Alles tegelijk

Reads: 85  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


  Ik voel de liefde
als prille liefkozingen
waar iedereen zo naar verlangt.
 
Ik voel de pijn
als een stekende doorn
die in mijn bloedende hart brand.
 
Ik voel de gratie
als een arme boer
die zijn land aan een koning dankt.
 
Ik voel het verdriet
als de eerste regendruppel
die naar de droge grond verlangt.
 
Ik voel de passie
als beginnend onweer
dat in deze bedrukte lucht hangt.
 
Ik voel de woede
als een heftige aardbeving
die tekeergaat diep in het binnenland.
 
Ik voel eigenlijk alles
en weet uiteindelijk niets.
 
Ik doe maar wat normaal is.
 
- Tenminste, dat vind ik -
 
Ik leef, ik schrijf, ik geloof.
Ik hou van je.
 
- Zelfs als dat onmogelijk lijkt -
 
Geef ik je alles
en meer.

Alles tegelijk.

Met heel mijn hart.
Met al mijn liefs.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.