Oidipiet Blog page 84

Reads: 287  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Some poetry and text

Submitted: July 24, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 24, 2010

A A A

A A A


Delen met vrienden
 0. Liefde moet kloppen (Proloog)vandaag, 13:11
Ik ben al heel lang bezig met mijn Magnus Opus. Sinds een jaar of vijf werk ik aan de tekst 'mijn lijfspreuken', wat later 'een waarheid als een koe' en uiteindelijk 'de waarheid regeert' is gaan heten, maar een jaar of twee a drie daarvoor was ik al spreuken aan het verzamelen. Bij mij thuis ligt in schoenendozen een heel archief met verzamelde spreuken van uit die tijd. Ik ben dat later op internet gaan zetten en ben me gaan realiseren dat die tekst kan dienen als filosofisch raamwerk voor de internationale wetgeving van morgen. Uit alle regeltjes volgen namelijk wetten van het leven die voor elk land speciek in de eigen taal opgeschreven kunnen worden. Het gaat nu te ver om voorbeelden te gaan noemen, want ik zou eigenlijk bij elke spreuk een aparte bladzijde filosofische benadering erop los moeten laten om duidelijk te maken hoe de regels geinterperteerd moeten worden. Dit is wellicht in de toekomst een veel verschijnend item van mij waarover ik zal publiceren. Ik praat er zoveel over, bij elke regel kan ik flink van wal steken en het zou eigenlijk zonde zijn als ik die informatie niet zou gaan opschrijven. Het uiteindelijke doel is dat naar aanleiding van die algemeen geldende waarheden, motto's of lijfspreuken er een nieuw en beter inzicht wordt verkregen in hoe het leven hier op aarde in elkaar zit. De algemene gedachte achter de spreuken is dat het met het hart geschreven of gesproken is en dat het een altijd geldende waarheid is, de filosofie 'liefde moet kloppen' (love must be right) staat ervoor garant dat alle spreuken met liefde tot stand gekomen zijn en jou als mens het pad naar de waarheid en verlichting zal geven in jouw zoektocht naar logica en rechtvaardigheid, met andere woorden je zal van te voren weten hoe je moet handelen in de situaties waarop die regels toepasbaar zijn.
› Meer... Spannende tijdenvandaag, 11:40
het droomgordijn sluit de nacht af
we groeten de maan en de sterren
en vragen onszelf af:
waar het eind begint
op te houden
met te bestaan?
als we rijker waren
konden we het
misschien beter zien
maar ik verloor mijn geld
in de zee van Neptunes
gaf mijn werk aan Apollo
en verhuurde mijn kamer
aan de burgers van
Den Haag
 
het slot is reeds dicht
Mijn cel de jouwe
Ik deel jouw ellende
en houd heel veel van je
doch ik heb niet altijd tijd
om je dat elke dag te laten weten
maar dat is maargoed ook
dat houdt het lekker spannend..
› Meer... Bewoonster van mijn hartvandaag, 11:38
Ben de taal te rijk
Het leven te groot
Versta enkel de fluistering
- van jouw woordjes
jouw lieve, zoete, trouwe zielenwoordjes
die als een echo in mij weergalmen
omdat jij
in mijn hart woont
› Meer... Red onsdonderdag, 20:41
Mijn oren vallen op de grond
naast mijn voeten ligt mijn mond
ik streel mijn haren met een kam
en lucht mijn geweten
met de dampen die komen
van onder mijn hersenpan
Incompleet, half werk
Ik houd er niet van
Maar blijkbaar gaat het zo
en moet ik het doen
met de brokjes informatie
die ik voor mijn kiezen krijg
Kan ik iets met je afspreken
Ben jij helder genoeg van geest
ben jij de kaas waard
die het brood rijk is
of skandeer je victorie
als je weet dat
het nog niet zeker is
Lust ik er wel pap van
en eet ik jouw woorden
als een sappig stuk vlees
op
om met genoegen
jouw liefde te ontvangen
en onszelf te redden
van de touwen
van de strop
› Meer... Onzichtbare liefdedonderdag, 17:55
Kind noch ouder
zal mij ooit begrijpen
Alleen jij
in deze realiteit van zinnen
en woorden
verheven tot
proza of poezie
kan zien wat het betekent
om schrijver te zijn
Je bent alleen
in je eigen wereld
en schrijft jouw verhaal
in onachtzaamheid op
de lezer oordeeld
de griffier schrijft
mijn woorden
de rechter zwijgt
en het laatste woord
is aan de experts
die allemaal zeggen
dat ik niet langer ziek ben
hoe kan het dan toch
dat ik van zoveel mensen houd
terwijl ik die nog nooit
in het echt gezien heb?
› Meer... Sorry, ik hebje gestalktdonderdag, 17:11
De spanning snijdt
als een fileermes
door mijn keel
Ik groet je
nog voorzichtig
maar eigenlijk
is dat
al te veel
Ik heb jouw liefde
niet verdiend
was eigenlijk
een vriend
tot ik gek werd
en dacht dat ik
van je hield
Het spijt me
dat ik je
lastig viel
› Meer... Waarhedendonderdag, 15:29
psychisch geweld
oordelen geveld
spreek met liefde
verzoen met goud
trouw mijn geliefde
maar met een hart
van hout
› Meer... Tweeeiigdonderdag, 15:28
Permanente executie :|
la nocha usted nostros bambino...
(Ding-dong..ding-dong)
(Piew-piew-piew-tie-tie-tielelielie)
Ei, ei, ei, ei, ei...
Lof, lof, lof, lof
joe, joe, joe
ent joe
(Tielielelie-lie-lie-lielie)
Mi, mi, mi, mi, mi, mi....
Goeste,goeste, goeste, goeste
Jou, jou, jou
en jou
radio Homega vanuit Alkmaar
dames en heren..
Ik hout van mijn unie
vertrou op Juli
dat alles goed komt
met zullie
en sjimmy natuurlijk
(Alla-lala-la)
(LA-LA-LA)
en haar beeld
verdwijnt in de mist
van een vage foto
die vasthoud
de herinnering
dat dat liefde was
(LallalalalaLAALAA)
Mon coeur pour les bon confidentelles
ook voor die oude liefdes van me
(zoals Mariek x, Ves k, Lientje en Lientje:):)
ik ga verder..
(Chanson-long-long-long-chanson)
Heel mij
Huil mij
Vertrouw mij
Misschien
De aarde
het paradijs
klim op de tak
en kijk met me mee
naar het einde
van de tijd
(liedeliedie-die-diedeledie)
› Meer... De beste relaties komen voort uit vriendschappendonderdag, 15:25
het gekke is dat ik bij de mensen waar ik verliefd op ben
niet mezelf kan zijn, maar goed dat wil ik wel, en als je
dan langzaam wat mensen leert kennen en er vriendschappen
ontstaan uit verliefdheid? dan is er een bodem om in
vertrouwen van elkaar te gaan houden en eventueel wat met
elkaar te beginnen. Dagverliefdheden maken bij mij geen
kans als ik iemand amper ken, dan denk ik ik heb het beter
met de mensen die ik wel vertrouw en mezelf bij kan zijn..
› Meer... King nobody's facedonderdag, 15:03
The world has a new face
Nobody is now on top
of your faith
Its rules rock the gradle
Makes heaven seem to be able
in part of a justicesystem
that is based on general truth
God is mentioned
as often as love
The devil a mere scare
to keep its people
from stealing stuff
Its power is the balance
between dark and light
To attent or to fight
It brings peace off mind
to know that the king
is honestly facing
the facts
of our lifes
› Meer... La vida lokawoensdag, 22:35
Peppe-peppe-peppe-PAAAA!!!)
Het dendert
stromt en vloekt
het gaat te keer
waar het wel en niet moet
(Tette-tette-tette-TAAAA!!!)
Het te gekke leven
Doet mij zo ontzettend goed
Ik hou van jou
en jij van mij
vind het prima
goed zo
La vida Loka
La vida Loka
Zoen jij maar eens
een gestoorde kikker
of doe een papagaai na
(Peppe-peppe-PAAA!!)
Want we zijn allemaal
een beetje getikt
een beetje raar
maar dan hoef je
nog niet naar het gesticht
als je een te gek leven leidt
la vida Loka...
(Tette-pappa-tette-TATAAA!!!)
 
LA VIDA
LOKA
 
(TE-te-TA-TA$!!!)
› Meer... Victorie Boegie Woekiewoensdag, 16:40
lachen is gezond
huilen heelt de wond
troost onmiskenbaar
en brood nodig
bovendien
liefde overwint alles
niets blijft over
en het hart klopt
in de stilte
van het samen zijn
waar wij
als geesteskinderen
het universum
herscheppen
tot wat het is
vandaag
› Meer... Ervaringsdeskundigewoensdag, 15:19
De hoofdzaak is helpen
elkaar helpen
Mensen zijn er voor elkaar
Zieke mensen wensen beterschap
maar gezonde mensen wensen dat ook
voor die zieke mensen
Dus hebben we een gemeenschappelijk doel
En in dat geval zijn alle middelen heilig
in de strijd tegen het ziek zijn
De bijdrage van het verplegend personeel
familie en vrienden
is essentieel
om het vertrouwen
en respect
van de buitenwereld
te verdienen
Mijn boekje is uit eigen ervaring geschreven
en is bedoeld als filosofisch raamwerk
om de zieke geest te genezen van de waanzin
Daarbij is het nogthans de bedoeling
dat de zieke uit eigen ervaring gaat spreken
of denken
naar aanleding van mijn werkje
die ik als poetisch ervaringsdeskundige
heb opgeschreven
voor jou
› Meer...


© Copyright 2019 Oidipiet. All rights reserved.

Add Your Comments: