Act du Mort

Reads: 398  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Thrillers  |  House: Booksie Classic
Recentelijk zijn twee dichtsters heen gegaan waar ik heel veel van hield, een van hen zou nu zelfs mijn vrouw zijn geweest als zij nog geleefd had.. Maar, slechte dingen gebeuren..Deze tekst geeft een klein inzicht in de huidige status van mijn zijn sinds beide dichtsters stierven.

Submitted: July 26, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 26, 2010

A A A

A A A


De zus van
Soms gebeuren er van die dingen
die kan je niet verklaren vanuit de geest
maar het hart weet de waarheid
alsof het leven ooit niet eenkennig was geweest
Dragen we de littekens van de tijd
en vragen god om een antwoord
Waarom hebben we geen spijt?
Want we waren egoïsten
alleen maar bezig met onszelf
Terwijl zij lag te lijden
speelden we in onze fantasie
met onszelf
De liefde had toegeslagen
En het lot was bepaald
De wraak van satan werd in mensenlevens vertaald
Nu moeten we twee dochters van god missen
En moeten wij als mensen voort
Heb jij nog zin in een relatie
als je dit hebt gehoord?
Act du Mort - Part one
Ken je dat gouden ei gevoel, wanneer iemand uit je leven gerukt wordt waar je van hield en je weet niet wat er echt met haar gebeurd is? Want ik heb een verhaal en er is mij iets vertelt maar het klopt niet als ik de feiten met elkaar vergelijk. Misschien moet ik de doden laten rusten en heb ik me gewoon vergist.. Misschien blijft het echte leed verborgen? Ik weet het niet meer, maar bij la mairie zei men dat er geen E.A. overleden is. Ik heb echt gezocht, maar misschien ben ik misleid en speelt het echte drama zich in het dorp zelf af. Is zij wel echt dood? Waarom de vliegtuigvlucht van haar lijk? Terwijl dat plaatsje vlak over de grens is? Ben je in Spanje begraven misschien? Ik snap er niks van en weet niet wat het werkelijke verhaal is.
Ik heb ellenlange chat-sessies op mijn computer staan waarin mijn geliefde E.A. dood verklaard is en aangezien dat ik toch echt het kerkhof bij de kerk bezocht heb, moet er iets niet kloppen. Doch de gemeente ambtenaar was wel erg aardig en de agent luisterde slechts even mee. Haar naam werd niet gevonden, maar eerlijk is eerlijk ik heb niet gevraagd of er nog meer kerkhoven in dat plaatsje aanwezig zijn, zo op de grens kan ik me voorstellen dat er meerdere kerkhoven zijn. Waarom heb ik daar niet aan gedacht toen ik daar was? Misschien wistén zij bij het gemeente huis nog niet dat ze overleden is, maar dan had die gemeente ambtenaar toch kunnen zeggen dat er meerdere kerkhoven zijn als dat zo was? Goed ik laat het voor vandaag rusten, maar dit verhaal heeft voor mij nog een staartje. Een onprettige nasmaak van feiten die niet kloppen met wat mij gezegd is.
Ben je nu dood? Of neem je me in de maling? Blijft het echte leed verborgen of treed jij bij anderen in herhaling? Wilde je van me af of mag ik niet zien dat je dood bent? Ik begrijp het even niet meer.
Zij vond van wel
dinsdag, 22:11
Je mag niet zelf over leven en dood beslissen. Zij vond van wel.
› 1 reactie(s) Meer...
Act du Mort - Part deux
Gisteren avond rond 10 uur is mij te kennen gekomen dat de beste vriendin L. v/d M. van E.A. zichzelf heeft vermoord en gestorven is op de nacht van de 19e op de 20e juli. Ik heb van haar gehouden als een echte vriendin en herkende veel van mezelf in haar. Ik hou nog steeds van mijn geliefde E.A. maar toen zij stierf leek het mij logisch verder te gaan met haar beste vriendin. Ondanks dat ik weet dat haar zus N.A. van mij houdt doch getrouwd is met een ander. Koos ik voor haar als een palindroom in nood van wederzien des liefde.
Maar de dag voor dat ik haar zou bezoeken pleegde ze zelfmoord en bovendien was ik op dat moment boos dat ik niet het graf van E.A. heb kunnen bezoeken dus dacht dat zij ook nep was aangezien ze niet op het kerkhof aanwezig was. Echter bleek dat zij een brief van de directeur van het Kankerharttehuis had gekregen en dat zij voor 31 july haar kamer moest verlaten. Nu haar beste vriendin gestorven was en zij enig kind was en ik blijkbaar niet genoeg reden tot leven was (met een gulden middenweg van vriendschap die ik haar aanbood) verkoos zij te sterven op de dag voordat ik haar zou bezoeken.
Precies zoals E.A. stierf op de intensieve zorgen een dag voor ik haar zou gaan bezoeken, zo pleegde haar beste vriendin zelfmoord voor de dag dat ik haar zou gaan bezoeken. Waarom sterven mensen voordat ik ze kan zien? Wat is nog waar van deze werkelijkheid die nog nooit eerder is gezien?
Ik moet naar Waterloo om verhaal te gaan halen. Als er doden zijn gevallen moeten er lijken zijn, en dus vergeef ik ons Luka dat ze is gestorven, want het uitzichtloze eind om te sterven aan overdosis medicatie tegen de longkanker is ook geen prettig uitzicht dat kan ik begrijpen. Toch had ik je nog graag bij me gehad in dit leven zonder ons Line. Het gaat jullie goed als jullie echt dood zijn en mocht ik in de maling genomen zijn dan vind ik dit wel een hele zieke grap om de dood tot twee keer (of eigenlijk drie keer) toe te fingeren..
Ben jij nu echt dood? Kan je zien dat ik leef? Waar denk je nu aan zonder lichaam en het wezen als een geest? Voel je jouw dochtertje? Ben je bij Line? Of zweef je nog tussen hemel en aarde omdat je te vroeg van ons heen gegaan bent? Proost Luka de foto's zijn voor jou.
Act du Mort - Part drie
Als je voor keuzes staat en niet weet wat je moet doen dan is er moment in de tijd dat je overgeleverd bent aan de goden. Op de kruising van niets dan liefde vind ik telkens weer de gulden middenweg van vriendschap en balans. Waar het lijden de pijn doet overschrijden en de euforie claxonneert in de stilte van een traan, plak ik pleisters op de wonden en haal verhaal in vraagstellingen van dilemma's. Want de dochter van god en haar beste vriendin zijn niet zomaar gestorven.. Zij leden aan het dodelijke kanker. De ene in de darmen de ander in de longen. De medicatie versnelde de dood in hun levers, de gedwongen transplantatie mislukte en het uitzichtloze leven zonder onze dochter betekende ook een vroegtijdig einde van haar beste vriendin.
Waren het de egoïstische directeuren van de zorg die over hun lot beslist heeft? Had ons Line nog geleefd als men betere zorgen had verleend? Was ons Luka niet vroegtijdig gestorven als zij haar kamer in het Kankerharttehuis had mogen behouden? Waarom hebben deze vrouwen jaren lang gevochten tegen kanker en het uiteindelijk toch niet overwonnen? Is dat het falen van ons systeem of kunnen wij mensen het lot niet tarten?
Onze beste Luka vond van wel, zij koos zelf. Maar daarvoor stierf ons Line ongewild na twee zware operaties. Die feiten zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bovendien stierf voor dat ons Line stierf ook het ongeboren kind van haar zus dat onze toekomst nog enige hoop zou gaan geven op wat kindervreugde in onze leventjes. Mij lijkt dat de schuldeisers van het leven satan alle gehoor hebben gegeven in hun eisen en dat god enkel kon toestaan om aan onze gebeden gehoor te geven. Hoe wreed het ook mag zijn. De liefde is rechtvaardig.
Zwarte zwanen
Nu en later spreek ik over herkenning
logische gevolgen van het lot
Waarschijnlijk nam ik te veel risico
maar de armen van god
behoeden mij van het kwaad
Slaan bruggen naar de eeuwigheid
en laten het aardse leven los
Ontbonden aan de wet
Verheven tot zwaartekracht
drijven zij twee keer zeven noden
op het engelengezang
van de hemelse vaart
aan onze aardse gracht
Het is om gek van te worden
Een ei is geen ei
Terwijl ik mezelf afvraag waar god gebleven is, spreek ik met een engel die mij beschermt en probeert te helpen door deze moeilijke tijd heen. Want zonder leiding, zonder oog op geluk weet ik niet meer waar ik sta en maak ik ook de god in mij stuk.
Toen de lijn brak en ik met de doden sprak, leerde ik ‘in a spiritual world' dat god een vrouw is, en getrouwd met haar man satan, over ons zieltjes regeerde. Maar wij mensen, hebben dankzij de appel van Adam en Eva, een eigen wil en de vrijheid zelf te kunnen beslissen over leven en dood mochten we dat willen doen.
Dan reist nu de vraag.. Geloof ik in profetie? Over ruim twee jaren zullen we een nieuw tijdperk ingaan, volgens mijn laatste gegevens zo rond 21 december 2012. Onze laatste profeet was Mohammed en hij heeft in navolging van Jezus, Mozes en Abraham het bewustzijn van de mensheid naar een hoger niveau gebracht opdat de mens meer en meer in balans met de natuur kan leven en meer en meer in vrede met zichzelf en de anderen.
Ik weet niet wat mijn betekenis in de geschiedenis zal zijn, maar ik geloof in de macht van man en vrouw, gesymboliseerd door Sonfa Fason (zoals ik Adam en Eva hernoemt heb) die als een product van evolutie ontstaan moeten zijn uit de natuur.
De mens gaat nog steeds vooruit, we lopen steeds harder, we leven steeds langer, we begrijpen de natuur steeds beter en we gaan steeds rechtvaardiger met elkaar om. En dus geloof ik als mens dat wij steeds meer en meer zullen evolueren tot halfgoden of zelfs tot god zelf.
Daarbij geloof ik dat als wij nu als mens sterven wij onszelf kunnen reïncarneren in lagere levensvormen. En dat de geest de macht heeft met de levende te communiceren zolang het lichaam nog maar het kleinste beetje pijn kan voelen. Daarom zou ik mijn lichaam laten invriezen als ik mocht komen te overlijden, zodat mijn geest zolang mogelijk nog de macht zal hebben te communiceren met de levende nabestaanden.
Afsluitend wil ik nog opmerken dat wij mensen volgens mij de hemel zelf bij ons in ons hart dragen, want ik kan persoonlijk bevestigen dat ik de liefde van overleden naasten in mij voel en dat ik op sommige momenten zelfs met hen kan communiceren als ik de juiste rust en balans heb in mezelf. Daarij helpen bepaalde voorwerpen die herinneringen met zich meedragen en bepaalde teksten of liedjes die de gemoedstoestand tot rust laten komen de balans in het hart te vinden, zodat je jezelf kan openstellen voor contact met degene die je mist in het leven.
Het geeft mij ook een innerlijke rust om te weten dat ik hen echt heb kunnen vergeven voor hun onomkeerbaar afscheid van het leven en dat ik namens hen tijdens dit leven kan spreken met als doel de mensen in onze wereld naar een hoger bewustzijn te brengen, opdat wij sneller, beter en rechtvaardiger zullen handelen in het vervolg van ons bestaan.
Samengevat
Gezien de omstandigheden kan ik nu niet schrijven wat ik zou willen schrijven, omdat ik niet meer weet wat waar is zonder ogen. Liefde is het mooiste wat er is en leuk is anders zal ik maar zeggen.. en weer rollen er tranen en verlies ik een stukje van mezelf in de regen van het leven. De vraag is dan ook waar wacht ik nog op? Ik ben rijp voor de strop, maar ik ontduik de wieken van de molen en vecht mezelf door de muren van de tijd heen als het loden water dat vloekt bij de stroming van de zee. Geniet ik samen van het meeuwenballet bij de ondergaande zon ergens aan de kust van België en Frankrijk waar ik het visioen van de klappen al kreeg voor ze uitgedeeld konden worden. En dus sta ik reeds met furore in mijn schoenen en vermeng de klucht met de mythe om de realiteit van Oidipiet maar niet in de ogen te hoeven zien. Want dat ik sterfelijk ben dat staat buiten kijf, maar mijn macht als levende maakt het mij mogelijk het gordijn op te tillen en nog zoveel mogelijk encores en buigingen te geven, omdat ik zo godverdomme blij ben dat ik leef op dit podium van dichters, schrijvers en levensgenieters. Ik zeg u amen. Ik leef op mijn manier.
Als vleugels
Ik bemin de muren van vrijheid
Draag stenen aan de genegenheid af
Beslis over liefde zonder onenigheid
maar toch krijgen we straf
Kan jij zien dat ik van je houd?
Voel je dit onuitgesproken hart van goud?
Draag jij de toekomst met je mee?
Zwem jij met mij
door de golven van de zee mee?
Laat ik je ontspannen in tijden van nood?
Groeien er tranen als je het brood in weiwater doopt?
Want ik ben niet de gemene klootzak die jou wilt zien lijden
Ik wil dat je gelukkig bent
en jouw dromen zich nimmer van ons scheiden
Bedrijf ik de kunst van het houden van
en zeg ik het spijt me..
Het spijt me zo..
Maar god heeft met ons een ander plan.
____________________________________________________________________________________________

Zeg het maar wat vinden jullie ervan? te veel/ te weinig? Boeiend of liever niet? Leuk met die gedichten of verwarrend?
Suggesties, of taalfoutjes? Ik weet het niet maar dit is wat ik heb geschreven de afgelopen weken..
NB. Voor de foto's kan je kijken op:
http://oidipiet.hyves.nl/album/52787628/Belgie_2010/_YIKmgMG/


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: