Oidipiet Blog page 85

Reads: 399  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

Woorden met namen vandaag, 14:01 Elk woord heeft een betekenis
Sommigen meer dan anderen
Staat symbool voor een verbintenis
Kan dat niet meer veranderen

Eenmaal oneindig blijft oneindig
Eenmaal immer zal altijd immer blijven
Misschien is niets meer dan weinig
Maar zo ken ik wel genoeg wijven

De taal, de spiegel, de hand
De schaar, mijn armen en ogen
De afwas, ikzelf, mij
De trouwe hond
En de stoere kater

Allen zijn verweven in metaforen
Voor een prachtige tijd
Een tijd waarin ik van je hield
En dat nog steeds doe

Aldus, koester ik nu de gedachte
Dat de liefde zich vereeuwigd heeft
In mijn woorden die bedoeld waren
Voor jou..
› Meer... --> Rode wijn en zonnebloemen vandaag, 04:02 Als een ongeleid projectiel
knal ik hier wat neer.
als een omgeleide trein
zie je me maar een keer.

Een kus hier, een knuffel daar
mijn lievelingsdier, een goed gebaar.

Ik reis door de wereld van de poezie
opzoek naar wat liefde terug
maar vermoei je niet
want ik droom al weer weg
in een zucht

om jou.. › Meer... --> Nachtmutsje vandaag, 04:00 In de kleine uurtjes
die ik even voor mezelf heb
lief ik de gedachte
dat jij over mijn geest waakt

Het contact fragiel
doch dierbaar
mijn ziel
vrij en gezegend
door de kusjes van jou
immer meer
in vervoering geraakt

Tref ik doel
en schrijf ik zegen
in de hoop
dat ons bestaan
vruchtbaar zal zijn
tot het eind
van ons leven › Meer... --> 4. Eerst denken dan doen gisteren, 22:13 Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor de les die men eerst moet volgen alvoor men in staat is iets te bereiken met een gerichte daad op succes. Tijdens een mensenleven zal je continu geconfronteerd worden met het feit dat anderen het beter weten en/of al bedacht hebben. Het uiteindelijke doel van eerst denken en dan doen is dat het fouten voorkomt. In de zin van voorkomen is beter dan genezen.Een vergissing is menselijk, maar wij hebben tegenwoordig de hulp van de computer om onze fouten te minimaliseren, en zelfs als de computer fouten zou maken kan de mens en de computer zelf zich nog corrigeren. In wezen is de symbiose mens-machine een nabootsing van wat het leven in celorganismens doet. Daar gaat 50% van de energie verloren aan onderhoud en controle zodat de cel optimaal functioneerd. Zelfs het leven heeft een mechanisme van eerst denken en dan doen, wat je kan afleiden uit het vliegpatroon van sluipwespen of het jachtpatroon van een luipaard. Allen werken met voorbedachte rade tot het uiteindelijke doel te overleven.De mens kan meer doen dan overleven en kan in veel gevallen domweg genieten van het leven. Maar ook binnen dat 'domme' leven zal de mens keuzes moeten maken en die slagingskans van die keuzes is veelal hoger als het om een doordacht plan gaat danwel een impulsaankoop. Met andere woorden als men van te voren weet waar men aan toe is dan kan men er zekerder van zijn dat men later geen spijt krijgt van hetgeen hij of zij gedaan heeft.Veelal komt hier scholing bij kijken en de noodzaak tot enige training in het veld, maar mits men deze vaardigheden eenmaal eigen is dan kan men erop vertrouwen dat zo iemand functionele keuzes kan maken en goed inzetbaar is op de werkvloer. Vriend en vijand zal ervan overtuigt zijn dat je tegenwoordig met je hersenen veel kan bereiken, maar dat het uiteindelijk de handen zijn die het doen.De mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden en er is dus ook alles aan gelegen om die daden zo onschadelijk (voor het milieu, de gemeenschap, jezelf en anderen) mogelijk worden gemaakt, dus is scholing essentieel in een goed functionerende maatschappij zoals wij die hier tegenwoordig hebben.

Daarom mijn motto of advies: Eerst denken dan doen (think before you act).
› Meer... --> 2. Liefde is waarheid gisteren, 19:53
Deze spreuk of dit levensmotto gaat uit van wat de gelovigen noemen, god is liefde, of terwijl de liefde is de waarheid in de ogen van de mens. Alle woorden en daden die met liefde gesproken of gedaan zijn hebben er toe geleid dat deze wereld van ons steeds meer en meer op het paradijs gaat lijken zoals god het bedoeld zou hebben.

In deze zijn wij mensen, de mensheid, samen met zijn allen de liefde van god. Wij mensen bereiken met behulp van de liefde een betere samenleving en zijn in staat om generaties na ons op te voeden en groot te brengen geleid door onze gevoelens van liefde voor elkaar.

Daarnaast spreekt deze spreuk zich indirect uit over andere spreuken zoals; de waarheid is hart (met een t) en al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt het wel. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat pure feiten, pure liefde is, en dat het geschreven woord zwart op wit dat over het ware leven gaat, de werkelijke waarheid is. Een van het moment en hoe hard of lief het dan ook mag zijn, het is met het hart geschreven, en zal door de mens van een onwaarheid onderscheiden kunnen worden.

Niet dat leugen geen waarheid zou bevatten, maar het raakt de mens minder dan een waargebeurd verhaal of uit het hart geschreven gedicht. Zelfs binnen de leugen is nog waarheid te vinden en vaak zal je in de liefde bij elkaar tegenkomen dat men de waarheid juist tegen elkaar liegt omdat men verwikkeld is in meer dan een affaire of persoonlijk goed. De wil om met elkaar daadwerkelijk in zijn geheel met elkaar te gaan delen kost soms kostbare tijd en gaat nogal eens gepaard met het nodige verdriet.

Desalniettemin, hoe pijnlijk het ook kan zijn zolang men nog wel de waarheid tegen elkaar blijft spreken zal men abusievelijk getuigen zijn van het hoogst haalbare in de liefde en dat is volledig vertrouwen en de wens jezelf en je eega te binden in een nog langer leven samen, ik bedoel in deze de echt, waarbij men ervoor kiest de liefde zwart op wit neer te zetten voor de ambtelijke en/of geestelijke stand. Ook dit is dan weer een waarheid die ertoe dient elkaar een stabielere levensituatie te geven en eventuele kinderen het een vergelijkbare toekomst te kunnen bieden.

Het feit dat een kind puur is en nog niet in staat is zoals volwassenen te kunnen liegen laat ook zien dat alle kinderen uit liefde geboren zijn en dat het kind of eerder gezegd de toekomst van het kind voortdurend het symbool van de ware liefde en dus de waarheid van het leven zal blijven. (ik wijd mezelf nu iets dieper uit over deze zin omdat ik het nogal belangrijk vind met betrekking tot de proloog). › Meer... --> 3. Waar tijd is, is ruimte gisteren, 19:51
Deze spreuk of dit levensmotto heb ik jongsleden van mijn moeder mee gekregen en staat symbool voor zowel de natuurkundige kijk op het begrip tijd en ruimte alsmede voor het psychologische (lees economische) aspect van tijd en ruimte binnen onze realiteit van het maken van afspraken en het plannen van dingen.

Ten eerste, het natuurkundige gedeelte, moet je kunnen realiseren dat waar geen ruimte is (geen volume met een lengte breedte en hoogte) dat daar ook geen tijd kan zijn. Met andere woorden voor het begin van de tijd was er ook geen ruimte, die twee dingen moeten dus simultaan onstaan zijn, zo gauw de ruimte zich begon uit te dijen uit het niets met er binnen die ruimte ook tijd ontstaan zijn.

Als je dan nog verder gaat denken en je realiseert je dat tijd een lichtgolf is (time is a tide is a wave) dan betekent het dat zo gauw er tijd was er ook licht en dus iets van massa aanwezig moest zijn wat dat licht uitzond danwel absorbeerde. Tot zover even een kort uitstapte in de natuurkundige kijk op deze spreuk.

Dan het psychologische aspect van tijd en ruimte. Het komt nogal eens voor dat mensen dingen (met elkaar) willen doen, maar daar niet altijd de mogelijkheid toe hebben. In deze staat 'ruimte' metafoor voor 'mogelijkheden' hebben, dit komt veelal neer op een bepaalde mate van rijkdom die je moet bezitten, zoals voldoende geld, uithoudingsvermogen, bereikbaarheid, kennis, etc, etc. Maar als men dit bezit dan heeft men veelal ook de tijd om dat gene te doen waar men de ruimte voor vrij heeft gemaakt. Zo beslis ik bijvoorbeeld een aantal dagen per week om iets aan sport te doen. Ik besteed mijn tijd (lees geld) aan een zwembad of sportpark om in beweging te zijn en mij achteraf en tijdens het sporten goed te voelen over mezelf.

Daarbij kijk ik graag om me heen en in de geest van 'pluk de dag' geniet ik van hetgeen mij toekomt op een dag waarop ik de ruimte heb open te staan voor de mensen om mij heen. Als gevolg daarvan besteed ik mijn inkomen aan de aandacht en de nuttigheden voor anderen die op mijn pad gekomen zijn. In de gedachte van ik geef wat ik kan missen deel ik mijn weelde met de mensen die ik vertrouw op de momenten dat ik daar 'tijd' en 'ruimte' voor heb.

Zo doende schep ik voor mezelf een (nieuwe) belevingswereld waarbinnen ik mijn wetten en normen heb die ik met de mensen om mij heen heb geschapen. Zo is het bijvoorbeeld fatsoenlijk binnen mijn vriendenkring elkaar af en toe een beetje financieel te steunen als dees of geen tijdelijk even krap zit. Terwijl bepaalde familieleden er zelfs een hele dagtaak aan wijden om voor elkaar klaar te staan. Als gevolg daarvan heeft niet iedereen altijd evenveel tijd en ruimte (lees geld en mogelijkheden) om er altijd voor elkaar te zijn. In zo'n geval spreekt men dan al gauw over een verre vriend, dan een schijnbaar broertje of zusje danwel boezemvriend of levenspartner.

De ruimte die je van de ander krijgt is uiteindelijk bepalend voor de tijd die je er zelf in zult steken. Andersom geldt ook dat de tijd die je van de ander krijgt bepalend zal zijn voor hoeveel ruimte jij ervoor vrij zult maken om van elkaar te genieten.

Dit in terugkoppeling met de natuurkundige gedachte zou het betekenen dat ervoor dat onze ruimte (ons universum) ontstaan is er iets plaats gevonden moet hebben (door een macht van buitenaf) dat de mogelijkheid heeft gecreeerd tot het ontstaan van de ruimte die het nu is.

Persoonlijk gaat mij dit nogal ver, maar ik kan het relatieveren met de gedachte dat ik zelf een hogere macht voel als ik schrijf en spreek met anderen, alsof als het ware gestuurd wordt door een hogere geest die het beste met mij en u voor heeft. Dit geheel terzijde stel ik dat de met tijd gevulde ruimte in deze tekst voldoende informatie moet gegeven hebben over bovenstaande spreuk.
› Meer... --> Nestlucht gisteren, 14:26 Nachtelijk ontzet

de dromen komen
als je even niet oplet

Houdse plassen
onder water

Verdrink de waanzin
met mijn goed gemoed

lach naar me
lief vogeltje
en zorg voor
onze eieren
in voor-
en tegenspoed

want ik heb je
zo ontzettend lief
dat ik niet eens weet
waar ik beginnen moet

Het enige wat ik wel weet
is dat ik met jou
wel het nest in wil duiken..
› Meer... --> Blossom 10 A.M. gisteren, 14:25 Sunday morning

New York city goes to sleep
and I wake up with booze inside my head
still dreaming of that woman I never had.

Lights go out
and after an American sleep
I pose myself towards the mirror
and take a deap breath
while looking wornout
anxiously at my own image

As I hear her whisper
and look
at the background of my home
I do sense and feel
some comfort en reliability
that she won't leave

Even after failing
so consequently
she keeps holding on
to my childish dreams
that stay alive
and well

Like we could be forever
(or how that may seem)

It all depends
on the story
we both have to tell › Meer... --> Special Sushi zaterdag, 19:34 Lieveling,

Het is me een waar genoegen
om jou te mogen kennen.
Ben blij dat jij in mijn leven
gekomen bent.

Jouw ogen spreken boekdelen.
Jouw lichaam wrijft met furore
over mijn lichaam heen.

Ik streel je met liefkozingen
en druk jouw hart tegen die
van mij aan.

Ben niet langer alleen.

En hoe ons verlangen is getemd
toen wij elkaar lijfden in een
zwoele lentenacht.

Toen besefte ik me pas
hoe kostbaar ons relatie
eigenlijk is

en

hoelang ik op je heb gewacht

om te kunnen komen
tot deze diepere
verbintenis
› Meer... --> 1. Pluk de dag zaterdag, 14:13
Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor wat de taoisten noemen: Leef in het nu. Geniet van deze dag waar op je leeft en probeer het beste ervan te maken. Sta niet te veel stil bij gisteren en maak je niet te veel zorgen over morgen.

Het 'plukken' wat je normaal met bloemen doet, staat symbool voor het leven met beide handen aan te pakken en het niet de dingen van gisteren of morgen te verlangen. Zelfs in de ergste crisis situaties kan er iets zijn dat jouw hart hoop en moed geeft op verbetering of de realisatie dat er relatief gezien toch iets goed is in het leven.

De 'dag' heeft ook een diepere betekenis en staat symbool voor zowel het leven om de mens heen als het mensenleven zelf. Eigenlijk wordt er zowel als voor de man als voor de vrouw geadviseerd tijdens je leven een partner te zoeken (te plukken) en ervan te geniet zolang deze bloeit.

Daarbij gaat 'pluk de dag' ook uit van de vergankelijkheid, dat de dingen die je vandaag ziet er gisteren misschien niet waren en er morgen misschien niet meer zullen zijn. Het is vrij normaal voor mensen om een bloem uit een veld te plukken, betovert door de schoonheid van die bloem wil men het als pronkstuk in zijn of haar bezit hebben. In die geest wil de mens ook trots zijn op zijn of haar dag, iets kunnen laten zien wat hij of zij bereikt heeft.

Als je de dag begint met de instelling dat je er iets bijzonders van wilt maken, en je pakt de kansen aan, dan kan je als tevreden mens genieten van de momenten die jou voldoening geven door de heerlijke geuren en kleuren die het leven jou te bieden heeft als jij erop uit trekt jouw wereld in. › Meer... -->


Submitted: July 24, 2010

© Copyright 2020 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Other Content by Oidipiet

Script / Young Adult

Script / Young Adult

Script / Young Adult