Berg van vreugde

Reads: 74  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Op de berg van vreugde
waait vriendschap
van twee kanten
als hervonden geluk
door alles om mij heen
heen.
 
langs mijn lichaam
voel ik elke emotie
als een blinde man
met maar een been
die dankzij jou
weer kan zien en lopen
omdat jij in mijn hart verscheen.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags