Diere

Reads: 136  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Memoir  |  House: Booksie Classic
///AFRIKAANS///
Because the physical aspect of a relationship really gets me down...

Submitted: June 06, 2013

A A A | A A A

Submitted: June 06, 2013

A A A

A A A


Aanvanklik
het ek jou soen
met ope arms verwag
ek het angstig gesmag na
jou liggaam so vas teen myne
ek het jou tong verwelkom in my mond
my lyf het gejuig toe jy jouself op my neerlê.
 
Maar iets het in daardie oomblik verander.
 
My gedagtes breek deur die waas van hormone en lus
my liggaam, steeds joune, hoor 'n ander fluistering
jou geur wat my so bedwelm laat my naar
ek voel my lyf beweeg teen my sin
en ek herken myself nou as dit
hygend en snorkend dier
rukkend dier
dier...
 
En sag sterf my onskuld gewete en gedagtes


© Copyright 2018 phwlofthenow. All rights reserved.