De regen

Reads: 198  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


  Ze verjaagt de zon
met haar donkere wolken.
 
Zacht drupt zij
op ons neer.
 
Ze is verkoelend,
soms teder, soms hard.
 
Ze kan me strelen,
maar meestal wil ik dat niet.
 
Ze maakt me nat
Soms voelt zij mijn verdriet.
 
Zij houd mij gezelschap
op weg naar huis en thuis.
 
Ze gaat altijd gepaard
met haar vriend.
De wind.
 
Ze is er weer.
De regen.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags