'n Pienk Blom

Reads: 337  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic

a poem a wrote for a guy i like. it's about a nerine

 

‘n Pienk blom vir vier jaar se stryd om te erken date k iets kan voel vir jou.

‘n Pienk blom vir die kere toe ek probeer het, maar my moed my begewe het.

‘n Pienk blom vir elke oomblik wat ek aan jou gedink het.

‘n Pienk blom vir oomblik wat jy my hart laat staan het.

‘n Pienk blom vir die kere toe ek stom moes staan, toe jy my asem wegneem.

En tog soveel meer as net ‘n Pienk blom.

Net so eenvoudig soos ‘n Pienk blom

‘n Pienk blom vir jou…


Submitted: February 26, 2012

© Copyright 2021 phwlofthenow. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Non-Fiction Poems

Other Content by phwlofthenow