De spuit

Reads: 115  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ogen puilen uit.
De naald, de druk.
De verlossing.

De spuit.

Zonder dat ding
word ik gek.
Zonder dat ding
breek ik mijn nek.

Ik moet het hebben.
Het ontspant me.
Zonder die spuit
kan ik niet verder.

Het beheerst me.

Psychoses en wanen,
paranoia, angst en waanzin.
Die spuit laat me bedaren.
Geeft mijn leven weer zin.

De rem, de afbraak.
Het geduld terug.
Die spuit is mijn zaak.
Waar ik ook ga.
Ik kan er niet voor op de vlucht.

Geloven dat je niet zonder kan.
Inzien dat het niet anders kan.

De spuit.

Het beheerst mijn leven
nu al zo lang.

Mijn dromen, de liefde.
Binnen de grenzen
van het toelaatbare.

Mijn leven, mijn geliefde.
Alleen nog maar woorden en letters.
Dingen die ooit echt waren.

De spuit.

Gevangen in Nederland.
Ik kom
er nooit meer uit.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Non-Fiction Poems