Skemer

Reads: 179  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
///AFRIKAANS///
This poem is about the pain of an individual at being rejected, and their yearning for it to end. The "she" ("haar")
referred to, is a famous Afrikaans poet, Ingrid Jonker, who killed herself by walking into the sea.

Submitted: October 02, 2012

A A A | A A A

Submitted: October 02, 2012

A A A

A A A


 

Skemer is ‘n ander tyd

Tyd wat nie van hierdie wêreld af is nie:

Geleende tyd, gesteelde tyd.

Dis hierdie tyd wanneer ek my weerloosste voel.

As ek hier sit en ek voel hul oë op my,

As ek hier sit en hul stemme weergalm nog in my kop,

As ek hier sit en ek hoor hul gelag rondbons in die verdonkerende naghemel.

Dan voel ek die trek.

Ek hoor die sagte ruiseling van water op sand

Ek voel die wind pluk pluk aan my lyf

Ek verstaan haar begeerte, haar moedeloosheid, haar finaliteit.

‘n Enkele ster knipoog daar bo, dalk net so alleen soos ek.

Daar ver ry ‘n kar verby, daar’s mense daar!

Maar daar’s ‘n mens hier ook!

Daar’s ‘n mens hier ook.

En ek voel die trek

Ek hoor die water roep

Ek verstaan haar finaliteit.

Ek loop die sussende stemme in.

Dit is nou donker.

En ek verstaan, ver daar bo skyn ‘n volmaan.

Maar dit is reeds donker.


© Copyright 2017 phwlofthenow. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply