Oidipiet Blog page 7

Reads: 297  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 23, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 23, 2010

A A A

A A Areclame-tv
29 aug, 12:08
Een tv-kanaal waar uitsluitend reclame op uitgezonden wordt.
De bedoeling van reclame-tv is dat de consument voorgelicht wordt over bepaalde producten en/of diensten. Alleen de beste reclames komen in aanmerking om uitgezonden te worden op reclame-tv. Er zou een soort keurmerk voor reclames moeten komen.
NB. Misschien zou reclame-tv als een pilot eerst op internet moeten beginnen (internet televisie) om voldoende publiek te krijgen voor het uiteindelijke doel het publieke bestel.
Meer...

dropzone
28 aug, 14:27
Dropzone is een nieuw spel concept van mij.
Het concept staat voor een avonturenspel waarbij een speler gedropt wordt en moet overleven in de wilde natuur. De speler wint alleen als deze weet te slagen in het overleven, door terug te keren naar de beschaafde wereld, of als dat onmogelijk is, door zelf een beschaving te creeren.
Er zijn talloze scenario's te bedenken zoals, vele woestijnen, steppen, toendra's, gebergten, regenwouden, etc. op onze planeet.
NB. Er kan zelf verder gedacht worden door een dropzone-scenario buiten onze planeet te bedenken.
Meer...

the game
27 aug, 14:38
once you've done it
you're addicted
once you're in
you don't want out
the best feeling
on top of the world
love it
take it
it can make you rich
it can make you poor
it's fun
it's exciting
it's more than you can handle
it's never ending
it takes controle over you
it makes you smart
it makes you strong
everbody wants to win
nobody wants to lose
it's always there
it's here
between me and you
it goes on and on
until you die
and after that
the next generation
smarter and stronger
than you and I
the game
just play it
don't ask questions why
Meer...

uit
25 aug, 15:34
verdwijn nu
ga uit mijn ogen
ik heb pijn nu
je hebt mij bedrogen
Meer...

De slapende reus
20 aug, 22:36
Ik ben een slapende reus, maar ik leef nog steeds in een droom en in die droom ben ik heel klein. Ik weet niet hoe ik wakker moet worden, ik druk op alle bellen en vraag iedereen raad, maar ik wordt niet meer wakker en ik blijf klein. Ik ben een slapende reus, en ik weet niet hoe ik wakker moet worden. In mijn droom ben ik klein, een droom die nooit meer ophoud, laat ik klein beginnen om groot te worden, laat ik het kleine wat ik heb eren om grote wat het wordt te kunnen beheren. In gedachte plaats ik een zaadje in de grond dat uit zal groeien tot de grootste boom van het westerlijk halfrond. In gedachte groei ik groter en groter, maar als ik om me heen kijk wordt alles kleiner en kleiner. Het is zo eenzaam, moeilijk en hard om in die droom te leven, maar ik geloof ergens in, in iets heel kleins, dat grootse gevolgen zal hebben, dus ik heb lef, moed en doorzettingsvermogen. Ik neem het tegen de grootste machten op en laat me er niet door uit het veld slaan. Ik vertrouw op mezelf en vertrouw op de toekomst, dit zaadje zal de grootste boom van het westerlijk halfrond worden. Dit zaadje zal mij uit mijn droom doen ontwaken, zodat ik eindelijk de reus kan zijn, die ik wil zijn.
Meer...

De Winter Games - Particulier initiatief
20 aug, 21:59
Onderstaande e-mails zijn het begin van mijn particuliere inititief om mijn spelletjes met letterkaarten in het hart van de gemeenschap te introduceren.
--------------------------------------------
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben Pieter de Winter, een jonge uitvinder, die een fantastisch concept bedacht heeft voor een aantal nieuwe spellen. De basis van al deze spellen is de letterkaart. De Nederlandse versie van de letterkaarten bestaat uit 102 letterkaarten. Op een letterkaart staat een letter en hoeveel punten die letter waard is. Op papier leid ik een bedrijf De Winter Games - Think before you act, dat als doel heeft zijn spellen op de markt te krijgen. Om te beginnen wil ik in eigen beheer letterkaarten laten drukken en deze gaan introduceren in buurthuizen, daar heb ik dus genoeg letterkaarten voor nodig.
Mijn vraag aan u is: Kunt u letterkaarten drukken. En zo ja, wat gaat dat mij kosten?
--------------------------------------------
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben Pieter de Winter, een jonge uitvinder uit Alkmaar, die een fantastisch concept voor een aantal nieuwe spellen bedacht heeft. De basis voor al deze spellen is de letterkaart. De Nederlandse versie van de letterkaart bestaat uit 102 letterkaarten. Op papier leid ik een bedrijf De Winter Games - 'Think before you act' dat als doel heeft al zijn spellen op de markt te krijgen. Om te beginnen wil ik mijn spellen in eigen beheer laten drukken en introduceren in buurthuizen.
Het gaat om de volgende spellen met letterkaarten:
1.Pobble: Een combinatie van de spellen poker en scrabble. Het spel is geschikt voor 2 tot 9 spelers vanaf 8 jaar en ouder. Het spel wordt gespeeld met letterkaarten en fiches. Doel van het spel is; het maken van een woord met zoveel mogelijk punten. De winnaar van de pot is degene die het woord met de meeste punten maakt.
2.Jackletter: Een combinatie van de spellen blackjack en scrabble. Het spel wordt gespeeld met letterkaarten en fiches. Het spel is geschikt voor 2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar en ouder. Doel van het spel is; het maken van een woord met zoveel mogelijk punten, in ieder geval meer punten dan de bank.
3.Woordjassen: Een combinatie van de spellen klaverjassen en scrabble. Het spel is geschikt voor 4 spelers vanaf 8 jaar en ouder. Het spel wordt gespeeld met letterkaarten. Doel van het spel is; in teamverband slagen halen door een woord met zoveel mogelijk punten te maken. De winnaars zijn degenen die de meeste punten halen.
4.Woordjagen: Een combinatie van de spellen hartenjagen en scrabble. Het spel is geschikt voor 4 spelers vanaf 8 jaar en ouder. Het spel wordt gespeeld met letterkaarten. Doel van het spel is; individueel slagen halen door een woord met zoveel mogelijk punten te maken. De winnaar is degene die de meeste punten haalt.
5.Woordritsen: Een nieuw spel. Het spel is geschikt voor 5 spelers vanaf 8 jaar en ouder. Het spel wordt gespeeld met letterkaarten. Doel van het spel is; individueel slagen halen door een zo lang mogelijk woord te maken. De winnaar is degene die de meeste punten haalt.
Mijn vraag aan u is:
Zou u geintresseerd zijn in letterkaarten. En zo ja, hoeveel pakjes had u dan gewild?
--------------------------------------------
Meer...

De Winter Games: Legal Department
20 aug, 21:48
Op papier leid ik een bedrijf De Winter Games - 'Think before you act' dat als doel heeft al zijn spellen op de markt te krijgen wereldwijd. Dat is in de winkel, op het internet (single-player, multi-player en internet televisie), op school, in het casino, op televisie, op de mobiele telefoon en op een draagbare, interactieve spel-computer (waar ik nog geen naam voor he  . Al mijn spellen, spelregels, tekeningen, etc. staan gepubliceerd op mijn blog:
http://oidipiet.hyves.nl/blog
Bovendien heb ik een I-depot van het concept gedaan en heb ik voor het leukste spel een merk laten registeren:
http://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markID=2348819&markNumber=827109&markNumberType=REG
Ik denk dat ik intellectueel Eigendom bezit/auteursrechten op de spelregels heb. Kort gezegd: Dat er niet zonder mijn toestemming iets met de spellen die ik bedacht heb gedaan mag worden.
Dan zijn er nog wat problemen ontstaan:
Ten 1e: Het fysieke spel Scrabble Poker is op de markt gekomen uitgebracht door Fun Brandz en via Amazon.com verkocht.
Ten 2e: Het mobiele spel Wordking Poker is op de markt gekomen ontwikkeld door Digital Chocolat en via ign.com verkocht.
Ten 3e: Er is een ander spel dat pobble heet op internet gekomen uitgebracht door OceanBreezeGames en via vele game-websites wereldwijd op het internet aangeboden.
Ten 4e: De wet op kansspelen in Nederland verbiedt het spelen om geld op internet.
Meer...

Not anymore
20 aug, 13:28
you told me
and now i know
it hurts
and i cry
only the truth remains
are you my best friend
do you love me until the end
i cry
i cry
i cry
since there is no more you and i
we used to be best friends
but now you fell in love with someone else
why o why
is it because i didn't kiss you
is it because i didn't fuck you
i just wanted to be friends
forever friends
but now you have someone else
and i can't be your best friend anymore
because there is only one
this isn't something you share
i could have married you
if you just had given it time
but you didn't
you moved on
and now
you will soon live without me
that's the truth about cats and dogs
dear
that's the truth
about
cats and dogs
i loved you
but you blew it
and i'm sorry
i can't go on with this
i'll just have to find a way to live without you
so please don't call me
and don't see me anymore
live your life without me
make your own choices
and leave me out of it
i can't anymore
i can't anymore
remember
we are hardcore
forever friends
until everything ends
Meer...

De Winter Games: Think before you act
14 aug, 17:58
De afgelopen weken ben ik er achter gekomen dat de spellenindustrie erg terughoudend is om mijn spellen in hun assortiment op te nemen. De meest voorkomende reden is dat mijn spellen niet vernieuwend genoeg zouden zijn. Mijn letterkaartspellen zouden te veel lijken op spellen zoals woordmix, letterhead, snap-it en spellarama. En mijn kleurenkaartspellen zouden te veel lijken op spellen zoals ligretto en colloretto.
Echter, ik ben er toch stellig van overtuigt dat mijn spellen wel vernieuwend genoeg zijn om in hun assortiment op te nemen.
Ik heb 6 redenen met betrekking tot mijn spellen met letterkaarten die duidelijk aantonen dat mijn spellen met letterkaarten anders zijn dan wat er tegenwoordig op de markt te krijgen is.
Ten 1e: Op mijn letterkaarten staat niet alleen een letter, zoals bij bestaande spellen met letterkaarten en/of letterdobbelstenen, maar ook hoeveel punten die letter waard is.
Ten 2e: De spellen die met mijn letterkaarten gespeeld kunnen worden zijn uitermate geschikt voor educatie, je leert spelenderwijs woorden maken (en optellen).
Ten 3e: De spellen pobble en jackletter geven een nieuwe dimensie aan gokken/geluksspelletjes, bij deze spelletjes wint de slimste, niet de gelukkigste. Bovendien moet er eerst een denkprestatie verricht worden voordat er ingezet wordt en daarnaast is de geluksfactor veel kleiner dan bij de spellen poker en blackjack.
Ten 4e: Poker is momenteel een hype en scrabble wordt in 1 op de 3 huishoudens gespeeld. Het spel pobble is net zo verslavend en spannend als poker en daarnaast is pobble makkelijker en spannender dan scrabble. Ik ben er van overtuigt dat pobble 'het nieuwe poker van de toekomst' gaat worden. (Dit op basis van testen die ik op meer dan 500 mensen heb gedaan)
Ten 5e: Mijn letterkaarten geven een nieuwe dimensie aan denksporten, de spellen die met mijn letterkaarten gespeeld worden zijn letterlijk nieuwe denksporten die in competies/tournooien gespeeld kunnen worden.
Ten 6e: Mijn letterkaarten bieden de consument gewoon iets nieuws wat leuk, verslavend en spannend om te doen is.
Ik heb 6 redenen met betrekking tot mijn spellen met kleurenkaarten die duidelijk aantonen dat mijn spellen met kleurenkaarten anders zijn dan wat er tegenwoordig op de markt te krijgen is.
Ten 1e: Op mijn kleurenkaarten staat alleen een egale kleur, anders dan bij bestaande spellen met kleurenkaarten, waar ook tekens en/of cijfers op staan.
Ten 2e: De spellen die met mijn kleurenkaarten gespeeld kunnen worden zijn uitermate geschikt voor peuters, je leert spelenderwijs kleuren te herkennen en te onthouden.
Ten 3e: Het spel kwartet-memorie is een hele goede geheugentrainer, beter dan het oude spel memorie.
Ten 4e: Het spel pocolor geeft een nieuwe dimensie aan geluksspelletjes/gokken, bij dit spel is de geluksfactor groter dan bij poker.
Ten 5e: Mijn spellen met kleurenkaarten zijn veel makkelijker te spelen/begrijpen dan de bestaande spelletjes met gekleurde kaarten.
Ten 6e: Mijn kleurenkaarten bieden de consument gewoon iets nieuws wat leuk, simpel en spannend om te doen is.
