Als ik thuis ben doe ik open

Reads: 96  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Platvloers ga je aan mij voorbij.
Je maakt een misstap,
maar kijkt toch blij.
 
Voel het over mijn rug.
Vind het bij mezelf weer terug.
We zijn gewoon vrienden,
maar sla toch voor je op de vlucht.
 
Bang verliefd te worden op jou.
Bang me te binden
aan iemand waar ik misschien van houd.

Tja, mijn vertrouwen is ver te zoeken.
Vind het bij vrienden in de vreemdste hoeken.
Soms is het zomaar weg
en dan is het er weer.
 
Een klein gebaar is al genoeg.
Voor een goed gevoel weer.
Even langskomen.
's Avonds laat of 's morgens vroeg.
 
Als ik thuis ben doe ik open.
Het is hier altijd gezellig.
Soms net een kroeg.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.