Compositie van een nachtmerrie

Reads: 118  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Horror  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Strijk langs mijn gezicht.
Op tafel tikken de tranen.

Sta op!

De hemel en het licht.

De stilte verzuchten.
Deze kamer benauwd me.
Wil vluchten.
Niemand vertrouwt me.

Van het paard gevallen.
Pijn in mijn ballen
en een stijve rug.
Ben overvallen.
en kan niet meer terug.

Blazen, tieren.
Strompel overeind.
Klim op haar rug
en laat de teugels vieren.

Vrij, los, open.
Haar hals steunt mijn hoofd.
Uitgeteld, verdoofd.

De duisternis.
Ben erin gelopen

en ik kan niet meer terug.


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.