Oidipiet Blog page 69

Reads: 176  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


weg van de stiltevandaag, 20:21
gewesten van doen
zeilen om de oren
je hand in mijn hand
langs het strand van fatsoen
ik buig me voor je
laat de afwas staan
drenkel mezelf in zoete extase
laat de erotiek
zijn wat het is
plotsklaps bewegen de muren
en staat de kamer beschreven
in dicht
misschien zijn we maar een zucht
of een oude boom die rust
in dit dal van de wederkerende liefde
maar van binnen kan ik voelen
dat deze band blijvend is
...... mijn geliefde
› Meer... het fatsoenvandaag, 20:20
het zou onfatsoenlijk zijn
als jij er opeens
niet meer was
het zou dodelijk zijn
als een hoer achter het glas
als wij niet meer konden praten
het zou het einde beteken
van het paradijs
als jouw vleugels mij ontberen
te zijn wie ik ben
jouw vrijheid is mijn leven
en jouw liefde mij gegeven
ik ben slechts een vriend
maar ik voelde
dat je kwam
› Meer... Simonevandaag, 20:19
de tijd is gekomen
de bloem geplukt
het is het einde
van mijn dromen
alsof de laatste letter
is gedrukt
ze is mijn lieveling
in deze realiteit
van boodschappen
en vriendschappen
ze denkt nu aan me
en ik aan haar
in gedachte
wonen we samen
alsof we gemaakt zijn
voor elkaar
ik drink niet meer
en ik rook minder
als dame en heer
denken we nu
aan kinderen
maar het is nog pril
en er kan van alles gebeuren
maar zij is degene die ik wil
dankzij haar
zie ik de wereld weer
zoals die is
in de juiste kleuren
› Meer... samen in gedachtevandaag, 20:18
duiven vliegen de vrijheid te gemoet
bomen wuiven de lente een groet
je bent betoverend machtig mooi
in mijn gedachte
in het avondlicht
naast me
in het hooi
de naaktheid van jouw ogen
beroven mij van schaamte
ik durf te geloven
in een beter bestaan
voor ons samen
de passie drijft mij tot extremen
het gevoel niet uit te bannen
of weg te denken
ook al ben je nu nog
in den vreemde
het vertrouwen is daar
de liefde
nimmer verdwenen
› Meer... niet alleengisteren, 16:09
ik kom dichterbij jou
als ik het moeilijk heb
vertrouw meer op mezelf
als ik luister naar
jouw woorden in mij
nooit een tweede keer denken
hoor mijn rauwe pit
de vloer aanvegen
met de klootzakken
en de bloedzuigers
die mij het leven zuur maken
want dankzij jou
weet ik waar ik sta
wat ik moet doen
en naar wie ik moet gaan
want je bent niet alleen
als je van iemand houd
› Meer... schrijnend en eenzaamgisteren, 15:25
in een golf van emotie
realiseer ik me
dat ik alleen ben
al jaren relatieloos
vriendelijk en afstandelijk
maar van binnen telkens weer
verliefd
maar ik geef er niet meer aan toe
en sta mezelf in de weg
als het opeens moet
dus ik blijf maar dromen
en in stilte houden van
want wees nou eerlijk
wie valt er nog op deze
schrijnend eenzame man?
› Meer... it is lovegisteren, 14:48
mijn hart, mijn lot
het is allemaal
verbonden met jou
mijn hoofd, mijn doel
het is allemaal
gericht op jou
je bent het
en ik ben het
samen zijn wij
verliefd
› Meer... with or without yougisteren, 14:10
deeper and deeper within
I start believe in you
like your smile moves me forward
and I can still find my youth
the power of love seems unbreakable
but can be fragile like a movie-window
so I'm just being honest
I don't need you
but do in a way
like dying was easy
but now I don't know
Without your love
I feel sleazy
and can't run this show
But with your love
I'm lost in the wind
in an empty sky
filled with sorrow
› Meer... Roodzaterdag, 18:35
ik jaag door de stad
vlieg van hot naar her
kwam weer thuis
omdat ik wat vergat
toen ik geraakt werd
door jou..
jouw deur is niet ver
jouw armen wijd open
de omhelzing onbegrensd
tot in den einder
we verdwenen na zessen
in een onzichtbare menigte
van getrainde minaressen
en beduvelde goedpraters
soms zijn we even
maar mijn leven is zo vergankelijk
het nieuwe model staat al paraat
of ik ben al weer verdwaald
in haar ogen van schoonheid
en onachtzame liefelijkheid
weet
je hebt hard gewerkt
en de liefde ging ongemerkt
hier en nu
staan wij even stil bij ons zijn
door en door verbonden in gedachte
verstrengeld in elkaar
maar het verkeer gaat door
en de kruizing doemt al op
mijn hoofd erbij
en de fantasie stopt
als een rood stoplicht
op weg terug
naar huis
› Meer... slecht terechtvrijdag, 22:18
was ik maar een goed mens gebleven
dan kan ik je nu de liefde geven
die je verdient
was ik maar van de drugs afgebleven
dan kan ik je nu vrijlaten
zonder angst
was ik maar van de pokertafel weg gebleven
dan zie ik je nu niet als een spel
zonder regels, dat wel
was ik maar bij mezelf gebleven
dan is deze verliefdheid echt
maar ik ben droom noch wens
en dat is terecht

› Meer...


© Copyright 2018 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Young Adult Poems