De beste wensen

Reads: 178  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


wat eens zo zoet was
proeft nu bitter
vergane glorie
in vermiljoenrode ogen
kijken mij vragend aan

wat heb ik gedaan?
Vergeteloze, ambtelijk amusante tijdroofster
waarom bloeien er geen rozen in december?
waarom vat het woud geen vlam in de regen?

ik wil samen met jou in het vooronder
en nooit meer terugkeren
in een ver verlaten, achtergelaten, vergeten land
mezelf oppoetsen met zeewater
en jouw droom laten varen naar ons strand

ik zie twee ijsberen
aardbeienijsjes eten met slagroom erop
ik kan die middag niet vergeten
en spreek jouw woorden hardop

maar in de liefde gelukkig niet
gelukkig niet?
waarom niet?
ben ik dan niet genoeg?
hou je niet van mij, zoals ik dat van jou doe.
waarom is het altijd al tijden, tijdelijk even stil?

een winterdepressie? of gevangen in een sneeuwlawine misschien?
weet dat je er bent en weet dat je me kan zien,
dus liefste als je ruimte heb geef me dan een teken van leven
in deze uitzichtloze, eindeloos tergende monoloog
laten we de handen schudden en een kus misschien
dan gaan we samen het nieuwe jaar in
en wat daarna gebeurd dat zullen we dan wel zien..


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: