Communicatie-gestoord

Reads: 279  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


Er is iemand hier
waar ik echt van houd
maar als we praten
gaat het fout

Communicatie-gestoord
hart met man en muis overboord
steeds is er weer ruzie
het is ongehoord

Maar ik doe het zelf
en zij ook
we zijn gewoon onszelf
en raken snel van de kook

Van binnen voel ik de liefde
en laat mijn moordkuil ongegraven
geef om haar als mijn geliefde
konden we de strijdbijl maar begraven

Meisjes plagen is zoentje vragen,
dat wist ik als kind al
toch ben ik in al die jaren
niet veranderd


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.