Oidipiet Blog page 61

Reads: 104  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


The agenda (full)zaterdag, 14:07
"Ontmaskering van een farcade"
Hoi M. ik heb een gewone dag gehad, niet veel bijzonders, eerst dat gedicht geschreven van vanmorgen toen wat opgeruimd, daarna een vriend bezocht en wat gepraat en gefilosofeerd over het humantheisme en neodemocratie, ik kan me nog herinneren dat een dag VOOR de bomaanslagen in Londen een gedicht ('love you both' zie Poemerd account) op internet publiceerde met de zin: "Fill the news with bombs and blasts (vul het nieuws met bommen en granaten) help US al to forget the past! (help ons het verleden achter ons te laten)" en de volgende dag waren er meerdere bomaanslagen in Londen. Die dag daarop schreef ik en publiceerde ik dat 'we' niet zo moesten zeuren en ons eens moesten bedenken hoe wij het zouden vinden als Brazilie onze aardgasvelden in Groningen zou bezetten, want dat is wat wij nu in Irak doen. De volgende dag werd er een ONSCHULDIGE Braziliaan doodgeschoten door MI6 (het vroegere Scotland Yard).. Ik wist dat dat mijn schuld was en werd helemaal paranoide. Binnen enkele dagen werd ik toen opgenomen op de PVA (psychiatrische Voorziening Alkmaar) en zeiden ze allemaal dat ik 'gek' was, maar ik weet wel beter. Ze hebben mij daar een ruim half jaar vastgehouden en in de tussentijd zijn mijn internetpagina's (msngroups) verwijderd, daar stond al het bewijs op) Die hele opname op de PVA is een farcade van de Nederlandse staat geweest om mij voor gek te verklaren, maar ik weet dat ik al sinds 2002 over neodemocratie schrijf en het neodemocratische systeem word steeds beter en anders, en ik geloof dat de grote bazen achter de schermen, naar mij geluisterd hebben, en nog steeds doen. Alleen hebben zij geen belang bij een wapenstop en een uniform wereld leger, maar onder die vlag verkopen zij mijn plannen wel aan de VN en doen alsof ze het goed bedoelen, terwijl als je mijn plannen goed leest dan heb ik die invallen in het Middenoosten nooit gewild, ik zag wel in Irak een modelstaat voor de Arabische Unie (daar schrijf ik al sinds 2002 op internet over), maar heb dat later veranderd in IsraelPalastina, omdat daar de ware kern van het probleem ligt. Zoals je vroeger Hitler (fascisme) en Marx (communisme) had, zo heb je nu Wilders (xenofobisme) en ik, de Winter (neo democratie). Zoals je vroeger Mozes (Jodendom), Jesus (Christendom) en Mohammed (Islam) had, zo ben ik, Pieter (humantheisme) er nu en zullen er in de toekomst een heleboel mensen zijn die mijn woorden gaan geloven. Ik ben een soort bode van het algemeen belang, filosoof of professor in de waarheidskunde, ik heb ook een hele grote lijst met allemaal spreuken, waarmee ik een soort modern regel- en wettensysteem probeer te maken. Die tekst heet "de waarheid regeert" Zo had ik laatst een spreuk: "een brood in de morgen is een dag zonder zorgen" wat in feite ieder mens het recht op een brood per dag moet gaan geven. Zo heb ik er wel honderden die men als les, leefregel, motto kan gebruiken, maar ook als wet, filosofie of wijsheid kan gebruiken. Het is als een magnus opus, ik ben er nog lang niet klaar mee, maar als je geintresseerd bent dan kan je op www.dichterbij.be bij 'de Winter' onder Ledenlijst meer vinden. Liieve groet, Pieter

"New world order"
I DO NOT BELIEVE IN GOD LIKE IT'S A HOLY GOAST,
BUT MORE LIKE SOMEONE THAT'S INSIDE YOU, IS YOU
IN A WAY.
WE THE PEOPLE ARE THE GODS
AND WE THE PEOPLE
NEED TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE
NEO DEMOCRACY IS MY SMALL CONTRIBUTION TO YOU
WHICH I STRONGLY BELIEVE IN.
"Neo democracy"
People need to make two choices:
1. To either fight for justice or vote for justice.
The people that vote can't use weapons and the people that fight can.
In this way the voters decide what the weapons do.
2. To either work for state or work for public.
The people that work for public pay taxes and the people that work for state don't.
In this way the taxpayers decide what the stateworkers do.
In a modern world where war should be extinct
and justice rules over the people
there is but one army, the United States of the World Army (USWA) responsible for security
it should only operate according to the general laws of the international court of justice.
And also, every state has but one policeforce, State Force (SF) responsible for order
it should only operate according to the general laws of the national court of justice.
Finally, if you decide to work for state you need to earn your stripes.
Trainees start with just one stripe and minimum income.
They are there to learn the job and have little responsibility.
After a trainee you may become a worker with two stripes and modal income.
They are there to do their daily job and have average responsibility.
After a worker you may become a trainer with three stripes and above modal income,
They are there to learn the trainees to do their job and have above average responsibility.
After a trainer you may become a decider with four stripes and high income.
They are there to make decisions for their workforce and have high responsibility.
After a decider you may become a chosen leader with five stripes and maximum income.
She or he is chosen by the workforce by vote and has ultimate responsibility.
Taxpayers pay stateworkers and stateworkers pay taxpayers.
Public needs are met by state.
Public decides their social security level by tax-rate.
State works for social needs and all basic needs are free.
As products get more expensive life doesn't
that balances out to a new equilibrium where expenses are similiar as today.
If you work for state taxpayers will pay
If you work for public your on main way
and everybody will pay
so there will be enough money for everybody
state or public either way
If this world excists
then let the weapons speak of silence
and let every street be of minimum risk
let justice be and do its job
and give us faith for all
that live
here on earth

"The world of tomorrow"
The fight is on
justice will prevail
freedom will come
The race won't stop
safety first,
but the environment on top
The choice is yours
state or public
nobody is holding scores
but everybody needs to pay
to the community
cash or natural
either way
Votes will count
for those
whom won't use armes
and free basic needs
for everybody
all around
Tomorrow the new world starts
Every state
is represented by four
one man, one woman,
one child and one elderly
nothing less, nothing more
Every nation
is represented by its states
to confirm their local laws
within their unions
that carries flags without stars
Every union
has its own currency
and listen to the laws of security
to maintain welfare and prosperity
to find equal chances
everywhere in its community
And finally the world
is ruled by just one force
that obeys our international laws
chosen by the public
Written January 10th 2010
by P.S. de Winter
Sincerely yours

"IP 1st NDN""
The first Neo democratic nation (NDN) will set the example for the rest of the world.
1st NDN will spill out like oil and make the world of tommorrow a better place.
In my mind that would historically be Israelpalastina (IP).
This nation becomes a model nation for all other nations.
IP's states have seperate but equal police forces (SF's) responsible for order.
SF's are ruled by general national laws of the nation of IP.
SF's are ruled by general national laws of the nation of IP.
IP's currency is the Arabic Dinar (AD) responsible for prosperity in the region.
AD's are intranational currency for trade and education.
AD's value are similar to other intranational currency.
Intranational community (IC) has controle over treasury.
IC's define their tax-rate (TR) on public goods en services.
TR is defined by ratio of expenses on basic needs to your total income.
Finally there is but one military force (MF) responsible for security.
MF is ruled by general international laws of the world.
MF is provided and supported locally by nations of the IC's.
People of IP that vote chose national laws of IP.
SF's that carry weapons listen only to national laws of IP.
IC's vote for general international laws of the world.
MF listens only to general international laws of the world.

"Mijn weg"
Het is een gekke wereld
geregeerd door leugens en geld
maar ik geloof in de waarheid
als een les naar een leven
zonder hebzucht en geweld

"NDS 2500 AD"
Sinds de tweede wereld oorlog vecht het westen voor vrijheid in de wereld en legt als het ware de democratie op aan alle staten die zich een ander regime aanmeten. Ik geloof in de gedachte van democratie, doch heb ook mijn sympathieen voor het communistische gedachte goed. In navolging daarvan heb ik zelf een Neo Democratisch Systeem (NDS) ontwikkeld. Graag zou ik wat verder uitwijden over mijn gedachte goed die hoort bij het NDS.
Ten eerste wat van essentieel belang is, is dat men in de toekomst niet langer meer voor vrijheid vecht, maar voor rechtvaardigheid. Ik geloof dat de weg van de rechtvaardigheid de mensheid zal helpen naar een verlicht en welvarend bestaan waarbij ieder mens, zij het vrouw of man, zwart of wit, jong of oud, arm of rijk, gezond of gehandicapt, gelijke kansen moet hebben op een baan, een huis en een partner.
In plaats van dat er klakkeloos in naam van god oorlog gevoerd wordt om de bevolking zogenaamd te bevrijden, zou er een internationaal wereldleger (USWA) in naam van het internationale gerechtshof de veiligheid in elke staat van de wereld moeten waarborgen. In dat leger van de toekomst wordt men eerst uitgebreid getest of men de internationale wetgeving volledig kent en of men in staat is rationeel te oordelen in het geval dat zich een risicosituatie voordoet. Iemand die ongeschoold, getraumatiseerd of haatdragend is bijvoorbeeld zou geen plek in dit leger van de toekomst kunnen krijgen, omdat die persoon niet aan de eisen van dat leger voldoet.
Daarbij wil ik nog iets duidelijk maken over hoe wetten van het internationale gerechthof tot stand dienen te komen. Het is de bedoeling dat iedere staat vier vertegenwoordigers in het senaat van het internationale gerechthof heeft zitten, te weten, een man, een vrouw, een kind en een oudere. Alle leden van het senaat mogen wetsvoorstellen indienen waar het gehele senaat over dient te stemmen. Als de meerderheid pro is dan kan de wet direct ingevoerd worden, is de meerderheid anti dan gaat de wet niet door.
De belangrijkste taak van het internationale gerechtshof is dat alle landen de internationale milieuwetgeving na gaan leven, zodat de aarde een gezonde planeet blijft en niet als een koortsig patient de mensenheid langzaam laat uitdrogen of stikken.
Het USWA is er vervolgens om er voor te zorgen dat iedereen zich aan die afspraken houdt. Het USWA kan alleen door het internationale gerechthof gemachtigd worden om acties uit te voeren binnen een bepaalde staat of als het probleem erger is land of unie. Hierbij kan men denken aan het arresteren van wetsovertreders van internationale wetten, het gedwongen laten sluiten van bedrijven die gestelde milieunormen overschrijden of het stopzetten van bepaalde transporten die een te groot risico voor het milieu met zich meedragen.
Daarnaast heeft het USWA ook de verantwoordelijkheid de veiligheid van alle burgers te garanderen, zodat burgers de wapens niet zelf in de handen hoeven te nemen. Er kan hierbij gedacht worden aan het opstellen van checkpoints in risicogebieden, eventuele escorteerdiensten van belangrijke mensen en goederen en bewaking van strategisch belangrijke landenpunten zoals havens, vliegvelden en industrieen.
Tenslotte is het belangrijk dat de nationale gerechtshoven nauw samenwerken met elkaar en dat de grijze gebieden en overlappende grenzen van rechtvaardigheid elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Er zou een zo uniform mogelijk beleid per verschillende unie moeten zijn.
Dan wil ik mij nog even uitwijden over de 'zeven unies van de toekomst'. Ik zie de volgende zeven unies met bijbehoorende valuta voor mij:
- Noord-Amerika Unie (NAU) met de Noord-Amerikaanse Dollar (NAD)
- Zuid-Amerika Unie (SAU) met de Zuid-Amerikaanse Reaal (SAR)
- Europese Unie (EU) met de Europese Euro (EE)
- Arabische Unie (ArU) met de Arabische Dinar (AD)
- Afrikaanse Unie (AfU) met de Afrikaanse Equaal (AE)
- Aziatische Unie (AsU) met de Aziatische Asia (AA)
- Oceanische Unie (OU) met de Oceanische Pound (OP)
Als alle landen zich verenigen in unies dan creeeren die landen gesamelijk een betere economische positie en zullen vreemde valuta uit andere unies makkelijker als ruilmiddel gebruikt kunnen worden. Of zou u Indiaase Roepies bij het tankstation aannemen? Ik denk het niet. Als het een Aziatische Asia zou zijn geweest en u zou er bekent mee zijn, zou u het wel aannemen, lijkt mij. Dat is dan ook het uiteindelijke doel van deze nieuwe intranationale valuta's.
Het model werkt als een ui, de buitenste schil is de internationale wetgeving die boven alle andere wetgevingen uit gaat, denk hierbij aan de universele rechten van de mens en de huidige internationale milieuafspraken. Daarna volgt de intranationale wetgeving die onder de internationale wetgeving staat, maar boven de nationale wetgeving, denk hierbij aan monetaire afspraken en begrotingsvoorschriften om een bepaalde status van minimale welvaart te bereiken. Onder de intranationale wetgeving komt de nationale wetgeving die ook onder de internationale wetgeving staat maar boven de regionale wetgeving, denk hierbij aan nationale wetgeving rondom verdovende middelen en zogenaamde fatsoensakkoorden tussen de nationale overheid en de publieke sector van een land. Tenslotte is er de regionale wetgeving die als een fine-tuning van alle wetten op lokaal niveau moet gaan werken zodat afhankelijk van de bevolkingsdichtheid en woon-, voedsel- en drinkbehoefte prijzen kunnen afgesproken worden voor wonen en consumptie.
GELIEVE UW GODDELIJKE KENNIS OVER DEZE TEKSTEN TE LATEN OORDELEN. VRAGEN STAAT VRIJ, INDIEN MOGELIJK ZAL IK U ZO GOED MOGELIJK ANTWOORD GEVEN OP EVENTUELE
ONDUIDELIJKHEDEN.
PS.
http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw
I have been setting the agenda since 2002
"5 jaar na de bomaanslagen in Londen"
ik wil alleen aangeven dat ik al sinds 2002 schrijf over new world order (NWO) op websites van de Bushes en msngroups. United States was United States of the World (USW), de US Army was het USWA (EN DAT IS HET NOG STEEDS). Die Unies met die munteenheden (Afrikaanse Equaal, Arabische Dinar, Noord-Amerikaanse Dollar, etc, etc.) zijn mijn idee, kijk die link van Obama's deception maar eens die oligarchie is een groep bankiers, verzekeraars, militairen en politici die Obama besturen, maar ik bestuur hen met mijn gedachtegoed voor de toekomst, mijn moeder heeft altijd al gezegd dat ik een goede directeur van een bank zou zijn, het is nu zover .. Afgelopen kerstavond (mijn verjaardag) heb ik het strepensysteem hergepubliceerd (bestond al sinds 2005) en er is opeens ZOGENAAMD een mislukte bomaanslag op een vliegtuig waar Obama in had kunnen zitten, waardoor de commandostructuur van de nationale veiligheidsdienst veranderd moest worden... TUURLIJK, Nee, ik heb dat strepensysteem gepubliceerd en daarom moest er wat veranderd worden. Het gaat zover dingen die ik schrijf de volgende dag in het nieuws gebeurden. Ik ben daar voor gek voor verklaart maar weet wel beter. De geheime diensten van Groot-Brittanie en de Verenigde Staten van Amerika zijn zelf verantwoordelijk geweest voor wat er in Londen is gebeurd en ze hebben mij als een pop gebruikt om zelf niet de schuld te hoeven dragen van die terreurdaad, zo zijn er tig voorbeelden te noemen (een supermarkt in zuid-amerika, ontspoorde hogesnelheidstrein in europa, vliegtuigcrash in de kaukakus, meerdere aanslagen en acties in Irak en Afganistan, die Bush heeft er gewoon een spelletje van gemaakt), iedere keer als ik weer verbeteringen van het Neo Democratische Systeem had ging er weer wat mis ergens in de wereld omdat het syteem nog niet waterdicht was, dat is het misschien nog steeds niet, maar ik doe mijn uiterste best het systeem zo goed mogelijk te maken.. Mocht Wilders in Nederland aan de macht komen dan richt ik mijn eigen Neo Democratische Partij (NDP) op om een tegengeluid tegen het xenofobisme te laten horen zodat er in de toekomst weer rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen is.

Kardinaal D{}zArt citeer 17 januari 2010 23:32
Eerlijk gezegd wordt ik dat complotgedoe wel zo zat. Begint echt een beetje afgezaagd op me over te komen allemaal. Maar ja, waarschijnlijk komt dat ook omdat 't me niet echt boeit, en ik weet dat je er toch niks mee opschiet om van die bewustmaakacties acties te plegen op 't web

ik vind het wel toepasselijk met betrekking tot het rapport van de commissie Davids bijvoorbeeld, als je eens wist wat er in die tijd allemaal gebeurd is dan zou je me wel begrijpen, want ik praat nu wel met jou, maar indirect geef ik informatie aan derden die dit wel degelijk boeien, want het is namelijk bewijs materiaal tegen die FACISTISCHE OLIGARCHIE toen der tijd onder leiding van (BUSH, BLAIR, BALKENENDE ---> BILDERBERG GROUP) die als vrijheidsstrijders (lees zelfmoordterroristen) het middenoosten probeerden te gijzelen en daarvoor zouden die lui voor veroordeeld moeten worden door de internationale gemeenschap. Obama is niets meer dan een zelfdenkende pop die ook niet beter weet dan dat zijn land bestuurd moet worden zoals die groep bankiers, verzekeraars, militairen en politici zeggen, maaar dat gaat ten koste van "main street" de gewone burger, die worden via belastingen uitgeknepen en gemanipuleerd, het zijn die mensen die de grootste dieven van de moderne tijd zijn. OF hebben wij Nederlanders niet overduidelijk NEE tegen Irak gezegd en NEE tegen de JSF, maar toch gebeurde die dingen (in naam van god) wel. Ik ben niet achterlijk, het huidige systeem is gewoon zo corrupt als de pest en het lijkt misschien wel allemaal rechtvaardig te gaan, maar dat is het in feite nog lang niet. Daarom wil ik het publiek, het volk, overtuigen van het nut van een nieuw systeem, een nieuwe democratie en het nut van een nieuw geloof, humanthesime (Adam en Eva waren god ---> man en vrouw gelijk, een ras, geloof in jezelf, luister naar je hart en respecteer vrijheid), omdat ik bestaande machtstucturen fundamenteel omver wil werpen, bij de wortel wil aanpakken, en dat houdt in dat ik vecht voor RECHTVAARDIGHEID en GELIJKHEID via de introductie van mijn nieuwe geloofsovertuiging (humantheisme) en nieuwe politieke overtuiging (neo democratie). Zolang alles bij het oude blijft zal er nooit wat veranderen, en wij mensen hebben de macht om dingen te veranderen.. Ga maar op de dam in Amsterdam of op Londen Square staan en roep om VRIJE BASIS BEHOEFTEN of WE WANT JUSTICE..Uiteindelijk is het de stem van het volk die bepaald wat wij met onze toekomst doen en zoals je weet is zwijgen toestemmen en dan loop je dus het risico dat jouw stem naar de verkeerde partij gaat..daarom schrijf ik dit, zodat wij mensen er zelf wat aan gaan veranderen en de macht terug gaat naar het volk.
"Het compromis"
morgen staat er in de krant dat een of andere vertegenwoordiger van een belangrijk Europees land, zeg Engeland, maar het kan ook Noorwegen zijn een belangrijke topbespreking heeft met vertegenwoordigers van Iran of Afganistan over de aanpak van het internationaal terrorisme. Eerste genoemde landen willen zeker weten dat hun pijpleidingen naar het westen goed beveiligd zijn tegen eventuele sabotage.
Daarnaast wil het als tweede genoemde land dat de internationale inlichtingen gelijk getrokken worden zodat zij de terroristen aan kunnen pakken. Maar daar wringt de schoen, want dat geld voor de acties komt vanuit het westen zelf en degene die die acties uitvoeren zijn maar pionen van het westen om geld te verdienen aan verzekering en beveiliging van belangrijke landenpunten, iets wat de lokale bevolking eigenlijk zelf moet doen. Waar het om gaat is dat de neergang vanuit het westen geregiseerd wordt en de opbouw als excuus gebruikt wordt om macht uit te oefenen in de regio, terwijl er beter een samenwerking met de lokale bevolking kan plaatsvinden rijden er tanks rond opzoek naar bernbommen.
De macht moet terug naar het volk wat eens onderdrukt werd door de elite. Zoals Milosovic zijn de drie B's met hun machtspositie ook misdadig in Irak en Afganistan geweest. Bevrijden ok, maar niet neokoloniseren cq annexeren met de gedachte dat je namens god bezig bent. We moeten elkaar allemaal helpen, want die god dat zijn wij mensen zelf en we moeten zelf met de juiste instelling daarmee omgaan. Ik bied u het pad van waarheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Wat in houdt eigen verantwoordelijkheid, man en vrouw gelijk, een ras, geloof in jezelf, respecteer vrijheid en luister naar je hart. Je hoeft dit niet te lezen om te weten hoe het zit, want de gewone man of vrouw op straat weet het precies, macht maakt slecht en onderdrukking is fout.
Wij willen hier geen militairen op straat en dat willen zij daar ook niet, het enige wat we willen is dat alles veilig en heel op bestemming komt, we rekening houden met het milieu en dat we goed met elkaar en de natuur om blijven gaan. De gewone burger wil geen wapens, alleen als dat echt noodzakelijk is in uiterste geval van bescherming, maar de wereld is op sommige plekken tot aan de tanden toe bewapend wat ik absoluut niet vind kunnen, daarom hoop ik maar dat mensen ook in willen zien dat neodemocratie, een wapen of een stem en het neodemocratische systeem, het huwelijk tussen democartie en communisme, een oplossing is waar iedereen in de wereld vrede mee kan hebben.
"What can you do?"
vr 22 jan 2010, 22:10 Hogere terreurdreiging in Groot-Brittannië LONDEN - De Britse overheid heeft het niveau van terreurdreiging in het land vrijdag verhoogd van „substantieel" naar „ernstig". Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Alan Johnson laten weten.
De bewindsman wilde niet zeggen of de terreurdreiging te maken heeft met de mislukte aanslag op een Amerikaanse passagiersvliegtuig dat op eerste kerstdag op weg was van Schiphol naar Detroit. Volgens hem wordt het dreigingsniveau constant beoordeeld en aangepast. Johnson riep verder de Britse bevolking op waakzaam te blijven en verdachte zaken te melden bij de autoriteiten.
De terreurdreiging was op 20 juli 2009 voor het laatst ernstig, waarna het niveau werd verlaagd tot substantieel. Het dreigingsniveau dat sinds augustus 2006 wordt gepubliceerd op de website van geheime dienst MI5, kent vijf schalen, waarvan „kritiek" de ernstigste is.
Groot-Brittannië is de komende week gastheer van een conferentie over het terreurgevaar Jemen. Tijdens de top, waar 21 landen aan meedoen, zal volgens de Britse premier Gordon Brown duidelijk worden gemaakt dat de internationale gemeenschap bereid is Jemen te ondersteunen in de strijd tegen het terreurnetwerk al-Qaeda.
Jemen staat na de mislukte vliegtuigaanslag op eerste kerstdag onder druk om maatregelen te nemen tegen terrorisme. De dader zou in Jemen door al-Qaeda zijn opgeleid.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/5861702/__Terreurdreiging_in_Groot-Brittanni__.html?p=19,1
› Meer...
gehechtvrijdag, 16:43
glorieus is de voldoening
van het kleine beetje aandacht
wat mij vandaag ten dele is gekomen
pragmatisch zelfverzekerd
is het de bedoeling dat ik luister
enkel luister naar jouw woorden,
jouw tranen, jouw lach
geniet van de momenten samen
wil hechten aan zekerheid
als dat mag
› Meer... Close encouter22 jan, 12:13
De zwarte rancune en haar lippen vol vuur
brachten mij gestigmatiseerd tot stilstand.
Even was ik dood.
Het voelde bevrijdend,
opgelucht en aards.
Bij de tweede stap
werd ik mezelf
weer de baas.
Mijn geheugen gewist,
gezicht opgefrist
liet mij leiden
door de wind.
Ze verdween pardoes.
En ik bleef achter
met het verlangen
naar haar kind.
› Meer... Graag21 jan, 13:42
Graag is meer
Meer dan je kan zien
iets wat je voelt
van binnen
als passie
of een diepe wil
zekerder als misschien
zin van zijn
reden tot bestaan
Graag is meer
Meer dan ja kan begrijpen
iets wat in je zit
als een vrucht
die zich langzaam
laat rijpen
Graag is meer
en tot op de dag
van vandaag
zie ik je graag
keer op keer
op keer
op keer
› Meer... Beslommerde liefde21 jan, 12:58
Het is ochtend en ik sta alleen op straat.
Cappuchon op, jas dicht en op naar de shop.
Als ik langs haar loop kijk ik even schuchter naar binnen.
Ze is er, ik zie haar en zij heeft mij gezien.
Ik loop door, de verslaafde die ik ben, naar de hoek van de straat.
In de shop aangekomen wordt er gegniffeld om mijn aanwezigheid.
Mensen kunnen die dingen voelen, en blowers kunnen dat zeker.
Ik kijk in de rookruimte, maar er zit niemand die ik wil kennen.
Snel draai ik een joint van de wiet die ik net gehaald heb
en loop weer terug naar buiten om te roken
en in mijn eigen wereldje te zijn.
Het is daar waar ik haar, een vriendin van toen, tegenkom.
We praten en ze wil mijn nummer,
maar die weet ik niet uit mijn hoofd.
Als ik achter haar kijk, zie ik haar staan kijken naar mij.
Door de ruiten heerst er magie, terwijl zij mijn nummer vraagt.
Ik voel me schuldig, dat ik mijn nummer niet aan haar geef.
Ik loop door naar huis om mijn nummer te zoeken
en vraag mezelf af waar ik eigenlijk mee bezig ben.
Als ik mijn nummer vind en terug naar buiten loop
is zij er niet meer, ik voel me alleen.
Die vriendin van toen staat er nog wel.
Ik geef haar mijn nummer en zeg dat ze maar een keer moet bellen.
Zelf bel ik zelden, maar als er gebeld wordt neem ik wel op.
Ik wil terug naar huis en zij naar haar vriend.
Thuisgekomen zit en schrijf ik de uren uit tot de winkels dicht zijn.
Na het avondeten met mijn vader bedenk ik me dat ik trek in bier heb.
Ik kan natuurlijk naar de avondwinkel gaan of de supermarkt.
Maar ik ben lui en loop naar de sushibar aan de overkant.
Op het moment dat ik binnenstap voel ik alles door me heen jagen.
Zij staat daar te werken en ik ben aan de beurt.
"Twee blikjes Heiniken, dat is drie euro alsjeblieft." Zegt ze.
Ik graai in mijn protomonee en zie dat ik dertig cent tekort kom.
Ze zegt dat dat de volgende keer dan wel komt.
Ik bedank haar en voel een prettig licht gevoel in mijn hoofd.
Ze moet me vanmorgen gezien hebben met die vriendin van toen.
En toch is ze zo aardig om niet moeilijk te doen over dertig cent.
Die vriendin heeft nooit gebeld
en die dertig cent krijgt zij nu al maanden van me.
Terwijl we elkaar bijna elke dag zien als ik de deur uit ga.
Telkens weer word ik herinnerd aan die ochtend
en hoe zij keek voor ik mijn nummer weg gegeven had.
Ze weet denk ik wel dat ik haar graag zie,
maar eigenlijk kennen we elkaar helemaal niet.
Ik weet niet eens of ze iemand heeft of niet.
Mij mag ze zo hebben.
Het enige probleem is dat ik het haar niet kan vertellen.
› Meer... Als een spin in zijn web20 jan, 22:47
"De psychose"
Als het niet goed met mij gaat,dan word ik bestuurd door
duizenden handen en ben niet meer mijzelf.
Elk spiritueel lijntje staat dan volledig onder spanning.
Opgesloten in het web kan ik er niet meer uitkomen.
In mijn hoofd wordt de dopamine niet meer afgebroken.
Er zijn te weinig eiwitten die de dopamine afbreken,
dus heb ik medicatie nodig om de dopamine af te laten breken.
In feite helpt die medicatie mij de spanning van de
lijntjes af te halen.
Als gevolg daarvan ben ik geen zorgen kindje meer en kan ik
weer zelfstandig nadenken en functioneren.
De lijntjes zijn er nog wel, maar ze houden mij niet meer gevangen.
Ik kan me weer vrij bewegen, ik kan weer vrij denken en van het
leven genieten.
Uit: Zelfbeeld © april 2009, het jaloerse broertje, BasicPublishing.nl
"Januari 2010"
de avond is gevallen, ik ga zo slapen,
want morgenochtend vroeg begint de boormachine weer
(ze zijn beneden aan het verbouwen)
vanaf dat moment is mijn woning onleefbaar
en kan ik absoluut niet schrijven
ik vlucht dan naar vrienden of familie
maar dat kan ook niet altijd, dus er moet een oplossing komen
vandaag had ik woorden met mijn ouders
ik denk dat ik indirect verantwoordelijk ben geweest
voor wat er in Londen gebeurd is vijf jaar geleden
en mijn ouders denken dat ik weer gek geworden ben
ik weet wat ik geschreven heb en dat dat uitgekomen is
ik zeg niet dat ik dat wilde, maar het kwam wel uit
eerst de afrikaanse equaal dan die bomaanslagen en die braziliaan
nu weer een mislukte bomaanslag op eerste kerstdag
het is alsof anderen mij nog steeds als een marionettepop gebruiken
maar het kan me eigenlijk weinig schelen ook
die dingen zijn gebeurd en ik kan toch nooit bewijzen
dat ze mij daarvoor gebruikt hebben, maar ik weet voor mezelf
dat het wel zo gegaan is
en hoop dat ze dan ook naar die andere dingen van mij luisteren
zoals het accepteren van het internationale recht
en een internationaal wereldleger,
zodat mensen in landen als Israel-Palastina vreedzaam
samen kunnen leven
ik ben maar een schrijvertje, met een eigen geloofje,
ik zeg niet dat ik alles goed doe, maar ik doe mijn best
ik heb het beste met iedereen voor
en wil niemand mijn gedachtengoed opleggen

"Eigen advocaat"

Morgen krijg ik weer een prik, waar ik afhankelijk van ben
sinds ik platgespoten ben in de isoleercel na Londen
zelfs al was ik niet ziek geweest dan had de psychiater toch gelijk
want ik ben gereset met een overdosis medicatie en vanaf dat moment
kon ik geen normaal biertje of blowtje meer nemen of ik werd al gek
dus ja ik ben er nu afhankelijk van
ik heb het nodig, dat weet ik
dus al zou ik nu gek zijn dan nog neem ik mijn medicatie
en dan nog kan niemand mij tegenhouden mijn mening te uiten
zolang ik geen gevaar ben voor mezelf en anderen
is er niets aan de hand en is er geen reden voor paniek
morgen neem ik gewoon weer mijn prik
en ik ga heus niet nog eens de goden verzoeken om onheil
ik wil juist dat de wereld er beter van wordt
ik wens je een goede nachtrust toe
en morgen weer fris wakker worden met een uitgerust gevoel
› Meer...


© Copyright 2018 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: