Oidipiet Blog page 38

Reads: 205  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 23, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 23, 2010

A A A

A A A


Zorgenvandaag, 14:17
Ik zie,
ik voel
en ik ga.
Maar daarna
weet ik het niet meer.
Ik kijk je na
en vergeet het weer.
Dan is het morgen
en heeft ieder
zijn of haar zorgen.
› Meer... Berg van vreugdegisteren, 13:34
Op de berg van vreugde
waait vriendschap
van twee kanten
als hervonden geluk
door alles om mij heen
heen.
langs mijn lichaam
voel ik elke emotie
als een blinde man
met maar een been
die dankzij jou
weer kan zien en lopen
omdat jij in mijn hart verscheen.
› Meer... Als jij er niet waszaterdag, 13:01
Als jij er niet was
zou mijn hart stil blijven staan.
Mijn bloed zou niet meer stromen.
Niemand zou meer komen.
Het zou het eind zijn van onze dromen.
Niets zou nog meer gaan.
Als jij er niet was
zou mijn ziel deze wereld verlaten.
Mijn geest zou niets meer hebben te bepraten
en er zou geen licht meer zijn.
Ik zou eenzaam sterven van de koude.
Verlaten met alleen mijn pijn.
Als jij er niet was
zou er geen liefde bestaan.
Was er niemand om van te houden.
Niemand om te vertrouwen.
Een wereld zonder kleuren.
Opgesloten achter dikke deuren.
Mijn laatste uur zou slaan.
Als jij er niet was
zou het leven bevriezen.
Was er niets meer om te verliezen.
Alles zou bederven.
Ongelukkig zou ik sterven.
Als jij er niet was.
Als jij er niet was!
Er is geen leven
zonder jou.
 
 

› Meer... Op wolken lopenvrijdag, 13:20
Dromen op golven.
Staren naar licht.
Zomaar een kus.
Dan lopen er tranen.
De geur van morgen.
De zon op het gezicht.
Aan wolken denken.
Samen in stilte.
Vrede en liefde.
Een zuiver liefdesgedicht.
Ontspanning en ontlading.
Weg van de kilte.
Knuffels en warmte.
Eindelijk wat rust.
Op schreden van geluk
elkaar in volledige overgaaf gekust.
Het eeuwig vast willen houden.
De toekomst zonder eind.
Ons onbegrensde rijk.
De oneindige liefde.
Die sinds deze dag
voor ons
nooit en te nimmer
meer verdwijnt.
› Meer... Niets3 sep, 10:15
Er is niets.
Niets dat mij raakt.
Er is niets.
Niets dat ons gelukkig maakt.
De stilte schreeuwt om aandacht.
Maar ik hou me rustig.
Er is niets.
Niets dat jij niet ziet.
Er is niets.
Niets waar ik van geniet.
De rust in mijn hart verdooft de pijn.
Even ben ik gelukkig.
Gelukkig met niets.

› Meer... Straatdroom2 sep, 12:26
Op muren geschreven
als stickers verstrooid.
In mijn hart gebleven,
maar het werk nooit voltooid.
Straatdroom, harde werkelijkheid.
Door het land gereisd
als een pelgrim met een missie.
Zonder vrienden.
Opzoek naar erkenning.
Kwam ik tot de conclusie:
Internet is mijn redding.
Contact, alle stemmen tellen.
Wat kan ik je nog meer vertellen?
Ik maak mijn eigen wereld
in woorden en letters
als een utopia maar dan
met ketters.
Het leven lijdt zijn weg,
maar vindt er geluk voor terug.
Luister naar wat wordt gezegd
en volg je eigen vlucht.
Ik geloof in mijn eigen kunnen.
Doe jij dat ook?
Of laat je je wensen vervullen
en maakt je dromen uit rook?
Ik geloof in mijn eigen kunnen.
Ik doe het zelf.
Woord voor woord,
taak om taak.
Ik blijf mezelf.
Hoe moeilijk
het leven
het mij
ook maakt.
› Meer... Het leven1 sep, 10:24
Het leven is te mooi
om weg te zitten kwijnen
in mijn eigen verdriet.
Het leven duurt te lang
om het te verdoen
met alleen maar dromen in mijn verschiet.
Het leven vraagt te veel
om alle antwoorden te vinden
waarom zij mij verliet.
Het leven gaat te ver
om te kunnen zeggen
dat ik alleen nog maar geniet.
Het leven bestaat
zolang er liefde bestaat
Het leven gaat
zoals het gaat
Het leven, het leven!
Het leven
geeft mij alles.
Alles, alles!
Alles
waar ik nu
van ben gemaakt.
 
 
› Meer... Cirkels31 aug, 18:40
Rond vragen en antwoorden
kleven immer gevoelens.
Het gevoel weet of het goed is.
Rond verlies en winst
draait een bol van trots.
Soms is het even slikken.
Rond tijd en temperatuur
trillen fotonen los.
Die zich in allerlei kleuren schikken.
Rond jou en mij
groeit nieuw leven.
Dat ons waar laat zijn.
Als een mythe,
als een gegeven.
Als een droom
zonder eind.
› Meer... Tranendal30 aug, 19:44
In het tranendal
klinkt de echo
van verloren liefde
als een luide schreeuw
van eenzaamheid
door elke muur
om mij heen
heen.
Ik leef daar
als een verloren ziel
met een hart van steen
die maar niet kan begrijpen
waarom alles kapot moest gaan
toen jij uit mijn hart verdween.
› Meer... De vierde kus29 aug, 11:27
De eerste kus was magisch.
Zal jou nooit vergeten.
De tweede kus was fantastisch.
Zal altijd bij jou zijn.
De derde kus werd al gewoon.
Nog voelde ik intens geluk.
Maar de vierde kus deed zoveel pijn.
God, wat hebben we gehuild.
Het was ons verdiende loon.
Ontrouw, ruzie en elkaar ingeruild.
Wij waren stuk.
Het moest ons afscheid zijn.


© Copyright 2018 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Young Adult Short Stories