Oidipiet Blog page 64

Reads: 201  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


Delen met vrienden
 fantasievandaag, 14:52
o fantasie, o fantasie
droom met mij in gedachte
rijk mij de woorden
die ons samenbrengt
fantasie o fantasie
geef mij inspiratie
voor een denkbeeldig gevoel
of idee
dat rijmt met onze wensen
naar voldoening en tevredenheid
voor ons twee
o fantasie o fantasie
waar laat je mij belanden?
hoe breng ik jou onder woorden?
zonder in cliche's te belanden
fantasie o fantasie
raak mij aan met jouw bestaan
laat me hopen en verlangen
schenk illusies uit mijn waan
want beste, beste, beste
beste fantasie
zonder jouw droomvoorstelling
ben ik nergens
en bestond dit gedicht
niet
› Meer... Wie ben ik?vandaag, 01:00
wie ben ik? alleen maar jij in een andere wereld verbonden door deze stomme computer. niet wetende hoe je ademhaalt of werkelijk denkt. je schrijft van alles, maar wat zeg je nou eigenlijk nog? kan je jezelf nog wel onder woorden brengen of laat je mij denken alsof, want ik weet het niet meer. jouw fantasie gaat als een wild paard te keer en ik rijk je de teugels om rust te vinden. rust in dit gejaag van het leven, waar niemand nog echt tijd heeft voor goede poezie en taal. wij zijn maar select clubje liefhebbers van de Nederlandse taal, maar de gemiddelde Jan Modaal kijkt niet op of om naar wat voor moois wij doen met onze dierbare taal. helaas zullen wij al dood en begraven zijn als de massa zal ontdekken wat wij waard zijn, want als gewone stervelingen zijn wij gekomen en als gewone stervelingen zullen wij gaan. ik heb alleen de diepe hoop dat we die tijd daar tussen samen mogen beleven. zodat ik weer weet wie ik ben.

› Meer... Opweg naar morgengisteren, 12:51
korenbloem in struikgewas
schenk mij zoete nectar
hef samen met mij
het glas
laat het schuim
op onze lippen dansen
laat de dronkemansloop
mij in jouw val doen waltsen
tot mij spreekt
de vrolijkheid zelve
die zich vermengt in dit publiek
tot een geheel
geroezemoes
droomkasteel
we staan op het balkon
de maan droomt al in de vroegte uit
maar wij zijn nog wakker
kletsend over toekomstige mogelijke illusies
die zich voor zouden kunnen doen
in afwezigheid van elkaar
en dan braakt de dag zich open
neem ik dit land
en jij mijn macht
om samen
de oneindigheid
in te lopen
opweg naar morgen
hand in hand
› Meer... de stiltewoensdag, 15:45
daag tot mij
slinger jezelf in mijn hart
verwonder mij met dromen
gevestigd in deze dag
als kleine jongen
wilde ik boos weglopen
vindt dit vertrouwen
bij mijn voordeur van gemak
teken de onwetenden
met jouw kennis af
vervoegelijk sta ik jou toe
mijn huis te betreden met kunst
naar keuze
om je daar te dwingen
tot het vrije woord
dat in ons woont
als een voorgeprogrammeerde leuze
Jouw succes is ons aards genot
binnen de lusten van het leven
bemin ik slechts een eenling
en als de ochtendstond, de stilte
de woorden liggen op de grond
maar ik val weer in slaap
met jouw beeld op mijn mond
en ik hou
van de stilte
› Meer... Hoofse rekensomwoensdag, 07:58
omwille van mijn liefde
voor het geschreven woord
doe ik nog een poging
een poging
om tot jou door te dringen
als de proef op som
test ik jouw vaardigheden
die horen bij deze optelsom
ik vertelde je over vriendschap
en de illusies van genegenheid
deelde mijn woorden met jou
opzoek naar een beetje tevredenheid
maar keer op keer
verloor ik mezelf in minachting
door de onderwaardering van sommige leden
nu sta ik voor de deuren des wederrijk
kras mijn initialen in de pilaren
van ons schaduwrijk
om later mezelf terug te vinden
in de armen van jou
koningin der liefkozing
hare majesteit
je bent
de goedheid zelve

› Meer... Rozen bloeien in Meidinsdag, 17:34
er groeit warme muziek
bij mij van binnen
er stroomt passie
door mijn lichaam
die mij deze zinnen
doen verzinnen
zoals de golven varen naar het strand
en de meeuwen zweven op de wind
zo neem ik jou bij mijn hand
en vraag je om een liefdeskind
de troost mag vergeten worden
en het lijden is passe
we gaan samen groot geworden
en nu
nu neem ik je mee
langs de lente
naar de zomer
tot in de herfst
en voordat de winter ons scheidt
de zon is gekomen
het beeld is gemaakt
onze dagen zijn aangekomen
we bloeien in dit leven
stralen van geluk
alles is jou gegeven
je hebt me gevonden
ben vandaag
door jou aangeraakt
en heb jou
voor het leven
geplukt
› Meer... als goddinsdag, 15:21
het zand vervliegt tot tijd
de zee neemt ouderdom met respijt
er klooft een afgrond
tussen hemel en aarde
die raken wij nooit meer kwijt
we zien engelen vallen
demonen sterven van de pijn
mensen lopen door de poorten
en schallen dat zij de goden zijn
maar wat moet god wel niet denken?
met al die goddelijke dodengeschenken
hier op aarde is het revolutie
er is maar een god -zeggen ze-
en er is maar een boodschapper -denken ze-
maar ik weet wel beter
want elke 500 jaar is er weer een -zeg ik je-
die ons geloof verder en verder zal verfijnen
als het slijpen van het water op een hemelse steen
totdat we de ware aard
van onze liefde voor het leven zullen begrijpen
geloof is ons gegeven, net zoals het leven
daar zullen we mee moeten leven
iedereen op zijn of haar manier
want de onwetende zijn degene die werkelijk vrij zijn
jammer genoeg is elk mens bezondigd met kennis
en geloven we waar we mee opgroeien tot volwassenne
ik ben een slimme jongen, heb veel hersens
en denk dat ik wel een beetje gelijk heb
de mens is goddelijk
maar het is aan u om daar over te oordelen
› Meer... Tranen in de ochtendmaandag, 13:17
nogthans sta ik stil
bij de aanblik
van het blauw in jouw ogen
er rilt geluk door mijn borst
voel een prettige warmte
even van het lijden verlost
jouw zoete geuren
jouw mooie haar
laten mijn leven kleuren
gekroond als zondaar
mag ik bij jou vluchten
stel je mij niet telleur
plukken wij de vruchten
zing jij voor mij
in C-mineur
want ik verdoezel jou
in mijn wangen
je troost me
met verlangen
geeft me moed
in barre tijden
zelfs als het echt niet meer gaat
hou jij vol
kan je nimmer scheiden
want wij zijn zo gegroeid
vast, aan elkaar, te samen
je bent de lol
in mijn buik
in mijn broek
jouw mond spreekt van verzoening
en mijn hart is jou trouw
voel de kleine traantjes van voldoening
die er zijn
omdat ik,.
omdat ik nu eenmaal
echt van je hou
› Meer... Verlangenzondag, 17:53
door het ruizen van de wind
hoor ik jouw roep
als zeven nymfen
die wenen om het gemis
van hun kind
alsof mijn schip
telkens weer bij jou aanmeert
lyrisch van jouw gezang
opzoek naar beminning
houd ik mezelf niet langer in bedwang
jouw huid is als een wit strand
jouw ogen als de oneindige zee
verlang terug naar de strelingen van jouw hand
de zachte kneepjes in mijn schouder
en samen biddend voor een beter land
voor ons twee
want hoe verder ik kom
en hoe verder ik ga
ik blijf terug keren in jouw armen
van liefde en haat
je bent me er een
je bent voor mij gemaakt
heel deze wonden van woede en verdriet
laat ons genezen
voordat het is
te laat
 
› Meer... De resigenotezondag, 15:29
Gevleugelde woorden vertellen over verre reizen naar verre landen. Haar paspoort laat stempels zien die ik niet kan ontcijferen, maar haar ogen blijven mij vertrouwd, ook na al dat reizen, naar al die verre landen. Ze kent de wereld en ik ken haar. Ze woont soms in een koffer, maar ik sta altijd voor haar klaar. O liieve reisgenote van dit leven,, dit aardse bestaan. Wat voor moois mogen we nog samen beleven of moet je alweer gaan? Schenk mij nog een nacht samen, nog een avond wijn. Laat die verplichtingen toch even varen en laten we toch samen gewoon gelukkig zijn. Want jouw hartje behoort mij toe en zonder lichaam doet dat pijn. Verlang zo hevig naar jouw warmte, die brandt in de nacht. Laat ons toch van elkaar houden, in alle kalmte, want zonder jou is het leven zo ontzettend hard.
› Meer... Counterpartzondag, 15:05
I'm breaking down in mother's creek
the cat is crawling like a frustrated freak
I'm howling for justice and despair
feel my comfort tremble and am running scared
Is she really here for me?
Am I all that I can be?
With her, I'm complete
So as the past passes us by
and we look into a new sky
then there is a small bit of hope
born inside of us
that will always believe
in you and I
in the middle of the pastor's home
we deliver him truth
about how we met
and how we still love
how we can not live without each other
evenif we would be better of to part
we would want to stay together
because we are each other's counterpart
› Meer... Lief heb je niet alleen6 feb, 14:26
en ik schrijf
over huizen en haarden
plavuizen en aankomende bejaarden
die zich mengen
in mijn bestaan
omdat ik hen zo lief heb
zoals zij met mij omgaan
als dromelarij op klare dag
geef ik je dit briefje
en een bloem
als dat mag
want het is net alsof
ik al van je houd
maar ken je niet
doch jouw aanwezigheid
voelt als goud
Lief heb je lief
mis-me-alsjeblieft-niet
als ik er even niet ben
soms dieft mijn hart
een ander spijs
maar dat betekent niet
dat ik jou vergeten ben
› Meer...


© Copyright 2018 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: