Oidipiet Blog page 66

Reads: 316  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


Delen met vrienden
 Tussen droom en werkelijkheidvandaag, 17:04
als de klokken beginnen te luiden
en jouw aanblik mij bijna doet huilen
dan omarm ik jou in gelukzaligheid
om samen het levenspad af te lopen
tot het einde der tijd
als een gebed
zonder einde
dit is voor jou..
- mijn liefste
jij bent de beste
jij bent de meest relaxte
Jij bent een echt vriendin
als ik jou zie krijg ik altijd zin
zin, zin, zin!!
ZIN OM TE LEVEN
Wij zijn voor elkaar gemaakt
niets dat ons nog raakt
wij kunnen samen door het leven
dat heeft god zo voor ons gemaakt
Deze dag staat in het teken van ons
we geven de eenzaamheid en het lijden de bons
want ons kunnen ze nimmer scheiden
de wereld is van ons
ons, ons, ons!
ONZE WERELD
waar wij in leven
die ons is gegeven
om te zijn wie we zijn
zoals het altijd zal zijn
met jou in mijn leven
- Liefste, vandaag is het onze dag
geniet ervan
alsof het je laatste was
want ons leven is vergankelijk
en deze droom slechts fictief
hoewel ik elke dag een beetje meer geloof
dat jij echt bent
mijn lief
› Meer... She has my votevandaag, 14:30
Sindsdien spreken wij elkaar niet meer
Als en of bestaat niet meer
want zij is er niet meer
En waar de hopeloosheid toeslaat in het duister
daar verga ik als een schip zonder kapitein
die zichzelf langzaam de dood in fluistert
Maar in een laatste stuiptrekking spartel ik omhoog
grijp mezelf vast aan aren van hoop en vooruitzicht
die mij doen geloven in een land waar niets moet
doch sommigen dingen behoeven veel aandacht
dat mogen we niet negeren
de gevallenen en de strijdlustigen voeren hun beleid
tegen beter weten in uit van hun schijnoverheid
ze sturen en manipuleren de macht
totdat wij gewone burgers er niets meer van snappen
hoe dat ook al weer was
maar ik weet het nog wel, want ik heb opgelet
er waren drie boeven die wereld voor schut hebben gezet
en nu is er ellende en staan we alleen
de ware moordenaars van Moslims gaan ongestraft
ver heen
om thuis zichzelf gek te denken
aan de bommen die ze gegooid hebben
niet wetende waar ze zichzelf van moeten verdenken
omdat hun leiders zo in en in slecht zijn geweest
daarom is het nu tijd voor een nieuwe tijd
waar de waarheid regeert uit de schaduw van de schijnoverheid
want wij mensen verdienen een eerlijke en rechtvaardige leider
die ons niet door angsten of haatgevoelens laat leiden
iemand die echt om dit land geeft
en vertrouwen heeft in haar onderdanen
ongeacht diens lusten en wandaden
verdient dit land een goede vrouw
want die voert geen oorlog
of stuurt allochtonen zomaar naar huis
die houdt zich aan beloftes
daar voelt iedereen zich thuis
Nederland needs a facelift
and it ain't gonna be a man
Geloof me, we zijn het aan onze stand verplicht
Vote for her
She does the best she can!
› Meer... Niemand van deze wereld?vandaag, 13:01
De dagen zijn voorbij
er moet een nieuw begin zijn
maar ik weet de weg niet
naar het begin van het eind
geef je mijn land en mijn water
neem de aarde en mijn adem
geef mij een nieuwe kans
op nog een jaartje
zonder maling
kan bidden, kan schreeuwen
kan vragen of afdwingen
maar van binnen
kan het me niet meer schelen
of ze vandaag nu voor of in
mijn trein springen
want ik ga door
het houdt nooit op
volg mijn eigen spoor
in dit wereldse dorp
van weemoed en machteloosheid
waar ik als eenling
een stille dood zou sterven
omdat mijn echo gevangen was
in een huis gevuld met oude scherven
en een dak van gebroken glas
- Liefste, hoor mij toe
Alsjeblieft..
Hoor mij toe
› Meer... Thuismaandag, 15:41
Tinteling, vlinderling
voel je in de morgen
voel je in de nacht
zonder jou geen zorgen
zonder jou geen macht
En dan is het opeens middag
waar de mierenhoop van mensen
zichzelf voortbeweegt
in een eigentempo
we dromen van onze geliefden
en mijmeren bij de gedachte
dat het aanstonds weer avond zal zijn
de koude regen maakt neerslachtige gebaren
naar haar onderdanen
we rillen en we willen terug
terug naar huis
waar het warm is
en gezellig voor de buis
of achter de pc
Want thuis is het prettig
samen
met zijn twee
› Meer... vriendschapmaandag, 13:48
de ochtend gaat
de middag komt
moet alleen over straat
het klokje rond
maar ik voel je
bij me
› Meer... een gedachtemaandag, 08:15
als trouw en liefde
elkaar vinden
in gelijk gestemde zin
dan voelen pasgeliefden
aan elkaar aan
dat zij spreken
met dezelfde gedachte
bovenin
› Meer... liefstezondag, 17:36
het is goed - liefste
dat je gekomen bent
verheugde me erop
- liefste, houd van je
non-stop
zoals je bent
charmant en aandoenlijk
zoals jij binnen komt lopen
teder en vriendelijk
hoe jij bij mij mijn boek opent
dit is mijn verhaal
voor jou
druiven als rozen
liefste de mooiste
de zee, het strand
het schoonste schrift des liefdesepos
aanschouwelijk getroffen door bliksem
in jouw ogen
want vannacht mogen wij
de hemel beroven
en alle liefde tot ons nemen
dat wij elkaar eeuwig zullen beloven
nimmer te scheiden
omdat wij van elkaar houden
om wie we zijn
› Meer... eigen draaizondag, 16:02
in een paarse droom
over heelal en aarde
inproduct en uitproduct
schier zie ik geen waarde
maar het betekende iets
van wezelijk belang
hoe werkt dat?
nee, het is niets
wees maar niet bang
het is goed
in de ruimte
dat draait in de tijd
massa en ruimte
vergaan in de tijd
maar als het draait
raak je het
nooit meer kwijt
zwaartekracht als omgekeerde centrifuge
trekt alles naar de kern
en laat daar de elementen fuseren
tot de dingen die men nu kent
buitenaardse metorieten bestookten de hemel
met nieuwe stoffen van waarde
links- en rechtsdraaiende moleculen
repulseren elkaar om te reageren
met nieuw materiaal
zo kon ook leven ontstaan
hier op aarde
weet niet of dit echt is
maar zo ging het in mijn droom
› Meer... onteigend lichaamzaterdag, 19:43
het is niet
dat ik je niet mag
het is ook niet
dat ik bang voor je was
maar je tergde mij
met zoete dromen
die nooit echt
uit zullen komen
trouwde je
in gedachte
gaf je ontelbaar veel zoenen
achter mij oogleden
en op mijn kussen
voel me verbonden
met je
maar zonder
jouw lichaam
zo waardeloos
› Meer... de vaaszaterdag, 17:48
opgeruimd uit woede
schoongemaakt met haat
haat omdat ik lui ben
woede omdat men zeurt
ik ben kwaad op mezelf
omdat ik alles verpest
ik ben kwaad op mezelf
fuck de fucking rest
eerst ik en dan jij
weet het goed met je gemaakt
we doen het allebei
niemand hoeft elkaar te beschuldigen
we hebben er zelf een zooitje van gemaakt
laten we deze opruim-actie maar huldigen
want het staat wel zo netjes
ook al heb ik jouw vaas
stuk gemaakt..
› Meer...
Unconditional love18 feb, 12:43
Why should I lie?
I'm nothing without you
in my eye
alone in the sky
There is no truth
Miss Artifact is just
a mere imagenation
of my youth
We stall the show
smile for the do
regarding what may come
our theater will long
be gone
Filled with silence
I render myself to you
and surrender
for your
unconditional love
› Meer...


© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: