Oidipiet Blog page 114

Reads: 333  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

Delen met vrienden
Tandsteenvandaag, 22:01
Het is koud op straat
zij is weg, ik alleen
voel haar warmte
van binnen

tel de stenen

en de wind
die snijdt om mijn oren


› Meer... Apotheosevandaag, 09:41
Als chaos vorm krijgt
en rust zich in symbiose vindt
dan zijn jij en ik als gelijken
als een met nacht en wind
samen gekomen
vertrouwt aan elkaar
als vriend en vriendin
› Meer... Alles van waardegisteren, 22:28
Rakelings de stilte
die mij vast houdt
in het ongewisse

Een poging tot communicatie
zonder over jouw lot te beslissen

Nee, ik laat je niet kisten

maar soms zijn keuzes noodzakelijk
om verder te kunnen gaan
zonder pijn

neemt niet weg dat ik
ons verhaal nimmer
laat uitwissen

zoals het moet zijn
› Meer... Met uitzicht op de Waaggisteren, 19:26
Dat er iets in mij
spreekt over later
en misschien

Dat er iemand is die zei
met jou kan ik praten
jou wil ik zien

Dat, dat heeft mij
wakker gekust
vandaag in Alkmaar
bewust
met jou
› Meer... Als ik de herfst niet haalzaterdag, 22:35
twee hard gekookte eieren
de zoet droefgekleurde wijn
en een groen verhaal over
bewustzijn en ordening

de overgang van goed
naar slecht en slechts een
om als compleet mens
te kunnen schrijven dat ik
je mis, gelukkig ben
en niets meer begrijp
van het leven

nu jij er niet meer bent
› Meer... waar woorden overbodig zijnvrijdag, 23:30
toen gisteren nog niet bestond
en het verleden mij geenszins
verstond in de woorden van fatsoen

toen, pas toen begreep ik wat lief was
is en zal blijven

jouw handen op mijn mond
als we even stil zwijgen
in een moment van geluk

en ik jou voel
als jouw ogen
mijn lichaam bestormen
met de ankers van de tijd

waar dit leven ooit
met een woord
begon
› Meer... Spelregelsdonderdag, 15:00
Zoentje-tik is het mooiste spel
uit mijn jeugd
Daarna komt jongens-en-meisjes-pakkertje
op een trotse tweede plaats
maar het zoentje-tik
blijft voor mij de baas!

En nu het later is
Spelen we nog steeds volgens de regels
van het zoentje-tikken
en buiten spelen

Verliefd op dat ene meisje
waar ik gewoon zoveel van hou
ik wil alleen maar haar zoenen
en wel nu, heel gauw!

Zoentje-tik is het mooiste spel
uit mijn jeugd
Daarna komt jongens-en meisjes-pakkertje
op een trotse tweede plaats
maar het zoentje-tik blijft
voor mij de baas!

En nu het later is
Pakken we
nog steeds wat we pakken kunnen
volgens de wetten van het spel
de jongen en de meisjes
houden zich aan hun plan
zij weten het wel

Bewust van die ene koning
en koningin
de macht een leugen
voor even de baas
en succes
wel degelijk een keuze

Zoentje-tik en jongens-en-meisjes pakkertje
ik leef volgens die regels
en laat mijn werkelijke vrijheid
door niemand anders afpakken!


› Meer... Parabelenwoensdag, 23:43
de nacht valt in mijn armen
ik kus het luchtledige scherm
mijn vingertoppen strelen het laken
dat niet bestaat

en ik voel de wind en de regen
tegen de ramen blazen
en houd mezelf wakker
met het makkertje wildgeraas

och lieve, liefste lief
waar zijn onze rozen gebleven?
hoe vertel ik jou dat een plus een
geen twee meer is?

draag ik jou in mijn dromen?
of drink slecht alleen
in deze verdoemde duisternis?

zeg het me..
voor het te laat is


› Meer... De tien poker gebodenwoensdag, 15:44
(The ten poker commandments)

Dit is een lijstje met lijfspreuken die ik zelf verzonnen of van anderen gehoord heb, alle spreuken heb ik uit eigen ervaringen als waarheid ondervonden. Met behulp van deze spreuken probeer ik een soort tien poker geboden voor speltheorie te maken, waarbij de waarheid regeert.

This is a small list with lijfspreuken which I myself have invented or have heard from others, I have expierenced all sayings as truth. Using these sayings I have tried to write the ten poker commandments for game theory, whereby the truth governs


1. Ik ben jij (I is you)
2. god gokt niet (god does not play dice)
3. je hebt geen vrienden aan de pokertafel (poker is war)
4. het leven is poker (life is poker)
5. bluf nooit tegen de beste hand (never bluff against the best hand)
6. toeval bestaat niet (chance does not exist)
7. geluk is met de dommen (luck is with the donkeys)
8. eerst denken dan doen (think before you act)
9. eten of gegeten worden ( to eat or to be eaten)
10. wie geduld heeft wordt beloond (who has patience is rewarded)

› Meer... Vreemde ziektedinsdag, 00:12
ik schiet door de hemel
dwing het geluk naar mijn hand
vergiet de edelen lemen delen:
schrijven als religie
het zien of de fiducie?

geloof mij
ik ben drieduizend deuren verder dan jou
en aan feiten kleven ook conclusies

want ik ben op doorreis in het paradijs
naar de hel en daar de aarde
mijn torso wordt door pijn overmand

onze geest is het wezen
de weg als een bejaarde
en thuis bij ons is het
opeens een ander land
Kleine maria31 okt, 20:37
En zo, maaike, zitten we hier
samen in huis met wijn en bier
plezier en vertier, gein en
een heel klein beetje venijn

ik denk al aan morgen
ik heb echte zorgen
want je bent zo lief
en ik kan je niet zeggen
wat ik zonder je zou moeten

dus ik zwijg over jou
kleine maria
en laat het gebeuren
zoals het mag zijn

gewoon, parallel
een gedeeld door een
samen tellen we voor twee
ik doe met je mee


Submitted: November 08, 2010

© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Other Content by Oidipiet

Script / Young Adult

Script / Young Adult

Script / Young Adult