weet nog niet genoeg van de natuur
om alles en iedereen te kunnen redden
Ik heb vragen die geen antwoorden hebben
Dus ik laat het nu even gaan
Om het te laten rusten
Met tijd komt wijsheid
Met raad komt inzicht
Ik moet/wil me meer gaan verdiepen
in de diepere materie van het leven
waar we vandaan komen
en hoe het kan dat de wet
hetzelfde is gebleven
Want waarom zijn wij zo sterk!?
Terwijl evolutie voortkomt uit zwakte
omdat men zich dan moet aanpassen
om te overleven
Wat zijn de eisen van de toekomst?
Hoeveel moet ik nog geven?
Mama, waarom moet ik dit allemaal alleen doen?
Waarom is ons Line hier niet meer?
Waarom is het allemaal zo hart?
Ik hou van het leven begrijp me niet verkeerd
Maar mama, ik ben zo bang
voor de zondvloed en het hellevuur
Waarom leven schildpadden zo lang?
En waarom liet je me slapen in de schuur?
Was ik dan zo slecht dat ik zei:
Dat die foto's van mij waren?
Ik heb het ook nooit gewild
maar mensen hebben misbruik van jouw en mijn goedheid gemaakt
En nu moeten we leven met het beeld
dat ik psychisch niet in orde zou zijn
Misschien moet je Hollywood maar eens vragen
wat mijn levensverhaal waard is als ik vermoord of gestorven ben
maar laat me nu niet alleen
in het klare daglicht
Waar ik schijn in de ziel
van duizenden geesten
Als de vleesgeworden niemand
die voor iedereen het beste wil
Maar nogal eigenwijs kan zijn
als het gaat om oplossingen
Toch, geloof ik dat IsraelPalastina
de mensheid zal verenigen in eendracht
met mijn geloofje Adam en Eva waren god
Geloof in de liefde
En geef nooit op
Want we zijn hier om elkaar lief te hebben
als elkaars naaste of partner
In ieder geval moei je maar niet te veel om mij
Want ik ben heel erg verliefd
op een hele leuke meid
En ik zorg weer goed voor mezelf
en ik ook voor haar
We houden van elkaar
Dus, stil maar mama
Het komt allemaal goed.


› Meer... Een appeltje schillenvrijdag, 12:55
Tweedracht is de appel van de boom van ons paradijs, er is geen verschil tussen ideologie en geloof, een mens is een mens en dient ook zo behandeld te worden.
Islam, betekent in mijn babalonisch taalgebruik: God is liefde. Is is to be is to be god is god. Lam is to love is to be in love is love. Met andere woorden, islam is het geloof dat god liefde is. En ik denk dat maar 1 tot 2 % van de 5 miljard gelovigen in onze wereld de koran echt helemaal gelezen hebben, dus moet wilders niet zo hypocriet doen en iedereen die in de islam geloofd over een kam scheren. Die man is tegen de liefde, en dus het kwaad zelve.
Waarom zou een jood wel bij wet beschermd worden tegen publiekelijke uitspraken tegen het jodendom en een moslim niet!? En dus, ben ik van mening dat personen zoals hij net zo slecht zijn als de extremistische imams die mensen aanzet tot het verbranden van amerikaanse vlaggen en het zichzelf opblazen in toeristische gebieden waar westerlingen vakantie vieren.
En ik vrees dat de christenen weer dezelfde fout gaan maken als in de tweede wereldoorlog en de scheiding tussen moslim en christen op een vergelijkbare manier als toen met de joden en de christenen ten tijde van de tweede wereldoorlog toe zullen staan. Zij verkopen hun ziel nog aan de duivel om te kunnen blijven leven en dat is iets wat mijn inziens ernstig fout zit in deze maatschappij.
Ik erken dat er problemen zijn met moslims die het gewoon vinden om iemand te laten stenigen voor overspel of eerwraak te nemen als het zusje van iemand verkracht is, maar dat neemt nog niet weg dat je mag generaliseren en degene die dit niet gewoon vinden en ook moslim zijn toch achterlijk te noemen.
Vrijheid (van meningsuiting) heeft nu eenmaal grenzen en zo gauw uitspraken van een volkvertegenwoordiger een gevaar voor zichzelf of de samenlevening is dan dient zo iemand de mond gesnoerd te worden en bij voorkeur behandeld te worden voor zijn of haar haatzieke gedachtes en gevoelens.
Want als ik zeg dat je alle facisten moet gaan pootje haken bij de roltrap van de metro doet niemand het, maar als Wilders dit over de moslims zegt dan zijn er waarschijnlijk genoeg die (zij het wellicht in een andere vorm) bereid zijn de moslims te gaan pootje haken. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Zoals het verboden is om iemand in het openbaar te discrimineren zo zou het ook verboden moeten zijn iemand (of erger nog hele bevolkingsgroepen) te beledigen. Het is dan ook niet zo gek dat mensen als Theo van Gogh en Pim Fortuin vermoord zijn om de dingen die zij gezegd hebben. Hoewel een moord erger is dan discriminatie of belediging is het effect van wat publiekelijke personen zoals bovengenoemde vele malen verstrekkender doordat die mensen die in hen geloofden nu massaal aan een massapsychose lijden en vinden dat het normaal is om een moslim als minderwaardig te behandelen terwijl het als mens net zoveel rechten en plichten heeft als diegene zelf.
Concluderend stel ik dat de rechtbank in Amsterdam orde op zaken moet gaan stellen en de heer Wilders goed straft voor zijn gedrag van de afgelopen jaren als een schoolvoorbeeld en waarschuwing voor al die andere mensen die denken dat ze het kunstje van Hitler nog eens dunnetjes over kunnen doen met de moslims.
Want ik wil geen scheiding, ik wens een samenleving waar iedereen vrij is te geloven en te denken wat diegene wil en ik heb niet eens de koran, de bijbel of de thora gelezen, maar ik weet wel dat god liefde is en dat Adam en Eva god waren en wij mensen dus allemaal zonen en dochters van god zijn die allemaal evenveel goddelijkheid en macht in ons hebben om goed dan wel slecht te doen.
En ik hoop dus dat men niet voor het laatste kiest en eens gaat luisteren naar het hart.
› 2 reactie(s) Meer...
Reacties (8)
?mijn naam is haas
?je bent niet echt vrolijk Haas
of je wilt me het tegendeel bewijzen, natuurlijk!?

Madelon - 10 september 2010
?madelon
ik ben woest
mijn naam is haas - 10 september 2010
?en het haasje orakelde voort
Desiderius - 10 september 2010
?Dag Haas
Woede haalt woede op.
Voor je het weet is het oorlog.
Geef een haatzaaier een glimlach.
Niet meer over praten maar laten zien.
Maar geef je niet over aan de één of andere kant.
Maak eens een gedicht.
Henk
Henk Morinel - 10 september 2010
?Henkje
jij vind zeker ook dat Hitler niet gestraft had hoeven worden als die nog geleefd had!? glimlach my ass..aanpakken die handel, en dichten doe ik genoeg, morgen weer een dag
mijn naam is haas - 10 september 2010
?Ha Haas
Hoe kom je daar nou bij? Nee, Haas zo kom je daar niet mee weg.
Wat ik zeg is dat je mensen op allerlei manieren tot grote hoogte kunt opjagen. Wilders jaagt jou op en jij jaagt Wilders op. Dat geeft ruzie. Als je dat kan voorkomen door er boven te staan en te laten zien hoe het anders (dus zonder ruzie)kan hebt je niet gewonnen maar de vrede bewaard. Als mensen gaan vechten sneuvelen de onschuldigen.
Ben ik het daarom eens met Wilders? Nee! Snap ik wat je bedoelt? Ja!
Trap niet in zijn val en geef hem niet de gelegenheid te gaan mobiliseren.
Ik kijk uit naar je gedichten,
Je Henk
Henk Morinel - 10 september 2010
?Beste Henk
Ik heb in mijn tekst duidelijk aangegeven dat de heer Wilders bij machte van de rechter gestraft dient te worden voor zijn uitlating tegenover de moslims. Hij had de vrijheid moeten respecteren met zijn zgn. partij voor de vrijheid.
mijn naam is haas - 10 september 2010
?Zeg het met liefde
Alleen god mag oordelen, god is liefde en oordelen is spreken, maw. alleen de liefde heeft recht van spreken, Wilders heeft nimmer met liefe gesproken - juist het tegenovergestelde - daarom moet hij goed gestraft worden en zichzelf eens gaan laten intergreren in de huidige maatschappij. Je bent nooit te oud om te leren, beste Geert.
mijn naam is haas - 10 september 2010 Pieter (55)
vrijdag, 13:03ame ame

Gevarendriehoekdonderdag, 23:32
En als de stilte voorbij is
het laatste uur geslagen heeft
dan staat de wolf in schaapskleren
met twee boeken in de hand
die beiden de waarheid
van de menselijkheid dienen
Het vergulden pad naar eenheid
splijt het hoofd van de slimste
en slaat spijkers in de voeten
van de laatste alinea
op schrift
Nee, de Belgische kust
zou nimmer meer floreren
onder de dampen
van het land van de zee
Het boslandschap van de Spanjaarden
zou vergrijzen onder de invloed
van de kooktemperatuur
van het loden waterstofgas
De destructie zou vernietigend zijn
ware het niet dat de herder
de wolf herkende
En de lammeren wist te redden
van de tand des doods
toen president Poetin opeens zei...
Hou die kernkoppen maar
Wij ontmaskeren de wolven wel
voordat de ziekte van de eenzaamheid
toe kan slaan in het onbevangen veld
En zo geschiedde het
dat zeventien miljoen krantenkoppen
gedrukt werden
met de tekst:
God is liefde, satan is haat
De anti-islamisering en -verchristelijking
is voor de staatsveiligheid het echte gevaar
› 1 reactie(s) Meer...

Pieter (55)
vrijdag, 00:33De politiek is ook niet meer wat het geweest was, tegenwoordig wordt er met een verschil van 5 duizend stemmen een compleet scheef en ondoordacht plan gesmeed om de minderheden weg te pesten met belastingmaatregelen, jij mag het muggenzifterij noemen, ik noem het ordinair neofacisme, eerst klink wegpesten en vervolgens met oogkleppen op door blijven drammen, ik hoop dat onze geert zichzelf goed voor paal zet overmorgen in ny, is er weer genoeg reden om de besprekingen over links of zoals mijn voorkeur het midden door te zetten, we zijn per slot van rekening geen lammenhaters laat staan nationalistische egels met de stekels vooruit, nee wij nederlanders kunnen ons absoluut niet relateren aan het politiek beeld wat de heren rutte, verhagen en wilders voor ons neerzetten, helaas zijn er genoeg schapen die bij gebrek aan beter vrolijk meeblaten met de landverraders en andersdenkende-haters, laat ik het zo zeggen, het gezeik van rechts komt mij de neus meer dan uit, ik denk dat ik maar eens een doekje voor het bloeden om die smoelen van de heren politici moet binden, want ze stinken uit hun bek als dronken ezels die niet beter weten dan tegen de steen te schoppen, terwijl ze er juist iets moois van zouden moeten maken samen.


© Copyright 2018 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: