De vierde kus

Reads: 108  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


De eerste kus was magisch.
Zal jou nooit vergeten.
 
De tweede kus was fantastisch.
Zal altijd bij jou zijn.
 
De derde kus werd al gewoon.
Nog voelde ik intens geluk.
 
Maar de vierde kus deed zoveel pijn.
God, wat hebben we gehuild.
 
Het was ons verdiende loon.
Ontrouw, ruzie en elkaar ingeruild.
 
Wij waren stuk.
Het moest ons afscheid zijn.
 
 
 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.