Oidipiet Blog page 87

Reads: 392  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

Delen met vrienden
11. De appel valt niet ver van de boom vandaag, 13:30 Deze spreuk of dit levensmotto gaat erover dat men voor de waarheid niet ver hoeft te zoeken. Het ligt meestal nogal voor de hand wat er gaande is. Daarnaast verwijst de appel in deze spreuk zowel naar de appel die op Isaac Newton's hoofd viel en waar hij de wet van de zwaartekracht uit afleidde alsmede de appel uit het paradijs van Adam en Eva zoals in de bijbel en door mij beschreven.

In alle gevallen staat de ‘appel' voor de dagelijkse dingen die je tegenkomt en die men normaal noemt. Zwaartekracht werkt natuurkundig gezien overal, de mens is theologisch gezien immer zondig en de mens is volgens mijn geloofsovertuiging altijd vrij om te kiezen.
Dus of de appel nu ‘valt' vanwege de zwaartekracht, zondigheid of vrijheid, in alle gevallen zijn de gevolgen waarschijnlijk zeer voorspelbaar. De waarheid (lees de rede) achter een bepaalde daad is altijd verklaarbaar uit bestaande kennis.

Of die appel is letterlijk gevallen door de zwaartekracht of die appel is figuurlijk gevallen omdat de mens zondig danwel vrij is, met andere woorden omdat de mens niet trouw aan zijn of haar god (lees levenspartner) is gebleven, de rede waarom die appel gevallen is altijd vanuit de logica te beredeneren. Pas echter op, dat je niet je eigen waarheid gaat creeeren en toest bij twijfel jouw zekerheid door het aan iemand te vragen die er verstand van heeft.

Uiteindelijk ligt die appel daar gewoon en het feit dat er een boom (lees bron) en een oorzaak (zwaartekracht, zondigheid of vrijheid) moet zijn dat die appel daar gekomen is kan je bij elkaar optellen en zo tot het inzicht komen wat de logica van die appel daar op de grond is. De spreuk ‘de waarheid is een open deur naar verlichting' lijkt in deze nogal op bovenstaande spreuk in de zin van dat waarheid altijd logisch (lees goed) en verklaarbaar is. Men kan als het ware samen door een deur met de waarheid die men haalt uit een bepaalde spreuk zoals bovenstaande. › Meer... --> 10 beter een vogel in de hand dan tien in de lucht vandaag, 13:29 Deze spreuk of dit levensmotto gaat over wat men bij mij thuis noemt: ‘wees tevreden met wat je hebt'. Als het gevoel voor elkaar goed is, neem dan de keuze (succes is een keuze) om volledig voor elkaar te gaan. Ik kan wel steeds meer willen, maar ik zal er niet gelukkiger van worden. Als de symfonie van ons vogelengezang nimmer lijkt op te houden met bestaan, waarom zou ik dan nog met andere vogels gaan zingen als ik die toch niet in ons duet kan laten schitteren?

De vogel staat symbool voor zowel een levenspartner als een gevoel van liefde voor een bepaald persoon. Eigenlijk zegt deze spreuk je kan beter op een persoon (lees vogel) verliefd zijn dan op meerdere. Het getal ‘tien' staat hier dan metafoor voor meerdere gevoelens (lees vogels) voor meer dan een persoon (lees in de lucht).

Ook het metaforisch ‘in de hand' staat model voor (geestelijke) ‘invloed' op de gevoelens, gedachtes en afspraken (lees de ziel) van de levenspartner. Als ik samen vrij houdt ik mijn levenspartner vast waardoor er een blijvende band is ontstaan. Als gevolg daarvan hebben wij elkaar ‘in de hand'. Je zou kunnen zeggen dat wij elkaar een beetje kunnen besturen in ons doen en laten naarmate de band dichter wordt en het rekening houden met elkaar steeds vanzelfsprekender wordt.

De gewenning en het gemak (lees de waarheid) is veel meer waard dan een exotisch uitstapje met een of andere opgewonden zeemeeuw (lees andere vogel) ergens alleen op vakantie. Met andere woorden trouwe (lees eerlijke) liefde wordt beloond met zekerheid en vertrouwen, terwijl de jacht naar avontuur en meer, meer, meer uiteindelijk tot een bepaalde vrijbuiterstatus of status quo leidt waarbij je relatief er niet ‘beter' van af bent.

Het ‘beter' in deze zin, heeft dan ook een tweeledige betekenis. Men is met een vogel zowel beter af als dat men beter (niet liefdesziek) zal worden . Persoonlijk kan ik bevestigen dat ik zelf ook ziek (lees gek) werd toen ik mijn ex-vriendin verloor en dat ik me nu beter voel met de band die ik nu met mijn huidige vriendin heb. › Meer... --> 9. begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is vandaag, 13:28 Men heeft niet altijd het zelfde leven wat zij of hij gewend is, sommige mensen hebben vandaag de dag een heel ander bestaan dan diegene een aantal jaren geleden heeft gehad. Deze spreuk of dit levensmotto staat enerzijds symbool voor wat men tegenwoordig noemt: 'je leeft maar een keer' en anderzijds ‘je moet niet in zeven sloten tegelijk lopen'. Waar het eigenlijk op neer komt is dat je je leven (zij het letterlijk, zij het figuurlijk) af moet maken en dat je bijvoorbeeld niet uit wanhoop van een flatgebouw afspringt, omdat je het leven niet meer ziet zitten.

Daarnaast is ook de figuurlijke betekenis van het leven (in deze gaat het om relaties) van kracht, dat je niet een relatie met iemand anders moet beginnen als je nog met iemand samen bent. In direct zit het ‘houdt van je egaa als geen ander' ook in deze spreuk verwerkt door het advies geen tweede leven (lees partner) te beginnen voor (de relatie) je eerste leven (lees partner) afgelopen is.

Tenslotte, gaat deze spreuk of dit levensmotto er ook vanuit dat je ‘bij je leest (lees jezelf)moet blijven' om niet verstrikt te raken in een bepaald dubbelleven met een eventuele gespleten persoonlijkheid. Hij of zij die maar een waarheid heeft die de werkelijkheid is, is beter in staat de juiste dingen met zijn of haar leven te doen dan degene die er meerdere waarden en normen op na houdt en zelf niet meer weet wat goed of slecht is. Daarom mijn advies: ‘begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is'. › Meer... --> 8. wie goed doet, wie goed ontmoet vandaag, 13:26 Deze spreuk of dit levensmotto staat symbool voor wat de christenen noemen: leven volgens god's wil. Met andere woorden, dat je tijdens je leven voor de goede dingen kiest en goede dingen met je leven doet, zodat je de juiste mensen op jou pad blijft tegenkomen en je met elkaar een goed leven kan hebben. Hoevaak is het niet zo dat men doordat men in contact komt met de verkeerde mensen zelf ook in de problemen komt of nog erger voor de rechter. De enige manier om dat te voorkomen is op het juiste pad te blijven lopen. Mijns inziens is dat het pad van de waarheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, kort samengevat de menselijkheid, waarover wij moeten gaan in onze zoektocht naar het paradijs hier op aarde.
Daarnaast wil ik duidelijk maken dat het tegenovergesteld van' wie goed doet' ook waar is: wie slecht doet, wie slecht ontmoet. In principe kan je de hele wereld en alle keuzes die je maakt categoriseren in goede en slechte keuzes en het is uiteindelijk aan jezelf en de omgeving om te bepalen of dat geaccepteerd, gerespecteerd danwel getolereerd wordt. Vaak zal je bemerken dat je in een grijs gebied loopt met zowel barmhartige keuzes als zondige keuzes. Waar het uiteindelijk om gaat is dat jij gelukkig bent als persoon met het leven wat jij leidt (mits jouw omgeving daar geen last van heeft natuurlijk) en dat je laat zien dat er voor elkaar bent (ook als die ander jou nodig heeft).
Het gaat juist om die belangrijke momenten waarop je jezelf kan onderscheiden van kennis tot vriend of vijand tot geliefde, want in die gevallen dat iemand het moeilijk heeft is diegene er extra bij geholpen als je ervoor hem of haar bent. Samen feest vieren is leuk, maar je moet ook samen kunnen lijden, en als dat betekent dat je tijd en ruimte vrij moet maken voor de gezondheid of gesteldheid van jouw naaste dan kan het wel eens voorkomen dat men niet zo een zin meer heeft, toch zijn die momenten voor het vertrouwen van de ander erg belangrijk en doe ikzelf altijd erg mijn best familie en vrienden in nood te steunen waar ik kan. Dat is mijn manier van ‘wie goed doet, wie goed ontmoet.' › Meer... --> 7. goede wijn verzuurt niet vandaag, 13:24 Deze spreuk of dit levenmotto staat symbool voor ‘de vriendschap' die niet ‘stuk' zal gaan naarmate de tijd zal verstrijken. Het gaat er eigenlijk een beetje vanuit dat de goede tijden zullen blijven in de korte periodes dat je van elkaar kunt genieten. De ‘wijn' in deze is dan ook een metafoor voor een gezellige avond thuis, in een restaurant of kroeg. Het ‘verzuren' wat voor kan komen bij vriendschappen die elkaar ontgroeien of juist te intensief zijn is in deze ook een metafoor voor het gevoel wat gepaard gaat als men zich niet goed voelt, men is dan ‘zuur' zoals men dat dan zegt.

Bovendien kan je achter alle spreuken een vraagteken zetten en checken of er een retorisch (voor zichzelf sprekend) antwoord op is te vinden. Dus bijvoorbeeld zoals bij deze spreuk: Goede wijn verzuurt niet? Is het antwoord, natuurkundig gesproken (maar ook psychologsich), dat dat inderdaad niet zo is. Want in goede wijn is de concentratie acetaat/ethanol in een verdunde oplossing een zeer stabiel evenwicht waarbij het zure acetaat voortdurend wordt afgebroken in nieuwe moleculen ethanol die de zuurtegraad neutraliseren. Anderzijds wordt een overmaat aan ethanol weer afgebroken tot CO2 wat met water weer reageerd tot acetaat. Zo doende is er sprake van een natuurlijk evenwicht.

Tevens blijkt uit het eerste stukje de psychologische betekenis van de spreuk. Persoonlijk ben ik deze wijsheid al vroeg in mijn leven tegen gekomen en de persoon die aan deze spreuk verbonden is heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart behouden. Onze wegen zijn gescheiden, maar mocht ik diegene nog eens tegenkomen dan zou ik graag nog eens een drankje met haar drinken.
› Meer... --> onlosmakelijk vandaag, 13:23
En na een zucht
en een steun
draai ik mijn slot
open de deur

En verlies mijn eenzaamheid
boven het leven van ons

De mensen bij de kassa
zijn anders
Zijn anders..
Anders..anders
Ik ben anders

De werreld is anders
Alles is anders..Ik hou van jou
Niet alleen in gedachte
Ik weet wat je doormaakt
en wil ervoor je zijn

ik kus de dag gedag
Groet de middag met een lach
Want vanavond zijn wij vrij

om te kiezen voor het leven
de bloem in de tuin
De kat uit het asiel
Het links of het rechts
ons kruis of de weg
naar het gerecht

We zijn vrij
om te zijn wie we willen zijn

En de avond bijt al
de krokodil hapt
Snak naar luchten ik ben buiten

bevrijd..


› Meer... --> niet ver van de boom vandaag, 13:22 Pijn in mijn polsen
Bloed in mijn gedachte
De wereld was roze
maar ik heb in mijn onachtzaamheid
het feest bedorven
en moest het alleen opknappen

Met de gevolgen van dien
want ik heb me misdragen
en was ontrouw..

Het spijt me dubbel en dwars
Maar je weet toch
dat jij de enige bent
waar ik echt van hou!?

Aldus is er niets verloren

en alles nog mogelijk

in het verkeer naar boven
naar beneden
en weer terug
hier op aarde

Leve de liefde

Leve jouw liefde
Leve jouw zijn

Leve de liefde

Ik ben jouw vriend
en ik blijf bij je
tot het eind..

› Meer... --> Horizontaal vandaag, 13:21 Soms zijn er nachten
waar ik dans
op het ritme
van jouw heupen

Sjans met degene
die jouw hart doet verbleken
in het zwart

Het is jouw onmacht
die mij betoverd heeft
met inzichten en spreuken

Ik zweef in de molen
rond de kerk

Heb jouw hand vast
en jij die van mij

Het zwieren zweept mij op
en ik droom
dat het de wind
van een laken
op een zonnige dag in Mei
is

die mij doet blozen
om jouw naaktheid
voor de horizon
van ons leven
› Meer... --> Dos puertos vandaag, 13:17 Mis ojos son dos puertos al mundo

Mijn ogen zijn twee poorten naar de wereld


› Meer... --> Project iks dinsdag, 23:21 Op staande voet
was ik mijn handen in onschuld
want ik was niet helemaal honderd

Beschouw mezelf als lastpost
eigenlijk wil ik geen gedonder

Maar ik moet het toch kwijt
Want een dag zoals vandaag
dat ik gewoon van je kan houden
zonder me druk te maken
of het wel klopt

Zo'n dag zou ik niet hebben willen missen

Want het geeft me het gevoel
dat ik niet voor niets
door dit logge water heen zwem
opzoek naar een veilige haven
waar ik eindelijk rust vind
en gewoon mezelf mag zijn


Submitted: July 24, 2010

© Copyright 2021 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Young Adult Miscellaneous

Boosted Content from Premium Members

Short Story / Literary Fiction

Short Story / Other

Short Story / Horror

Short Story / Flash Fiction

Other Content by Oidipiet

Book / Young Adult

Book / Young Adult

Book / Young Adult