Oidipiet Blog page 46

Reads: 324  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 23, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 23, 2010

A A A

A A A


Delen met vrienden
chosegisteren, 17:10
do you tell it to me?
or is it what you like me to believe?
is this fidelity or hypocrisy?
you don't need to tell me
because I can see it in your eyes
read it between your lines
you are free
and I'm supposed to accept that
but I can't handle that
to see you with others
to feel sad and angry
but act like it doesn't bother
to cry when I'm lonely
to feel eachother
you won't brake me
I won't fall
but I hope you forsake me
because I ain't longer gonna stall
I want you with me
or without me
and nothing in between
when you're with me
you're with me
and not with somebody in between
so chose
or never be with me
again
› Meer... zonder jou...(dood)gisteren, 13:46
tijdelijk, klein of groot?
eeuwig, levend of dood?
is tijd een illusie?
ben ik een spook?
of eet ik geen brood?
een test, spel of een cel?
een weg, een doel of reden?
wie zegt mij dat jij echt leeft?
of ben je al overleden?
geef me een teken van leven,
want zonder jou
ben ik dood.
› Meer... De zuchtwoensdag, 23:00
In de gang
een terloops gebaar.
Houd mezelf in bedwang.
Toegeven is een gevaar.
Op stenen geschreven.
Uit hout gehakt.
Altijd mezelf gebleven,
maar opnieuw gestart.
Bergen brokkelen af.
De zee trekt zich terug.
De klok slaat zijn slag.
Ik ben thuis
en ik zucht.
› Meer... Jij gaf...(liefde)maandag, 17:51
Drijven, vliegen, dalen.
Opstijgen, fladderen
en weer terug op mijn nest.
Zweven, zwemmen, duiken.
Springen, slaan
en weer terug bij af.
Schrijven, schrappen, dansen.
Zingen, rust
en het is nog niet af.
Zien, geloven, hebben.
Loslaten, liefde.
Dat is wat jij
wat jij mij gaf.
 

› Meer... De wraakengelmaandag, 15:06
Er schuilt een duivel in mij
die wordt groter en bozer.
Mijn grenzen vervagen.
Ga aan het fatsoen voorbij.
Ooit was ik een engel.
Geboren uit liefde
in een nest van warmte,
maar die stem
maakt van mij een bengel.
Heb van haar gehouden.
De hoogste beloning der liefde gekend.
Veilig thuis zonder zorgen.
Was zo ontzettend verwend.
Ze is me gaan haten
toen ik tegen haar loog
met mijn mooie blauwe ogen.
Toch bleven we met elkaar praten.
Ze werd niet boos.
En ik loog wat meer
en nog een keer.
Sprak de waarheid
en had toen helemaal niemand meer.
Alleen ben ik een duivel.
Samen waren wij god.
Ik heb je nodig.
Zonder jou
maak ik alles langzaam kapot.

› Meer... afscheid...(van een vriend)zondag, 16:59
gek hoe die dingen kunnen gaan
ik wist het al
maar toch leefde ik in die waan
we waren vrienden, o, zulke goede vrienden,
maar ik moet je laten gaan
ik kwam te dichtbij, zo dichtbij
totdat je geen licht meer zag
met de bijl nog in je hand
we wilden voor een keer het gelijk aan onze kant
maar voor het goed en wel begon
was je vertrokken met de noorderhorizon
we waren vrienden, o, zulke goede vrienden,
maar ik moet je laten gaan
van binnen ben ik bang dat je me eenzaam maakt
ook al ben ik dat allang
we waren vrienden, o, zulke goede vrienden,
maar ik moet je laten gaan
weet niet wat ik je heb misdaan
maar je haatte mij
zonder woord of zonder naam
we waren vrienden, o, zulke goede vrienden,
maar ik moet je laten gaan
ik raakte de verkeerde snaar en we klonken ziek
maar blijkbaar zijn wij er niet meer voor elkaar
ook al boeit jou dat toch niet
ik loop wat in het rond
je woorden spoken in mijn hoofd
tot de morgenstond
van laat tot vroeg
ik ben helemaal ontdaan
we waren vrienden, o, zulke goeie vrienden,
maar ik moet je laten gaan
van binnen ben ik bang dat je me eenzaam maakt
ook al ben ik dat allang
we waren vrienden, o
we waren vrienden, o
zulke goede vrienden,
maar ik moet je laten gaan
› Meer... paranoiazondag, 11:52
ik loop over straat.
en iedereen ziet me.
ik zit op mijn kamer.
en iedereen ziet me.
ik denk iets bijzonders.
en iedereen hoort het.
ik denk iets negatiefs.
en iedereen hoort het.
ik kijk naar het nieuws.
en het gaat allemaal over mij.
ik lees de krant.
en het gaat allemaal over mij.
ik kijk over mijn schouder.
en iemand loopt achter me.
ik ga naar binnen.
en er staat iemand achter me.
ik kijk uit mijn raam.
en dure auto's komen langs.
ik doe mijn boodschappen.
en ik word beoordeeld.
ik lig in bed.
en hoor mensen over mij praten.
ik droom maar ben wakker.
en iedereen begint me te haten.
ik hoor de telefoon gaan.
en ik neem niet op.
ik sluit mezelf op.
en iedereen wil me zien.
ik krijg post.
en ik verbrand het ritueel.
dan gaat de deurbel.
de politie komt me halen.
en twee dagen later
word ik wakker in een isoleercel.
› Meer... niet geslapenzondag, 11:51
het is ochtend.
ik heb niet geslapen.
niemand ligt naast me.
ik ben rustig.
ik heb niet gedroomd.
ik moet lachen.
om wie?
om mezelf?
om mezelf met een andere vrouw.
Om mezelf met een andere vrouw in een heel mooi land.
om mezelf.
ik heb niet geslapen.
ik blijf rustig.
ik lach.
ik maak mezelf dood.
dan is het klaar met dat gelach.
ik maak mezelf dood.
dan is het over voor altijd.
ik heb niet geslapen.
het word langzaam donker en ik ga slapen.
ik zeg: schatje, dit is onze laatste avond.
maar er is niemand die mij hoort.
ik zeg: ik ga nu slapen.
en ik zal van je dromen zoals altijd.
› Meer... ik wil je kwijt...(eenzaamheid)zaterdag, 19:18
"ik wil je kwijt...(eenzaamheid)"
er brandt een kaarsje
buiten regent het
ik zie licht boven de wolken
straks dondert en bliksemt het
je komt mijn huis ingeslopen
je vindt me achter de computer
misschien luister ik muziek
misschien ben ik online
je maakt me ziek
momenten alleen ga ik malen
momenten alleen: wat is waarheid?
ik kan niet tegen die ongein
je draait me een joint
je geeft me een bier
we leven niet gezond
het is soms een hel hier
[i]always looking for the next...[i]
ok die shit houdt me relaxed
maar wat is het me waard
als ik met jou loop over straat?
ik heb wel vrienden, maar die gebruiken ook
mijn hele leven gaat voor mijn ogen op in rook
geen relatie houdt stand, er is altijd wel wat
aan de hand
en jij bent er altijd en eeuwig
voor mij
met jou moet ik leven
zelfs al houdt er iemand van mij
ik wil je zo graag kwijt
zo graag kwijt
zo graag...
de eenzaamheid
› Meer... home made...(vertrouwen)zaterdag, 18:09
de paradox van de tweestrijd
het verschil tussen haat en nijd
liefde die schijnt als een zonnetje
vriendschap die knapt als een ballonetje
ik gebruik, verbruik en misbruik mezelf
drugs, seks en alcohol slaan mijn hoofd op hol
ik gok om rust te hebben
om niet aan mijn problemen te hoeven denken
ik rook uit verveling
omdat ik anders mezelf openkrab
wat kan ik nog meer vertellen?
ik wil graag vrienden zijn
maar bij man en vrouw is dat meestal schijn
de illusie van eenzaamheid
ik weet dat er liefde is
ik voel dat er een verbintenis is
ik droom en denk an voel jou
alsof er een belletje rinkelt in de keuken
alsof jij nu in gedachte met me loopt
alsof ik niet weet wie ik ben
zonder jou
in extreme mate wil ik je bezitten
op subtiele wijze kan ik van je genieten
kort gezegd ik ben de jouwe
je moet me vertrouwen
mijn woorden zijn als feiten
die kun je niet ondermijnen
ik bedoel dat alles echt is wat ik schrijf
soms een echte droom of een echte fantasie
maar ik denk die dingen echt
alsof iemand het tegen me zegt
er zijn geen spoken
er is geen duivel
we zijn allemaal idioten
die luisteren naar het thuisspel
thuis is alles beter
daar weet je waar je aan toe bent
buiten vertrouw ik niemand
maar dit is mijn thuis
en jouw thuis
ons kanaal om het hart te luchten
ons kanaal om met elkaar te zuchten
te wenen of te lachen, zoals zo vaak
het is hier prachtig
en dat hebben wij zo gemaakt
› Meer...


© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Young Adult Poems