Oidipiet Blog page 73

Reads: 367  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


Delen met vrienden
Wat trouw isvandaag, 15:55
Met ferme pas zet ik door waar alle hoop verdwenen was.
In een ontluisternde stilte verteer ik de alcohol
in eenzaamheid.
Doch is er een gevoel van saamhorigheid
in dit bestaan van dromen en openheid.
want het leven heeft een zelfkant
die zich reflecteert in aanwezigheid van jou.
Van binnen voel ik zachte passie
alsof de lente pas vandaag begonnen is.
De tranen zijn reeds verdwenen
en ik wens die niet meer terug.
Mijn toneelstuk is overleden
ik gebruikte te veel drugs.
Wat overblijft is een restschuld
die hoorde bij een relatie met jou.
Ben getroffen door de onschuld
daarom toon ik nu reeds berouw.
Vergeef mijn achterlijke praatjes.
Het spijt me dat ik je verliet.
we kennen elkaar nu al een aantal jaartjes
en vergeten dat doe ik jou niet.
Want in gedachte ben je altijd bij me
de verslaafde die ik ben
nieuwsgierig naar wat je denkt
en op wie jij nu weer verliefd bent
Niet dat ik niet jaloers ben
of geen vertrouwen heb in jou.
Maar als levenspartner
kan ik ook verliefd worden
op een andere vrouw.
En juist door die herkenning
ga ik steeds meer houden van jou.
Dat maakt mij lief,
dat maakt mij blij,
dat maakt mij
trouw.
› Meer... Safe mevandaag, 13:05
Safe me, 'cause I'm drowning
Help me escape the sea
I'm swimming toward nothing
Who is going to set me free?
Safe me, 'cause I'm drowning
Help me escape the sea
I'm an addict
working in Downing Street
Our world will never be real
Safe me, 'cause I'm drowning
Help me escape the sea
I'm in love with a rich girl
whom never really will let me be
Safe me, 'cause I'm drowning
Help me escape the sea
I'm a poet grasping for air
nobody wants to be like me
Safe me, safe me
'cause
blub, blub, blub, blub
I'm drowning
Help me, help me
blub, blub, blub, blub
escape the sea
blub, blub, blub, blub
 

› Meer... Requiemvandaag, 12:51
De druppels vallen op de grond
Ik houd mijn mond
Duik in droevenis
Huilen is gezond
De drugs verdooft de pijn
Graaf kuilen
Val in slaap
Kan niet langer alleen zijn
De droom spat uiteen
Het hart gaat mee
Slik pillen
voor twee
De dildo schuift in het rond
Hij komt klaar in haar kont
Zij schaamt zich
Maaar seks is toch gezond?
Het geld is op
Mijn arm kapot
De relatie stopt
Van binnen verrot
En als ik tijden de narcose
droom over de ontmoeting
van jou met mijn moeder
dan hoop ik maar
dat ik nooit meer wakker hoef te worden
 
 
 
 

› Meer... Schijnrelatievandaag, 11:57
Binnen de grenzen van het fatsoen
vraag ik je niets dan de liefde
die ik verdien
Het zwart bestaat niet zonder het wit
Het rood om mijn oren niet zonder emotie
Maar in het grijze gebied van liefhebben
en adoreren sta ik stil als een spion
in het geheim te mastuberen
als ik gek word van verveling
Soms droog en inhoudsloos, gewoon omdat het moet
maar een enkele keer is het gepassioneerd
vol overgave, zo je wil
Dan weet ik dat ik weer geen kind zal krijgen
wat het wel had kunnen zijn
Dan weet ik ook dat er liefde is
maar ik ben alleen en dat, dat doet pijn
Maar zo ontstaan schijnrelaties
die weldegelijk een betekenis hebben
maar de waarheid van het leven samen
nimmer zullen proeven
omdat we nooit daadwerkelijk samen zijn geweest
› Meer... Zwarte koffie (extra sterk)gisteren, 19:50
Jozef, Maria, Jesus Christus
Ploeg door de menigte
opzoek naar iemand
die zichzelf herkent in mij
Onbegrepen tot in de verte
van de einder van mijn verstand
Ben ik verder
dan de regels van dit land
Geschockeerd door het gemis van jou
Grijp ik me vast aan strohalmen
die zich voor mij doen verschijnen
in de leegte van mijn zijn
Ik ben een schrijver aan het werk
drink zwarte koffie, extra sterk
ga voorbij aan jouw huis
ongemerkt
soms droom ik weg
maar meestal ben ik
gewoon mezelf
Je hoeft me niet meer te vragen
om nieuwe verdragen en akkoorden
want ik zou mezelf vermoorden
als je nog langer bij me hoorde
Ik ben een schrijver aan het werk
drink zwarte koffie, extra sterk
ga voorbij aan jouw huis
ongemerkt
soms droom ik weg
maar meestal ben ik
gewoon mezelf
Jawel, ik doe dit voor mezelf
want het is de sport om niet te sterven
in de scherven van het geluk
gaat dit leven nimmer stuk
Je weet zelf, want iedereen wil dat stuk
maar boeit het geen ruk (meer)
want het gras bij de buren is altijd groener
en ik ben een weldoener
want dit schrijven geeft je kracht
om bij jezelf te blijven
Ik ben een schrijver, aan het werk
drink zwarte koffie, extra sterk
ga voorbij aan jouw huis
ongemerkt
soms droom ik weg
maar meestal ben ik
gewoon mezelf
› Meer... Sorry, ik hou van jegisteren, 17:19
Voor dat je in de ontkenningsfase belandt
wil ik je vragen te kijken in de spiegel
nu, en probeer te begrijpen
dat het me spijt
dat ik niet koos voor u
Maar voor de vrouw die in mij leeft
sinds ik hier leef
die mij water geeft
als ik lang niet verliefd ben geweest
Laat haar een duivel zijn
laat haar een engel zijn
maar alstublieft
laat haar zijn wie zij wil zijn
Want ze bestaat hier met een reden
Om jullie allemaal te vergeven
voor de ellende die wij ons elkaar aangedaan hebben
Want het verdriet is nog voelbaar
alsof ze er echt niet meer is
pas herkenbaar als ik mezelf troost
met de gedachte dat ze er ooit wel
voor me geweest is
Voordat we verzanden in psychologische relativeringsshit
wil ik je zeggen dat we vandaag nog de kans hebben
om van elkaar te gaan houden
zonder er een woord te veel vuil aan te maken
Want het begint allemaal bij vertrouwen
Volg mijn pad door het leven
stel je gelijk aan de bevindingen van proffessor waarheid
laat je zegeningen gelden binnen het bereik
van deze immer falende overheid
Want het geluk keert mij de rug toe
als ik het voor het oprapen heb
alsof de wegen naar de top
verloren gaan in respect
sta ik boven het begrip van illusie
verder dan een conclusie met enige twijfel
wil ik weten wat het dan wel is
en draag ik mijn hart toe aan diegene
die open staat voor onze verbintenis
Rome, Istanbul, New York
de passagiers zijn veilig
nu ik woon in dit kleine dorp
'called' Alkmaar
› Meer... Boswandelinggisteren, 15:29
Zijn deze tranen van verdriet
om jou
of is het zelfmedelijden?
Ben je werkelijk mijn vrouw
of is het slechts de droom
die mij doet zeggen ik hou van jou?
Schijnt de zon omdat het lente is?
Hebben wij samen echt geen verbintenis?
Zal ik je ooit ontmoeten?
Is het zoeken mooier dan het vinden?
Doe je me de groeten
of krijgen we later kinderen?
Doe mij maar alles
wat het waard is om voor te vechten
Schrijf mijn ontrekeningsvatbaarheid
van mij af
verder met de dag
droog de tranen van mij af
prognose onzekerheid gedoemd te mislukken
met dit mooie bladerdak
van treurwilgen in de bloei van hun leven
boven mijn hoofd
› Meer... Niemand beter dan onsgisteren, 15:27
De vrijheid galopeert mij tegemoet
De trein loopt vol
vol met nieuwe moed
Ik ben vrij
VRIJ, VRIJ, VRIJ!!
Voel me goed.
Zo goed
dat ik jou heb ontmoet.
Volg mijn ogen,
kijk naar mijn kutleven
Hoor mijn naam weeen door de ramen
want ik ben hier met jou
zonder mij te schamen
Door het bos,
door het bos.
We reizen door het eindeloze bos
van moed, hoop en tranen
die zich bewegen door mijn leven
van geven en laten los
want er is niemand
meer bedreven in het geven
van liefde en vriendschap
dan ons
› Meer...


© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: