(be)Spiegel Sonnet

Reads: 130  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
///AFRIKAANS///

A Poem about love. long distance and and electronic

Submitted: May 27, 2013

A A A | A A A

Submitted: May 27, 2013

A A A

A A A


Nou ja. Wie sal ooit die liefde kan verstaan?
Luister na my hartklop, jaag my na die maan.
Sit hier en karring aan my verdwaalde hart:
Op of af of oor die land na jou toe gaan?
Jy wat my hart kom steel met jou mooi woorde.
Jou wil ek bliksem roep vir die rats moorde
Van my inhibisies my koudheid, nou verward:
How durf jy my so bang met goue koorde?
Tog moet ek aanvaar jou beloftes bly ver.
Jy geknip uit die kuberruim met 'n sker
Dwaal daar in my gedagtewolke skemer swart:
Verdoem om te dwaal sonder kompas of ster.
Vir wat moes jy dit nou aan my hier kom doen?
My lippe, gedagtes en hart so kom soen...


© Copyright 2018 phwlofthenow. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Poems