(english translation)
The previous weeks I have found out that the game-industry is very distant to incorporate my games in their assortment. The most attentive reason is that my games would not be renewing enough. My lettercard games would be too much similar to games such as wordmix, letterhead, snap-it and spellarama. And my colourcard games would be too much similar to games such as ligretto and colloretto.
However, I am strongly convinced that my games are renewing enough to incorporate them in their assortment.
I have 6 reasons concerning my games with lettercards which clearly show that my games with lettercards are different than what is on the market nowadays.
At 1st: On my lettercards not only a letter stands, as at existing games with lettercards and/or letterdices, but also states how many points that letter is worth.
At 2nd: The games which can be played with my lettercards are extremely suitable for education, you learn while playing to make words (and add up).
At 3rd: The games pobble and jackletter give a new dimension to gambling/luckgames, with these games who is the most smart wins, not who is most lucky. Moreover, a thinkingprestation must be performed firstly before there is bet and also the luckfactor is much smaller than with the games poker and blackjack.
At 4th: Poker is presently a hype and scrabble is played in 1 out of 3 households. The game pobble is addictive and exciting as well such as poker, but moreover pobble is more easy and exciting than scrabble. I strongly believe that pobble will become 'the new poker of the future'. (This on the basis of tests on more than 500 people)
At 5th: My lettercards give a new dimension to thinkingsports, the games litterally are new thinkingsports which can be played in competition/tournaments.
At 6th: My lettercards simply offer something new to the consumer that is fun, addictive and exciting to do.
I have 6 reasons concerning my games with colourcards which clearly show that my games with colourcards are different than what is on the market nowadays.
At 1st: On my colourcards an even colour stands, differently than at existing games with colourcards, where also signs and/or figures stand.
At 2nd: The games which can be played with my colourcards are extremely suitable for infants, you learn while playing to recognise and remember colours.
At 3rd: The game quartet-memory is a very good memory-trainer, better then the old game memory.
At 4th: The game pocolor gives a new dimension to gambling/luckgames, with this game the luckfactor is larger than with poker.
At 5th: My games with colourcards are played much more easily/understandably than the existing games with coloured cards.
At 6th: My colourcards simply offer something new to the consumer that is fun, easy and exciting to do.
Meer...

Don't
7 aug, 15:05
Don't (1)
When you are in love,
don't use someone else.
When you are alone,
don't drink alcohol at home.
When you are in pain,
don't wait for it to go away.
When you are poor,
don't be a whore.
When you are rich,
don't be a bitch.
When you are angry,
don't take it out on others.
When you are straight,
don't be affraid.
When you are down,
don't use drugs.
When you are wrong,
don't try to be right.
When you are scared,
don't start a fight.
When you are sad,
don't lose your head.
When you are true,
don't lie about me and you.
Don't (2)
When you are in love,
don't use somebody else.
When you are mad,
don't lose your head.
When you are alone,
don't drink alcohol at home.
When you are poor,
don't be a whore.
When you are in pain,
don't wait for it to go away.
When you are happy,
don't use drugs.
When you are angry,
don't hurt your friends
When you are borred,
don't do porn.
When you are affraid,
don't look the other way,
When you are wrong,
don't try to be right.
When you are sad,
don't start a fight.
When you are true
don't lie about me and you.
Don't (3)
Don't be bad
don't make people mad
Don't be affraid
don't do hate
Don't be sad
don't lose your head
Don't be hard
don't forget about your heart 
 


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: