Oidipiet Blog page 3

Reads: 412  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


time to quit
25 mrt 2008, 14:30
time to quit
just no more shit
time to leave
just needing to relief
time to forget
just having regrets
time to move on
just being strong
time to say goodbye
not even able to live a lie
time to break up
just really wanting to stop
time to face to facts
just not having any respect
time to get real
it's just not my kind of deal
Meer...
Every day life
25 mrt 2008, 14:24
Every day
everytime
each moment in time.
You have the possibility to change your life.
In the morning
when you go out to work.
In the afternoon
when you have lunch.
In the evening
when you do your groceries.
In the night
when you go to sleep.
You can always decide to turn it all around.
You found that your decisions make your path in life.
You found that your anger fuels your ideas.
You found that your love controles your succes.
While you're thinking that you could change.
While you're saying that you could do things better.
While you're seeing that you could make a difference.
You continue to be you.
As you go through life
and you are faced with growing up.
As you live through a year
and see questions unanswered.
As you become older
and give answers to questions.
As you are one of a kind
and you experience specific needs.
As you have only one body
and find things that are nice.
You more and more become you.
Since you were using
since you were playing
since you got used
since you got played.
You became part of a system.
You finally started to see,
that
your life
is in your hands.
And that makes you
as human
as you possibly can be.
Living your life
for everybody to see.
Meer...
One plus seventhousand
25 mrt 2008, 14:12
Like one plus seventhousand is poetic justice
and emotions should be legal practice.
Like two plus one would be nothing and all
and our feelings would just be jokes for the mall.
Like forever we could be together
and we never break or fall.
Like we should do anything,
or at least something,
but just not nothing at all.
Meer...
Hamiltonian
23 mrt 2008, 15:15
in december 2002 heb ik een formule uitgevonden die de totale energie toestand op kwantumniveau van een willekeurig systeem beschrijft. De formule luidt als volgt:
H = 1/2*m*v*v + 1/2*alpha*d*d + 1/2*I*f*f
er geldt:
H = Hamiltonian [J]
m = massa [kg]
v = snelheid [m/s]
alpha = polariseerbaarheid [J/(C*C*m*m)]
d = dipoolmoment [C*m]
I = inertheid [kg*m*m]
f = frequentie [1/s]
Het eerste deel van de formule (1/2*m*v*v) beschrijft de kinetische interactie-energie binnen het systeem.
"Hoe dingen tegen elkaar aan botsen"
Het tweede deel van de formule (1/2*alpha*d*d) beschrijft de electrische interactie-energie binnen het systeem.
"Hoe dingen tegen elkaar aanplakken en elkaar afstoten"
Het derde deel van de formule (1/2*I*f*f) beschrijft de zwaarte kracht interactie-energie binnen het systeem.
"Hoe dingen om elkaar heen draaien"
De optelsom van deze drie termen geeft de totale energie van het systeem dat je gekozen hebt.
Je kan elk willekeurig systeem kiezen, dus heel klein bijvoorbeeld een photon, een electron, een atoom of een molecuul, en heel groot bijvoorbeeld het heelal, een zonnenstelsel, een ster, een planeet, een maan, etc, etc.
Ik kan deze formule op quantum dynamisch niveau afleiden, maar dat strekt nu te ver voor deze tekst. Ik hoop dat de leek een beetje begrijpt wat ik bedoeld heb met deze formule.
Meer...
funny chess
20 mrt 2008, 21:50
mijn nieuwe spelletje heet funny chess.
je begint met een leeg schaakbord en je mag om de beurt een stuk neer zetten.
wit begint.
eerst de koning, daarna een stuk naar keuze.
als je schaak staat moet je dat opheffen door een stuk voor de koning te zetten.
de koning mag niet zo schaak gezet worden dat deze verplaatst moet worden, dus paarden en pionen mogen niet schaak zetten en lopers, torens en koningin mogen niet direct tegen de koning aan schaak zetten.
pionen mogen niet op de eerste en laatste twee rijen gezet worden.
als alle stukken staan, begint het 'gewone' schaken en wordt de partij beslist volgens de normale schaakregels.
nb1 je kan dit spel ook versnelt spelen door zelf twee (identieke) stellingen te bouwen en dan iemand uit te dagen dit te spelen.
nb2 je kan dit spel ook uitbreiden door de maat van het bord te veranderen en het aantal speelstukken.
Meer...
tegen de zon in kijken
15 mrt 2008, 15:17
het gras is groen
de lucht is blauw
ik kijk tegen de zon in
en ik zie jou
tranen bij de afwas
het witte sop
om de oren
alles weer schoon
en droog
vanmiddag
mezelf
geschoren
babi pangang bij het eten
een dag om nooit meer
te vergeten
Meer...
mis-me-niet
15 mrt 2008, 15:17
de mensen en de stad
er gebeurt niets
de wind en de bomen
het kan verkeren
de zon en de vogels
soms zijn er plannen
de zee en de vissen
hoelang kan vrijheid duren
een intiem gesprek
een warme dag
gisteren was het heden nog mooi
de mensen en de stad
er gebeurt niets
de wind en de bomen
het kan verkeren
de zon en de vogels
soms zijn er plannen
de zee en de vissen
hoelang kan vrijheid duren
donkerblauw
schaamteloos
en onwetend
tijd vaart voort
gemak geeft rust
liefde is waarheid
dat ben ik mij bewust
Meer...
de stilte voor de storm
15 mrt 2008, 15:16
de stilte voor de storm
morgen word ik wakker
met jou in mijn armen
ik hou van je
de nachten alleen
steeds dezelfde droom
vertrouw op de toekomst
overdag de onrust
ik ben verliefd
wil bij je zijn
maar op me gemak
laat zien wie ik ben
mijn lieve maatje
het leven samen met jou
is een plaatje
jouw glimlach verraad je
mijn ogen en wangen ook
wat is er dan mooier dan houden van
(kan iemand mij dat uitleggen)
laat mij jouw hart verwarmen
neem ik jou in mijn armen
en maak ik mijn droom waar
ik voel het
ik weet het
wij zijn gemaakt
voor elkaar
Meer...
amor es sufrir
15 mrt 2008, 15:15
amor es sufrir
si no quieres sufrir
entonces no ames
pero si no amas
para que quieres existir
liefde is lijden
wil je niet lijden
heb dan ook niet lief
heb je niet lief
waarom wil je dan bestaan
Meer...
eventjes alstublieft
15 mrt 2008, 15:15
gaat u eventjes met mij mee
maar zegt u dan geen alsjeblieft
doe jezelf alsjeblieft niets aan
zeg ik nu te veel
of begrijp jij mij misschien niet
zegt u maar wat het je blieft
of heb even aandacht voor deze biecht
staan wij nu zomaar te dromen
en hebben wij geen woorden meer klaar
voel jij ook nattigheid
alsjeblieft
al is het maar voor heel even
dat ik ben heel eventjes
verliefd


© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: