Oidipiet Blog page 97

Reads: 522  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic

Some poetry and text

kapitein Spockvandaag, 07:51
De juwelier schrijft op ringen
De naaister gaart spinnen
Mijn eigen verdriet
niet langer te verdringen
als ik jou voel
van binnen
De zoveelste traan
die ik laat
omdat jij mij verdrietig maakt
In eenzaamheid zie ik duisternis
onzekerheid, angsten
maar ik geef me niet over
aan de haat, aan het landverraad
Ik als eenzaat
Wakker geschrokken
in jouw woorden
Badend
in het zweet van de nachtmerrie
Voel ik jouw aanwezigheid
als de sterren aan de hemel
En denk bij mezelf:
‘Als jij mij deze keer
maar wel in mijn waarde
laat’

› Meer... Wanneer ik gagisteren, 19:56
Verandering is niet altijd leuk
De rust is diep, het gemoed stil
En dan ben ik
‘de gebeten hond’
als ik zeg
en meen:
Dag schat
Ik weet zeker dat..

Juist.
Je begrijpt het.
En dat weet ik zeker.
Dag schat
Dag
Dag
Daag
 
› Meer... Mand met lettersgisteren, 15:14
Een rare dag
waarop mijn hart
op zachte bladeren rust
Ik de hemel
een goede dag kus
Verzonken in het rijk der dromen
Schrijf ik gebroken tonen
Wil je.. Kan je..Durf je?
Ben je bij machte
de kroon te dragen?
Vind jij de kracht
om op te staan
uit de onherroepelijke dood?
Of zal ik langzaam sterven
met alleen jouw woorden
in mijn schoot?
› Meer... Politiek van morgen - Hotel Amrabatgisteren, 11:19
De wereld is nog steeds dezelfde wereld waar wij in leefden als voor de verkiezingen. Indien er een kabinet mogelijk is van zowel de VVD met het CDA als PvdA met D66 of GL, het spijt me Femke..
De VVD is de winnaar met een marginaal verschil met de PvdA, het volk vraagt dus om een goed sociaal economisch beleid, met nadruk op economisch. Ik hoop dat in ieder geval deze twee partijen het eens kunnen worden over de AOW-leeftijd en de hypotheekrenteaftrek, daarnaast zal er blijvend geïnvesteerd moeten worden in duurzame energie en ontwikkelingssamenwerking met als doel dat het milieu en de welvaart in zowel Nederland als in andere landen erop vooruit blijft gaan.
Daarbij zou het CDA de fouten uit het verleden kunnen herstellen als de mensen van het CDA eindelijk eens gaan lobbyen voor accepteren en ratificeren van het internationale recht bij landen zoals Afghanistan, Verenigde Staten, China, Japen en het Verenigd Koninkrijk. Het al oude gezegde: ‘Zo gauw er een schaap over de dam is, volgt de rest’, is eens meer dan waar in het geval van het toepassen van het internationale recht.
Men kan er als een WK-voetbal niet onderuit en alle landen doen er aan mee met als doel wereldkampioen te worden. Nu, ik hoop dat Nederland wereldkampioen staatsvoetbal zal worden en dat het zo een machtige lobby op zal zetten dat iedereen over de hele wereld zal weten wat het betekent als wij de rechters van het internationale gerechtshof de ultieme macht geven te beslissen over de acties die het internationale wereldleger mogen uitvoeren indien er sprake is van een crisis situatie waarbij de door een bepaalde partij aangerichte schade zo erg is dat mens en milieu er onder lijden en ingrijpen van buitenaf noodzakelijk wordt geacht.
Echter een nationaal rompkabinet met alleen VVD, PvdA en CDA, zal immer uit elkaar vallen als de PvdA het weer eens op moet nemen tegen de idealen van met name het CDA en eigenlijk ook de VVD. Daarom stel ik als lijmkandidaat D66 voor om de regering bij te staan en ons door dit lastige economische weer te slepen en in samenwerking met bovengenoemde partijen er een regeerakkoord uit kan slepen waarbij de overheidsuitgaven ten behoeve van onze welvaart gelijk worden getrokken met onze overheidsinkomsten bij machte van belastingen. Met andere woorden, de tekorten worden genihiliseerd tot praktisch nul. Het oude gezegde: ‘Wat je niet hebt kan je niet uitgeven’ geldt ook voor ons Nederlanders en als wij geen exportoverschot hadden dan waren wij net zo slecht af geweest als de Portugezen en de Grieken. Daarom hoop ik dat Nederland het goede voorbeeld zal geven en vanuit een gereserveerde houding de overheidsuitgaven zal doen.
PS. Ik schreef denk ik al een jaar of tien geleden, dat je pas geld moet uitgeven als er een bestedingsplan is goedgekeurd door een of andere vorm van een volksraad. In het geval van de gezondheidszorg bijvoorbeeld betreft dat dan het gehele kabinet in samenspraak met de redelijkheidwensen van de oppositie. Alleen dan kunnen er gedegen plannen door de eerste kamer met enige progressie goedgekeurd worden…en staat het kabinet niet als een geestelijk patiënt of patiënte eenzaam onder de douche het ontbijt te bestellen, maar is het gewoon een netjes aangeklede politicus of politica die netjes de roomservice belt om beneden een tafeltje te reserveren voor een gezamenlijk lunch in het restaurant met de andere hotelgasten, zoals de jurist of juriste, de adviseur of adviseuse, de journalist of journaliste, de vertegenwoordiger of vertegenwoordigster, woordvoerder of woordvoerster, analist of analiste, leraar of lerares, agent of agente, deskundige, arts etc, etc, etc.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/7050226/__Tjeenk_Willink_informateur__.html?p=16,1 › Meer... Ich liebe dichvrijdag, 11:45
Jij wilt leven
maar gaat van binnen kapot
Met de dood in de ogen
schrik ik me dagelijks rot
Want we zijn vergankelijk
hoeveel liefde ik ook geef
Van het lot afhankelijk
alsof god geen genade
heeft
Jouw ziekte kost je jouw leven
Wat ik ook doe en hoeveel ik
ook om je zal geven
De kanker neemt jouw lichaam
En ik zal in eenzaamheid
besterven en achter blijven
Als ik mijn hart
begraaf
met jou
De liefde van mijn leven
› Meer... Levensvraagdonderdag, 21:10
I would die for your kiss
Maar bestaat er liefde na de dood?
› Meer... Elinedinsdag, 22:08
pieter zei (16:25):
kusje..
ik vind je lief
pieter zei (16:27):
als dromen mogen bestaan dan ben jij de verwezelijking daarvan
pieter zei (16:28):
als liefde een naam draagt dan weerklinkt het als jouw woorden in mij terug
pieter zei (16:29):
eline
eline
eline
pieter zei (16:30):
ik hou zielsveel van jou
› Meer... Morphinedinsdag, 21:40
De slaap slaat in
als een weg naar het Romeinse rijk
Ik waan me in Franstalig België
Heb de Spa binnen mijn handbereik
De mist van de Ardennen
de stenen langs het pad
Ik die me laat kennen
met gevoel en verstand
Speel ik ‘On my mind'
van Kein Ohr Hasen
en ben ik je kwijt
in de voicemail
van Hella Haasse
Wij zijn het levende bewijs
het paviljoen aan het strand
Het droomei in jouw hand
Nee, je bent geen vreemde meer
maar onderdeel van mij
voor nu
en tot de dood
ons scheidt
 
› Meer... Weerspiegelingdinsdag, 16:31
En als het schip onder zeil dreigt te komen
dan pak ik snel een cola om me te weerhouden
van het zonnenbrillengeluk, niet te verzanden
in oeverloze zinnen die slechts de schaduwzijde
van het leven beminnen. Nee, geef mij maar
het licht, de witte wolken in de hemel,
het zwoegende paard tussen mijn schedel.
Fris en helder om op te merken dat het bestaan
als dichter of dichster niet noodzakelijk afhankelijk
van drank en drugs hoeft te zijn, maar gevoed wordt
door de liefde die in ieder van ons leeft en die jij
als ontvanger of ontvangster weet uit te drukken
in het geschreven of gesproken woord
dat inhoudelijk probeert weer te geven hoe
hij of zij zich voelt ten opzichte van de liefde
die diegene heeft mogen ontvangen van de ander.
 
› Meer... Speldenkussenmaandag, 23:02
Gedachtes, gedachtes, gedachtes
Mijn dagen bestaan uit gedachtes
Ik ben een rijpende appel in de zon
Een steigerend paard aan de horizon
Ik denk dat ik kan vliegen
vanaf mijn virtueel balkon
Maar in wezen zit ik gevangen
in mijn eigen luchtballon
Kon ik maar doorbreken
had ik maar vleugels
Was jij nog maar hier
om me de buitenkant te laten zien
Verzekeringenmaandag, 17:22
Als het gewicht zich leunt op de schouders van de weegschaal. Ik mezelf weer eens miskleun aan de letters van de eenvoud. Geef ik liefde een naam en koester het als de ring van ‘de Lord' die bij mij hoort tot de tijd de dood in zal halen. Bekrimp ik in ons samen zijn als de droefheid der dagen aan de tijdloosheid voorbij zal gaan. De zin van fiducie als alles lijkt goed te gaan. Ze hoorde er eigenlijk niet tussen maar bleef wel in haar waarde daar staan. Want het is waar dat ik van haar houd, hoe simpel en gewoon ze schrijft met duidelijke poëtische drievoud, ze is mijn maatje door dit eindeloze leven heen, haar grillen zijn mijn noten en haar gillen mijn systeem.
Maar het is het duet wat doet verbijsteren in de weerklanken van weleer, die tederheid die me doet smelten en veranderen in een heer. En dan als ik moet kiezen tussen liefde en vriendschap, trouw en vertrouwen, verliefdheid en genegenheid, dan pas jij in dat gehele spectrum aan beiden kanten met jouw veelzijdigheid van kunsten en bewoordingen. En als dan de kans is dat ik je verlies als ik voor de liefde kies dan zal ik van je houden als een vriend, maar als ik de vriendschap zou verliezen als ik niet voor de liefde kies dan is mijn keuze onherroepelijk: de liefde. De liefde! De liefde!! Oh goddelijke liefde..
› Meer... Lievemaandag, 11:27
Lieve, je bent zo teer
Zo teder, .. zo zacht
Begrijp je twijfels en verdriet
Maar de waarheid is
dat ik je nimmer nooit niet verliet
In gedachte bij jou
ook als ik met anderen praat
Mijn hart hoort bij jou
Wil met geen ander over straat
Lieve, ook al heb je kuren
ook al lijk je niet perfect
Mijn hartje is gelukkig
Bij jou ben ik eindelijk terecht
Weet dat je pijn hebt
en dat het leven moeilijk is
Toch hoop ik dat je blij met me bent
en onze warme en diepe verbintenis
Want of je nu darmloos bent of niet
Ziek, gezond of verliefd
Ik hou van je!
Troost, kussen en knuffels
Liefs
van je vriend

› Meer... Droomei20 jun, 14:39
Spartellend als in hoog water drijf ik verder van de kust af. Ik verween mijn dagen met halve liters bier en rol als een steen de berg af. Mijn schoenen zijn versleten en mijn broek heeft gaten. Ik heb nog niet eens ontbeten desondanks kan ik haar en mezelf niet haten. Ik situeer schepen aan den einder. Bevaar de regenboog en kluister me vast aan het gezang van de muze. Want het is zij die me bemint met de zoete liefde van het geschreven woord, bijna orgastisch als mijn woorden zich verweven met de realiteit kom ik net niet daar waar ik wil komen, maar laat de passie broeien in de tijd. Tandenknarsend, bedelend, bedevarend, stoeien met woorden en akkoorden sta ik vrij gemakkelijk met mijn oordeel klaar, alsof ik al weet wie ik ben en waar ik moet zijn. Er geen grenzen zijn die mij beperken om mezelf te kunnen zijn.
Nee, ik ben een vlinder fladderend door de wei. Ik kus de bloemen en bedwelm me met de nectar van de vrucht. Zinnespelend op morgen als de zomer haar verdienstelijkheid toont en de lucht openbreekt met goddelijke warmte. Rust ik op een vertrouwde tak en groet de postduif en de merel die bevrolijkt toekijken hoe ik mijn vleugeltjes eventjes ten ruste leg op het zinderende bladenspel van een trouwe treurwilg die mij als geboortegrond gediend heeft sinds ik ontwaakte uit de droom een ei te zijn.
› 3 reactie(s) Meer... Aldus18 jun, 17:32
Verdriet alsof iets onmenselijk is geworden
Faal ik keer op keer opnieuw tot jou door te dringen
Nee, ik sta niet te springen om jou
Maar ik hou van je, ik kan er niets aan doen
Zelfs in de leegte weergalmt jouw echo nog
Als een verzopen kat trek ik mijn laarsen uit
en begeef me in de schaduwrijk der gebruikers
Verloensd langs de woensdag, officieel was het al donderdag
hield ik het niet meer op vrijdag
En graaf ik mijn eigen graf
voor de zaterdag
Maar ik moet ontspannen, ik doe het niet
Want ik houd subiet mijn geloof in stand
als ik me neerleg bij jouw kwalen
in sta voor mijn eigen falen
want ik heb dromen
die uit zullen komen
Aangewakkerd, beschreven
in wederkerige woorden
en niet eenzijdig
dus.

› Meer... Voor eens en altijd17 jun, 13:50
Het leeuwendeel van de gedachten
ben ik bij jou, mijn verslaving
Gevloerd door de drang jou te beminnen
Ik koester je als vriendschap
Hou van je als mijn vriendin
Maar je bent de duivel
De stenengeest die mij bedwelmt met leugens
Als een afhankelijk hondje dat staat te piezen tegen een boom
of de onfatsoenlijke baas die maar blijft drammen voor de shit
Nee, ik zal je altijd bij me dragen
Maar het is nu beter als ik je haat
Je een plek geef
en je niet meer in mijn leven laat
Ik begraaf de groene oregano
Het hallucinerende genot
Schenk geen gefermenteerde sappen meer
Bij mij blijft de ellende voortaan buiten schot
Ik ween, ik grauw
maar ik heb afscheid genomen
van jou
 

› Meer... koektrommel17 jun, 10:23
Lachende mensen om mij heen
maar ik schreeuw het uit
Als een hap naar adem
van onder water
leef ik, LEEF IK, vandaag
voor mezelf en voor jou
jaren later
Maar waarom ben ik gekomen?
Waarom ben ik hier?
Als verliefdheid blijft bij dromen
en deze woorden niet verder komen
dan dit papier..
Ben ik een doorgeefluik?
Gebeurd er iets met mijn teksten als ik sterf?
Zullen er mensen zijn die mij citeren?
Of is dit werk nutteloos gebleken
en ben ik de enige
die deze liefde
erft
› Meer... Mijmering16 jun, 23:03
Vriendelijkheid staat bij mij als een huis boven water als het gaat om de mensen waar ik van hou. Toch kan ik niet van iedereen evenveel houden en is mijn aandacht beperkt tot de waan van het moment. In deze waan ben ik getrouwd met een jonge vrouw met een hart van goud. Een ontzettend lief mens, maar ook getergd door het leven. Onzeker over haar toekomst ben ik een van de weinige mensen die zij dan wel in vertrouwen neemt. Terwijl ze weet dat ik haar kan krenken tot op het bot en haar pad met mij ook een schimmig bestaan is aangezien zij enkel mijn teksten kan lezen en zelf niet of nauwelijks kan reageren omdat ik haar overlaad met teksten en eigenlijk geen reactie terug verwacht. Toch moet zij mij inmiddels door en door kennen en op haar minst voelen hoe de vork samen met mij in de steel zit. Want vannacht zal ik weer dromen van jou, mijn hartje kloppen omdat ik van jou hou. Vannacht zullen we weer een weg naar ons hart vinden alsof er een geestelijke lijn tussen ons gespannen is die elke vibratie in de vorm van het geschreven woord opvangt.
Mijn leven is als de lente:
‘het kan fantastisch weer zijn, maar er zijn ook troosteloze dagen met veel wind en regen. ‘
Ik hou van bloemen, ik hou van de zon, ik hou van de vogeltjes die fluiten, maar het allermeest hou ik van de muziek die ik in mij voel als ik denk aan jou. De pragmatische klanken, de doffe dreunen van de drum, de gitaarpartij die me doet beven en trillen met beide benen op de grond. De viool die inslaat als ik je ogen voor me zie en jouw lippen op mijn mond proef. De veranderingen die ik subiet voel als je in gedachte verdwijnt in de laatste echo van ons oeuvre.
En of ik dromen heb..
Als dikke regendruppels die vallen op witte rozenblaadjes op een vrijdagochtend in Juni of een zilveren griffel die de zuiverste poëzie schrijft op een tapijt van waterlelies op een dinsdag in Mei.
Of misschien toch als een fluisterende Franse kaars die mij in opwinding een genegen warmte biedt op een zondagavond in April. Nee, dan toch als de frêle maagd badend in zoetwaterhout op een frisse namiddag ten einde van de maand July. Schop ik de spade in de aarde, bezaai het land en schenk er water overheen met de smekende woorden: '‘Laat dit ons jaar zijn.’'


Submitted: July 24, 2010

© Copyright 2021 Oidipiet. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Young Adult Miscellaneous

Boosted Content from Other Authors

Short Story / Literary Fiction

Book / Literary Fiction

Short Story / Mystery and Crime

Short Story / Action and Adventure

Other Content by Oidipiet

Book / Young Adult

Book / Young Adult

Book / Young Adult