Oidipiet Blog page 57

Reads: 412  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

Delen met vrienden
 Lang niet alleenvandaag, 14:21
strofes des doods
strofes des leven
romantiek en humor
wat is er nog meer te geven?
een persoonlijke noot
of een algemeen gezegde
een dichter op water en brood
kan deze poorten alleen niet slechten
verga nu in eeuwigheid
blijf staan daar in eenzaamheid
woorden zijn nu
en realiteit is een feit
dichten is kunst nog kitsch
het gaat als dromen
en neerknallen met je vliegfiets
soms zijn er verdieping en momenten
maar meestal zijn het simpele ingevingen
die je krijgt van je concurrenten
samen gaan wij vooruit
in de wereld der geschreven woord
samen tot een hoger niveau
waar nog niemand van heeft gehoord
sluit dit gedicht
in onachtzaamheid bij je op
vergeet wat er is gezegd
jij bent de wereld
met mij sta je aan de top
en ik ontwaak achter de computer
ontnuchterd door koffie
vind mezelf terug in de spiegel
van de zon met de monitor
me eens te meer bewust
dat ik hier niet echt alleen meer ben
› Meer... Ijskoud de bestevandaag, 11:00
rijm voor de gein
nee, geen geslijm
pijn is fijn
wil niet anders zijn
hou je niet aan de lijn
maar laat je vrij
om te zijn
wie je wilt zijn
wat is het beleid?
wie is de overheid?
en wie heeft er schijt?
aan alles wat op politiek lijkt
nee, je raakt me niet kwijt
dit is geen verwijt
alleen een feit
want jij
jij bent
een fantastische meid
die mij maakt
o zo blij
sta bij je in het krijt
maar ben de logica even kwijt
dus doe het op gevoel
als je begrijpt wat ik bedoel
je bent zo koel
dat alles vast staat
pak die stoel
en praat over die haat
sta voor je paraat
en draai die plaat
nee, bedoel 't niet zo kwaad
je hoeft niet
eenzaam over straat
't wordt al laat
tijd voor beraad
even bezinnen
en relativeren
't is zoals 't is
't gaat zoals 't gaat
we gaan winnen
dit kan je niet verzinnen
komt uit die kleren
en laat ons
een gezin beginnen
als een naakte waarheid op een koude keukenvloer
waar de vrucht des levens geboren werd
 
› Meer... The world of tomorrowgisteren, 17:14
The fight is on
justice will prevail
freedom will come
The race won't stop
safety first,
but the environment on top
The choice is yours
state or public
nobody is holding scores
but everybody needs to pay
to the community
cash or natural
either way
Votes will count
for those
whom won't use armes
and free basic needs
for everybody
all around
Tomorrow the new world starts
Every state
is represented by four
one man, one woman,
one child and one elderly
nothing less, nothing more
Every nation
is represented by its states
to confirm their local laws
within their unions
that carries flags without stars
Every union
has its own currency
and listen to the laws of security
to maintain welfare and prosperity
to find equal chances
everywhere in its community
And finally the world
is ruled by just one force
that obeys our international laws
chosen by the public
Written January 10th 2010
by P.S. de Winter
Sincerely yours
› Meer... Dicht bij twaalvengisteren, 14:54
Mag ik dromen
en jouw roos zien
in het volle licht?
Mag ik van je houden
en mijn hart voelen
kloppen op jouw gezicht?
Mag ik slapen
en jou meenemen
door dit romantische gedicht?
Mag ik zijn
jouw wederhelft
en je tot mij nemen als mijn plicht?
In afwachting van jouw antwoord
laat ik de wijzers van de klok
mij langzaam gek maken
om om twaalf uur samen te exploderen
van genot
› Meer... NDS 2500 ADgisteren, 14:51
Sinds de tweede wereld oorlog vecht het westen voor vrijheid in de wereld en legt als het ware de democratie op aan alle staten die zich een ander regime aanmeten. Ik geloof in de gedachte van democratie, doch heb ook mijn sympathieen voor het communistische gedachte goed. In navolging daarvan heb ik zelf een Neo Democratisch Systeem (NDS) ontwikkeld wat ik reeds een week geleden heb gepubliceerd hier op deze site in het Engels. Graag zou ik wat verder uitwijden over mijn gedachte goed die hoort bij het NDS.
Ten eerste wat van essentieel belang is, is dat men in de toekomst niet langer meer voor vrijheid vecht, maar voor rechtvaardigheid. Ik geloof dat de weg van de rechtvaardigheid de mensheid zal helpen naar een verlicht en welvarend bestaan waarbij ieder mens, zij het vrouw of man, jong of oud, arm of rijk, gezond of gehandicapt, gelijke kansen moet hebben op een baan, een huis en een partner.
In plaats van dat er klakkeloos in naam van god oorlog gevoerd wordt om de bevolking zogenaamd te bevrijden, zou er een internationaal wereldleger (USWA) in naam van het internationale gerechtshof de veiligheid in elke staat van de wereld moeten waarborgen. In dat leger van de toekomst wordt men eerst uitgebreid getest of men de internationale wetgeving volledig kent en of men in staat is rationeel te oordelen in het geval dat zich een risicosituatie voordoet. Iemand die ongeschoold, getraumatiseerd of haatdragend is bijvoorbeeld zou geen plek in dit leger van de toekomst kunnen krijgen, omdat die persoon niet aan de eisen van dat leger voldoet.
Daarbij wil ik nog iets duidelijk maken over hoe wetten van het internationale gerechthof tot stand dienen te komen. Het is de bedoeling dat iedere staat vier vertegenwoordigers in het senaat van het internationale gerechthof heeft zitten, te weten, een man, een vrouw, een kind en een oudere. Alle leden van het senaat mogen wetsvoorstellen indienen waar het gehele senaat over dient te stemmen. Als de meerderheid pro is dan kan de wet direct ingevoerd worden, is de meerderheid anti dan gaat de wet niet door. De belangrijkste taak van het internationale gerechtshof is dat alle landen de internationale milieuwetgeving na gaan leven, zodat de aarde een gezonde planeet blijft en niet als een koortsig patient de mensenheid langzaam laat uitdrogen of stikken.
Het USWA is er vervolgens om er voor te zorgen dat iedereen zich aan die afspraken houdt. Het USWA kan alleen door het internationale gerechthof gemachtigd worden om acties uit te voeren binnen een bepaalde staat of als het probleem erger is land of unie. Hierbij kan men denken aan het arresteren van wetsovertreders van internationale wetten, het gedwongen laten sluiten van bedrijven die gestelde milieunormen overschrijden of het stopzetten van bepaalde transporten die een te groot risico voor het milieu met zich meedragen.
Daarnaast heeft het USWA ook de verantwoordelijkheid de veiligheid van alle burgers te garanderen, zodat burgers de wapens niet zelf in de handen hoeven te nemen. Er kan hierbij gedacht worden aan het opstellen van checkpoints in risicogebieden, eventuele escorteerdiensten van belangrijke mensen en goederen en bewaking van strategisch belangrijke landenpunten zoals havens, vliegvelden en industrieen.
Tenslotte is het belangrijk dat de nationale gerechtshoven nauw samenwerken met elkaar en dat de grijze gebieden en overlappende grenzen van rechtvaardigheid elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Er zou een zo uniform mogelijk beleid per verschillende unie moeten zijn. Dan wil ik mij nog even uitwijden over de 'zeven unies van de toekomst'. Ik zie de volgende zeven unies met bijbehoorende valuta voor mij:
- Noord-Amerika Unie (NAU) met de Noord-Amerikaanse Dollar (NAD)
- Zuid-Amerika Unie (SAU) met de Zuid-Amerikaanse Reaal (SAR)
- Europese Unie (EU) met de Europese Euro (EE)
- Arabische Unie (ArU) met de Arabische Dinar (AD)
- Afrikaanse Unie (AfU) met de Afrikaanse Equaal (AE)
- Aziatische Unie (AsU) met de Aziatische Asia (AA)
- Oceanische Unie (OU) met de Oceanische Pound (OP)
Als alle landen zich verenigen in unies dan creeeren die landen gesamelijk een betere economische positie en zullen vreemde valuta uit andere unies makkelijker als ruilmiddel gebruikt kunnen worden. Of zou u Indiaase Roepies bij het tankstation aannemen? Ik denk het niet. Als het een Aziatische Asia zou zijn geweest en u zou er bekent mee zijn, zou u het wel aannemen, lijkt mij. Dat is dan ook het uiteindelijke doel van deze nieuwe intranationale valuta's.
Het model werkt als een ui, de buitenste schil is de internationale wetgeving die boven alle andere wetgevingen uit gaat, denk hierbij aan de universele rechten van de mens en de huidige internationale milieuafspraken. Daarna volgt de intranationale wetgeving die onder de internationale wetgeving staat, maar boven de nationale wetgeving, denk hierbij aan monetaire afspraken en begrotingsvoorschriften om een bepaalde status van minimale welvaart te bereiken. Onder de intranationale wetgeving komt de nationale wetgeving die ook onder de internationale wetgeving staat maar boven de regionale wetgeving, denk hierbij aan nationale wetgeving rondom verdovende middelen en zogenaamde fatsoensakkoorden tussen de nationale overheid en de publieke sector van een land. Tenslotte is er de regionale wetgeving die als een fine-tuning van alle wetten op lokaal niveau moet gaan werken zodat afhankelijk van de bevolkingsdichtheid en woon-, voedsel- en drinkbehoefte prijzen kunnen afgesproken worden voor wonen en consumptie.
› Meer... Over een schrijfstergisteren, 05:03
sluis mezelf door de poorten van het fantasierijk
geef mezelf druiven en honing met yoghurt te eten
drink de duurste wijnen en het zuiverste bronwater
toch wil mijn onvrede niet verdwijnen
en daarbij ook de kater
waar bent u in deze diepe nacht of vroege morgen?
ik heb een klacht en heel erg veel zorgen
de wijzers van de klok wijzen winter aan
maar ik ben warm als amoraan
verslind de tijd, geef ruimte aan deze meid
ze houdt van het leven en wil ons nog lang niet kwijt
ze heeft het moeilijk en voelt zich alleen
maar wij kunnen over haar waken als een heilige steen
we mogen haar niet verliezen en verraden bovendien
ze krijgt al zoveel voor haar kiezen
maar het is de vraag of anderen dat ook zien
zelf zie ik het wel en raakt het me diep
hoe zij zichzelf kwelt en zichzelf verliest in het geniep
ze doet zo haar best gewaardeerd te worden
maar ze slaat telkens de plank mis
of raakt de verkeerde akkoorden
steun haar met een positieve opmerking of advies
zo dat ze bij ons kan blijven
en haar weg vindt in het schrijven over niets
want er is niets wat wij niet kunnen begrijpen
er is niets waar wij niet voor willen blijven
het niets is groter
dan het kleine iets wat wij daadwerkelijk zien
en zij is slechts iets
maar waar zij over schrijft is wel veel meer misschien
dan wij gewone stervelingen kunnen zien
› Meer... Geef mij een kanszaterdag, 15:22
aan mijn engel,
kan niet zien
doch voelen
dat je er bent
weet niet
of ik jou verdien
en of je mij ziet
zoals ik ben
waar en waarom
ben je hier
op aarde
bij mij?
wat en wie
is de boodschap
maakt ons
daadwerkelijk vrij?
leidt rechtvaardigheid
tot vrijheid
of maakt slechts de liefde
ons gelijken en blij?
de waarheid is
dat ieder mens gelijk geschapen is
in de ogen van god
en zo ook dient behandeld te worden
doch geef mij een kans
op echte liefde
op rechtvaardigheid van het hart
geef mij een kans
op echt werk
op vrijheid van zijn en wezen
een kans op een nieuwe start
met haar
› Meer... gek op uvrijdag, 22:04
des gewenst wil ik wel even parkeren bij de metro
u afhalen bij het station van Blaricum of Heiloo
maar vraagt mij niet mij te verpozen aan jonge weelde
want in tegenstelling tot uw genot ben ik slecht een bode
die diep van binnen brandt als vuur tegen de rot
vraagt u mij niet het eind der tijden te voorspellen
of oordelen te vellen over uw zijn of gedrag
ik geef u mijn hart en wimpel met een witte vlag
kom wat zal zijn en geniet nog even van deze laveloze wijn
ons feest draagt uw hoed bij het zien van de slingers
we zijn van goede moed en voelen de vlinders
in ons hoofd en onze vingers
iedereen is gek, maar er is niemand gekker dan mij
op u!

› Meer... Nothing muchvrijdag, 20:29
dark branches
lonely ranches
I feel nothing
and misunderstood
there should be something
something here
in this neighbourhood
something that is real
something I can touch
something I can feel
but there is nothing
nothing much
but my insanity
that leads to destruction
of what supposed to be
ours
› Meer... De digitale doosvrijdag, 14:54
praten in een doos
uren, dagen, maanden
een jaar
maar
we zien mekaar niet
praten, praten, praten
zelfs seks ging digitaal
heel veilig
maar niet normaal
vriendin
je bent niet anders
doch verlang
naar meer dan woorden
wil muziek spelen met jouw tong
poezie met mijn lichaam bedrijven
iets meer dan de dingen die ik verzon
als een beloning voor 't schrijven
bid voor je
maar dan erotisch
zoals de droom van de zon
en de weelde van de maan
die ons hartjes doen kloppen
toen ons leventje begon
met naam
en toenaam
stap uit die doos
en in mijn wereld
kom achter die computer vandaan
en kus me echt als je van me houdt
alleen word ik gek
dit is niet eerlijk
lijk wel digitaal getrouwd
› Meer...
Delfts blauwvrijdag, 12:28
in een eindeloze droomvlucht
van minstens dertig jaren
fladder ik als een vlinder
over de fijnste snaren
dwarrel, zucht, slaak, verlicht
getroost en bewust
jouw vocht kan enkel mij temmen
jouw woorden kunnnen mij niet langer afremmen
verscholen achter een wolk van donder en bliksem
schuilt jouw glimlach die mij alles vertelt
fluisterend in mijn oor
heel stiekem
verzucht de dagen zonder jou
hap naar lucht als onder water
en heb het koud
dat is wat ik voel zonder jou
zachtgroene struiken
zijn als broze marmeren beelden
statig, zijig, freeel
als hou me vast
en heel
maar ik kan je niet beminnen
of lief hebben
heb slecht deze schets van zinnen
die zeggen
hoeveel ik van je hou

› Meer... Honderd procentvrijdag, 12:27
Bevangen door zinnen
vragen en stellen
opnieuw beginnen?
voel jouw armen hier
om mij te verwarmen
te verwarmen hier
veeg tranen van jouw gezicht
en beland lachend/huilend in jouw schoot
jouw schoot van plezier
En ik neem je tot mij
dat ben ik je verplicht
alle zorgen gaan ook weer voorbij
problemen zijn niet meer
en zo wel
dan leggen we die eventjes opzij
en bij het kruizen van de wegen
als de apotheose op zich laat wachten
dan wordt er meer geroepen
en zien wij de kamer in alle hoeken
om op ons hoogtepunt
in elkaars armen te vallen
en te zeggen
ik hou van je
› Meer...


Submitted: July 24, 2010

© Copyright 2021 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Young Adult Short Stories

Other Content by Oidipiet

Book / Young Adult

Book / Young Adult

Book / Young Adult