De engel

Reads: 168  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
story

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Stel je eens voor dat er een andere wereld is, een andere planeet, een soort hemel, waar engelen leven. Stel je eens voor dat die engelen in die andere wereld ons lot bepalen en dat hun manier van leven bepalend is voor de kwaliteit van leven die wij mensen hier op aarde hebben. Stel je eens voor dat die engelen in gedachte met ons kunnen praten en raad kunnen geven, dat zij ons als het ware besturen als marionette aan een pop, zij bepalen onze emoties, of we verliefd worden of niet, of we iemand vertrouwen of niet, etc, etc. 
 
Dit is allemaal maar een gedachte natuurlijk, maar als je het nu eens omdraait en je jezelf voorstelt dat jij die engel bent in deze wereld en dat jij het lot van mij bepaald in een andere wereld als een marionette aan een pop. Dan zou dat betekenen dat jij mijn god bent. De waarheid ligt misschien wel in het midden. Jij bent voor mij een engel en je hebt wel degelijk invloed op mij, maar ik ben ook voor jou een engel en ik heb wel degelijk invloed op jou. 
 
We leven allemaal in een andere belevingswereld, maar toch allemaal in de zelfde wereld. Engelen bestaan niet, maar mensen kunnen wel als engelen voor elkaar zorgen, om elkaar geven, en van elkaar houden, zoals de goden het bedoeld zouden hebben. Zoals je hart het zou zeggen. 

Dit verhaal is geheel in lijn met mijn geloof dat Adam en Eva god waren, en is bedoeld om jou een nieuwe manier van denken te geven en een andere kijk op het leven te geven waar je misschien later nog heel wat aan zult hebben. 
 
Het heeft mij persoonlijk in ieder geval een beetje meer verantwoordelijkheidsgevoel en rust gegeven, met de gedachte dat ik gewoon naar mijn hart moet luisteren om gelukkig te zijn.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Short Stories

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags