Als water

Reads: 145  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Riddles  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Je bent heerlijk helder,
verfrissend, sprankelend,
schoon en gezond.

Er is geen leven
zonder jou.

Je valt uit de lucht.
Neem jou in mijn mond.

Wil je vastpakken,
maar kan jou niet houden.

Drink je.
Laat jou mij strelen.

Je troost me.
Kan met je spelen.

Je bent
als water.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.