Oidipiet Blog page 118

Reads: 210  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
some poetry and text

Submitted: November 26, 2010

A A A | A A A

Submitted: November 26, 2010

A A A

A A A


Dubiovandaag, 14:34
Niet dat ik het niet wil
of het liever niet heb
maar de schijnheiligheid
van Sinterklaas
misstaat jou als persoon
enorm

Want je bent met mij
en gaat met hem
als het bloed onder mijn nagels
vraag je er gewoon om…

Dus ik zeg het nog een keer
met klem:
Je kiest voor mij
of je kiest voor hem

Maar je moet mij
geen etentjes gaan beloven
als je nog steeds denkt
dat ik er wel aan wen

› Meer... Veulen (gecensureerde versie)gisteren, 13:50
fluister
jouw naam
en zeg
jouw zachtblauwe ogen
die vragen
om meer

stijg op
in extase
voel bloemen
bloeien
in mijn brein
leg mijn handen
op jouw heupen

en keer

nimmer meer terug
van waar ik niet
wilde zijn

› Meer... schaduwgesprekgisteren, 12:55
Gebroken regels
verdraaide feiten
halve waarheden
en de telefoon
die ons de dag
doet splijten:

'Het spijt me
dat ik van je hou
maar ik ben verliefd
op een ander
en jou eigenlijk niet
langer meer trouw'

Verbonden in vrijheid
droom ik over haar
in gladgestreken zwart

Waar ik haar dijen
diep bewonder
en haar liefde meeneem
in de donkere kamertjes
van mijn hart

› Meer... Oorloggisteren, 12:54
Oorlog
Hoe meer nog
kende ik jou
als een denker?

Wat betekent
liefhebben nu
ik niets meer heb?

Verliefd op zinnen
en het woord
dat mij dus niets zegt

Nee
god is niet dood

Ik ben alleen
niet zo dankbaar
dat wij mensen
namens Hem

Het leven hier op aarde
voor de anderen
letterlijk en figuurlijk
hebben verkloot

› Meer... veulen IIgisteren, 12:53
jouw verlangend diepe kreuntjes

Plof, plof, plof, plof
Sop, sop, sop, sop

Je ketst vol tegen mijn kruis aan
en doet net alsof
je mijn vingers niet voelt bewegen

Ondeugend fluister ik jouw naam
en zeg jouw zachtblauwe ogen
die vragen om meer

Ik kom, ik kom..
laat me nu even lekker, lekker, lekker
begaan

› Meer... Veulengisteren, 12:49
Speels als een veulen
sta jij naakt voor mij
bij de spiegel

Je maakt heupbeweginkjes
en je lacht
als ik je zacht knijp
met opwindend gegiechel

Ik stijg op in extase
voel bloemen bloeien
in mijn brein
leg mijn handen
op jouw heupen
en keer nooit meer terug
van waar ik niet wilde zijn
› Meer... Alanodinsdag, 23:36
Alleen mijn muziek kan mij genezen van de pijn die ik voel.
› Meer... En hij schreef…dinsdag, 23:35

De wolf en de deken
bezweken onder kaarslicht
gedicht in sommen
over hoe wij
heuvels beklommen

En dan sta ik nu
open en alleen
voor de poorten
van dat wat is
en jij mij gaf

Nee, ik ben geen eenzaat
sla de stilte van mijn jas af
en speel de nachtmelodie
voor later

› Meer... Realisatiemaandag, 22:52
ik ben onderdeel van
een mogelijkheid tot
het H O U T is sterk
de T A N D E N scherp
alleen kan ik het niet
oplossen


› Meer... grinnikmaandag, 22:50
ik heb een hart van S T A A L
maar een mond vol I J Z E R
ik zou willen dat ik zacht was
en een stuk wijzer

ZOALS JIJ


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: