Altijd klaar

Reads: 135  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Fan Fiction  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Als we vergaan tot licht
en de duisternis nieuw leven inblazen.
Je naasten doet verbazen met een goed bericht.

Als we om onszelf blijven geven.
Vriendschap een eerlijke kans kunnen geven.
Leven alsof het hier een hemel is.

Dan zullen wij elkaar vinden.
Tot elkaar komen
met een diepere betekenis.

Als echte vrienden.
Voorbij onze dromen.

Ik bij jou.
Jij bij mij.

Als een machine.
Een koesterapparaat.
We zijn er voor elkaar.

Geluk moet je verdienen.

Daarom staan wij
altijd voor elkaar
klaar.© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags