Oidipiet Blog page 122

Reads: 186  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: January 04, 2011

A A A | A A A

Submitted: January 04, 2011

A A A

A A A


Delen met vrienden

Vruchtbare aarde (bewerking van een gedicht van ene madonna)

22 dec, 12:04

Kom O kom

regenwolken

maak de aarde natLaat water stromen

door de vallei

waar oogst

vrucht zal dragen

in het landKom O kom

zwoele lentewind

laat het koren waaienZoals het zaad

van een potente mam

duizend keer duizend

maal vermenigvuldigd

met mij

in de nacht
Meer...

Klaar

21 dec, 17:47

Liefde bestaat niet
en alles wat ik ooit geschreven heb
is onwaar

Nee, er is geen woord
dat mijn werkelijkheid kan beschrijven

Geen zin die precies zegt
hoe het is

Het zijn enkel benaderingen
van een tijdelijk gevoel
dat leefde

toen ik nog van je hield

Meer...

Northerlight

21 dec, 12:36

... en de lucht was roze

\"\"
bezoedeld door drank, drugs en liefde

brak de aarde een klein beetje voor ons open


Meer...

oidiporn

21 dec, 11:36

speels als een veulen
sta jij naakt voor mij
bij de spiegel

je maakt heupbeweginkjes
en lacht met wild
gegiechel

ik stijg op in extase
voel bloemen bloeien
in mijn brein
je laat mij jouw
billen voelen
en ik leg mijn handen
op jouw zij

plof, plof, plof, plof
sop, sop, sop, sop


je ketst tegen mijn kruis aan
en doet net alsof
je mijn vingers
niet voelt bewegen

als ik dan mijn riem losmaak
en jij mijn boxer naar beneden trekt
dan proef je de smaak
van voorvocht al in je mond
en krijgt spontaan een natte kut
als je voor me knielt
op de grond
Meer...

Eega

18 dec, 19:39

het besluipt me
de gedachte
dat jij mij beter kent
dan ikzelf
kan begrijpen

Meer...

Erratum

18 dec, 19:38


vaar onzekere sporen
door grauwgrijze dagen
laat zinnen in mijn mond
smoren

ooit hield ze van me
maar nu wil ze

vrijheid


Meer...

Amsterdam Sloterdijk

17 dec, 13:27

Ze was nog nooit verliefd geweest
\"\"zijn omhelzing in de trein die nacht

werd uiteindelijk tijdloos


© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: