De waarheid regeert (onaf)

Reads: 146  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
true words

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


Dit is een lijst met lijfspreuken die ik zelf verzonnen of van anderen gehoord heb, alle spreuken heb ik uit eigen ervaringen als waarheid ondervonden. Met behulp van deze spreuken probeer ik een soort modern regel- en wettensysteem te maken, waarbij de waarheid regeert.


Adam en Eva waren god
god is de weg, god is de waarheid, de waarheid is de weg naar god
ieder mens is gelijk geschapen in de ogen van god en dient zo ook behandeld te worden
vrijheid is blijheid
wie geeft wat die heeft is waard dat die leeft
er is een tijd van komen en een tijd van gaan
lachen is gezond
respecteer vrijheid
fatsoen moet je doen
het leven is een groot feest
hou van je eega als geen ander
onkruid vergaat niet
geld stinkt niet
overdaad schaadt
vragen staat vrij
smaken verschillen
twee tegen een is gemeen
zwijgen is toestemmen
over smaak valt niet te twisten
nieuwe ronde, nieuwe kansen
samen uit, samen thuis
neem geen belangrijke beslissingen op een lege maag
de ketting is zo sterk als de zwakste schakel
voor wat hoort wat
komt tijd komt raad
je moet de kat niet op het spek binden
voor een gek is het elke dag feest
wie niet waagt, wie niet wint
spoken bestaan niet
grote geesten denken hetzelfde
(great minds think alike)
iedereen gaat een keer dood, maar niemand weet wanneer
wees voor niemand bang
hoe meer ziel, hoe meer vreugd
wie niet schijt, die niet stinkt
je moet geen oude koeien uit de sloot halen
voor niets gaat de zon op
een vos verliest zijn haren wel, maar zijn streken niet
je moet niet alles over een kam scheren
een plus een is twee
als de kat van huis is dansen de muizen op tafel
gezelligheid kent geen tijd
zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
stille wateren hebben diepe gronden
opgestaan is plaats vergaan
de eersten zullen de laatsten zijn
dromen zijn bedrog
hoop moet vliegen
als twee honden vechten om een been gaat de derde ermee heen
op een been kan je niet lopen
wie goed doet, wie goed ontmoet
hoge bomen vangen veel wind
wie niet luisteren wil moet maar voelen
mijn weg of de snelweg
(my way or the highway)
boontje komt om zijn loontje
neem niet te veel hooi op je vork
een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen
je bent nooit te oud om te leren
van het menu van het leven heeft niemand het recept
alles kan als het maar leuk is
doe wat je leuk vindt
doe je ding
wie niet sterk is moet slim zijn
hardlopers zijn doodlopers
eigen haard is goud waard
zoals de waard is vertrouwt die de gasten
wie zoet is krijgt lekkers
zorgen is vooruitzien
blaffende honden bijten niet
wie de klepel ziet hangen weet hoe de klok luidt
op ieder potje past een dekseltje
beter een goede buur dan een verre vriend
bij de buren is het gras altijd groener
wie niet weg is gezien
denk niet bij het laatste vel, die na mij komt red het wel
de wonderen zijn de wereld nog niet uit
een kalf zoek je niet onder een os
een haan die op ongepaste tijden kraait, onthoofd men
iemand die met woede opstaat, zal met schade gaan zitten
het is geen schande om het niet te weten, het is een schande om niet te vragen
als vrijgezel ben je als een sultan
wie betaald die bepaald
het is glad op het ijs
een gewaarschuwd mens telt voor twee
meer handen maken meer werk
samen staan we sterk
wie de winter niet tegemoed komt zal de zomer nooit zien aankomen
je moet het paard niet achter de wagen spannen
een kind kan meer vragen stellen dan tien wijze mannen kunnen beantwoorden
het zijn de dwarsliggers die het spoor doen rechtlopen
graag of traag
een vuur aan wal is nog geen baken
de meeste stemmen gelden
het oog ziet meer dan het hart weet
wie geen geduld heeft moet tot tien tellen
een betere wereld begint bij jezelf
zeg nooit, nooit
de ellende begint waar het geluk eindigt
wetenschap is macht
(knowledge is power)
al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt het wel
klant is koning
tijd is geld
toeval bestaat niet
alles heeft een reden
verschil moet er zijn
op een oude fiets moet je het leren
een kat in het nauw maakt vreemde sprongen
wie de schoen past trekt die aan
alles is een
de waarheid duurt het langst
iedereen heeft iemand nodig
(everybody needs somebody)
van je fouten moet je leren
de tijd zal het leren
jong geleerd is oud gedaan
waar je mee omgaat zo wordt je
(who you see is who you become)
beter laat dan nooit
tijd vliegt als je het naar je zin hebt
(time flies when you are having fun)
vakmanschap is meesterschap
in rust ligt de kracht
een gegeven paard kijk je niet in de bek
morgenstond heeft goud in de mond
economie is psychologie
papier is geduldig
geduld is een schone zaak
god kent geen genade
vat de koe bij de horens
je bent verantwoordelijk voor je eigen daden
voor onzin koop je niets
kleine kinderen worden groot
eerst denken dan doen
(think before you act)
mannen en vrouwen zijn spiegels voor elkaar
liefde gaat door de maag
integriteit is betrouwbaarheid
(integrity is reliablity)
wie de bal kaatst kan het terug verwachten
(what goes around comes around)
hoe meer, hoe beter
luister naar je hart
het leven is een cel
leiden is lijden
(to lead is to suffer)
overal is liefde
alles is aandacht
hoge bomen hebben diepe wortels
rijmen is slijmen
zeiken is voor de rijken
(to bitch is for the rich)
elk probleem verdient een oplossing
als je niet meer trouw bent kan je ook niet meer echt verliefd zijn
er schuilt meer achter de horizon dan alleen de ondergaande zon
als de vissen niet willen bijten hangt het aas nog aan het haakje
niets is onmogelijk
niets is wat het lijkt
liefde en trouw gaan samen als paard en wagen
achter de wolken schijnt de zon
geen nieuws is goed nieuws
het is stil voor de storm
de wereld is zo groot als je het zelf maakt
wil is wet
waar een wil is, is een weg
in de liefde en de oorlog is alles heilig
vergeven is een zegen
wat niet hoeft is niet nodig
met een bord voor je kop zie je niets
wie wat bewaart heeft wat
we zijn allemaal mensen
het leven is hart
wie de bui ziet hangen voelt de regen aankomen
niets komt vanzelf
(nothing comes easy)
een vergissing is menselijk
de waarheid dient de mens
liefde is logisch
het mes snijdt aan twee kanten
liefde is gratis
(love is free)
hebben is houden
(to have is to hold)
zien is geloven
een ongeluk zit in een klein hoekje
de donder komt voor de bliksem
bergen kan je niet verzetten
eisen is wijzen
als de bloem en de bij samenkomen is het feest
het leven is een test
de enige zin van het leven is zin hebben om te leven
wees wie je wil zijn
(be who you want to be)
goede wijn verzuurt niet
tijd staat niet stil
je leeft maar een keer
beweeg met de stroom mee
(go with the flow)
wat je zegt ben jezelf
de wereld is rond
zeg niet wat je weet, maar weet wat je zegt
je bent wie je bent
succes is een keuze
wat je niet doodt maakt je sterker
(what doesn't kill you makes you stronger)
wie het kleine niet eert is het grote niet weert
het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt
twee zielen, een gedachte
geluk moet je verdienen
geluk dwing je af
doe maar normaal dan doe je al gek genoeg
niemand is perfect
als ik thuis ben doe ik open
doe bij twijfel niets
een goed begin is het halve werk
de eerste klap is een daalder waard
afspraak is afspraak
(a deal is a deal)
soms zit het mee, soms zit het tegen
(you win some, you lose some)
pas op waar je voor wenst
(be carefull what you wish for)
uit het oog, uit het hart
het leven is een groot toneelstuk, je moet alleen zorgen dat je op het juiste moment op de planken staat
elke dag is een nieuw begin
het leven is het leven waard
(live is worth living)
het lot is een onvoorzien feit
(faith is an unforseen fact)
hoe eerder, hoe beter
laat de moed niet in de schoenen zakken
meten is weten
liefde moet kloppen
(love must be right)
laat jezelf niet uit het veld slaan
geld moet rollen
feiten zijn feiten
kiezen of delen
pompen of verzuipen
liever vandaag dan morgen
schijn bedriegt
wat je vindt mag je houden
(finders keepers)
raar maar waar
wat je krijgt mag je houden
wat niet van jou is geef je terug
schrijven zegt meer
verloven is beloven
een lek is een gebrek
vroeger was alles beter
de aanhouder wint
wie schrijft die blijft
alles of niets
wat staat dat staat
zo gezegd, zo gedaan
fouten kunnen dodelijk zijn
(mistakes can be lethal)
veiligheid eerst
(safety first)
man en vrouw zijn gescheiden maar gelijk
(man and woman are sperate but equal)
alles wat je zegt zal tegen je gebruikt worden
(everything you say will be used against you)
je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is
(you are guilty until proven otherwise)
voeg het woord bij de daad
(put your words where your mouth is)
de een de dood de ander het brood
vrouwen en kinderen eerst
baas boven baas
de goeden lijden onder de slechten
eerlijk zullen we alles delen
eet de krenten niet uit de pap
(do not eat the topping from the dessert)
verlies niets uit het oog
schiet de bode niet neer
(do not shoot the messenger)
morgen is een andere dag
(tomorrow is another day)
gebruiken of weggooien
(to do or to ditch)
degene die vragen worden overgeslagen
(the asked are last)
als je het niet kan zeggen moet je het maar zingen
leven leer je met vallen en opstaan
god ziet alles
de laatste loodjes wegen het zwaarst
zorgen zijn voor morgen
de tong spreek waar het hart vol van is
alles kan een mens gelukkig maken
niets kan een mens niet begrijpen
er is geen weg naar geluk, geluk is de weg
het leven heeft zin als je maar zin maakt
geniet van het leven
liever meer dan minder
het gaat om de juiste instelling, niet om de goede bedoelingen
de kick van een goede prestatie is met geen drug na te bootsen
weer niet geblowed, weer een dag niet naar de goot
je bent nooit te oud om kind te zijn
verlies hoort bij het leven als de rekening voor een goede maaltijd
leven en laten leven
liefde is waarheid
anything that drives you may lead you to the top
(alles wat jou drijft kan jou naar de top leiden)
wat niet rekt dat scheurt
het is stil onder water
tijden veranderen, maar mensen niet
er is altijd een uitzondering die de regel niet bevestigt
een masker vertelt meer dan alleen maar de buitenkant
in de waan van het moment lijkt alles beter
je kan beter een keer geleefd hebben dan helemaal niet geleefd te hebben
begin geen tweede leven voor je eerste afgelopen is
je kan geluk niet vinden, het kan alleen jou vinden
geef nooit op
vingers zijn niet alleen om mee te wijzen, je kan er ook doorheen zien
zwak is degene die zich sterker voordoet dan die is
doe wat je kan, dan doe je niets te weinig
je kan niet altijd krijgen wat je wilt
(you can't always get what you want)
de waarheid ligt in het midden
liefde is blind
god is liefde
rust roest
in het land van de blinden is eenoog koning
bluf nooit tegen de beste hand
eerst zien dan geloven
het oog wil ook wat
ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg
als de drank zit in de man dan zit de waarheid in de kan
doe bij twijfel niets, behalve als je zeker weet dat het je iets oplevert
sorry zeggen is politiek de waarheid weerleggen
je bent jong en je wilt wat
waar men elkaar vrijheid geeft wordt de hechste band gesmeed
de waarheid is een open deur naar verlichting
hoe meer je weet, hoe meer je vergeet
niemand staat boven de wet
er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden
elk gebod is een verbod
gij zijt geboren in de armen van god en daar zult gij ook sterven
alleen ben je gekomen en alleen zal je gaan
om de top de bereiken moet je eerst tot de bodem gaan
pluk de dag
(carpe diem)
je moet niet in zeven sloten tegelijk lopen
je kan de dood niet ontlopen
(you can't cheat death)
als je het beter weet moet je het zeggen
de appel valt niet ver van de boom
beter een vogel in de hand dan tien in de lucht
wat men zaait zal men oogsten
waar rook is, is vuur
niet geschoten is altijd mis
zeggen is schrijven
hoop doet leven
haastige spoed is zelden goed
de mens is zondig
een zwaluw maakt nog geen zomer
je moet je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt
je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is
als er een schaap over de dam is dan volgt de rest
je moet bij het begin beginnen
de bal is rond
elk voordeel heeft een nadeel
de zon lacht het leven toe en de maan lacht het leven uit
als de berg niet naar Mohammed wil komen dan komt Mohammed wel naar de berg
behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden
begeer het huis van je naaste niet
verloochen je naaste niet
de toren van Babylon is ook niet op een dag gebouwd
voor je pensioen moet je de schaapjes op het droge krijgen
een belangrijk besluit gaat niet over een nacht ijs
god straft onmiddelijk
de beste stuurlui staan aan wal
de aanval is de beste verdediging
de wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld
de grootste truc die de duivel ooit heeft uitgehaald is de wereld te overtuigen dat die niet bestaat
(the greatest trick the devil ever pulled is convincing the world that it doesn't excist)
waar tijd is, is ruimte
wat de boer niet kent dat eet die niet
je moet van een mug geen olifant maken
geld kan je maar een keer uitgeven
voorkomen is beter dan genezen
zoals de waard is vertrouwt die de gasten
zoekt en gij zult vinden
je moet het zekere voor het onzekere nemen
je moet niet op alle slakken zout leggen
van uitstel komt afstel
wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden
gedeelde smart is halve smart
het is beter om te geven dan om te krijgen
na inspanning komt ontspanning
honden en katten zijn als water en vuur
je moet het paard niet achter de wagen spannen
zeg het met liefde
alleen is maar alleen
beter meeverlegen dan onverlegen
beter te veel dan te weinig
ware liefde kent geen grenzen
hoogmoed komt voorde val
van ruilen komt huilen
soort zoekt soort
een kind kan meer vragen stellen dan tien wijze mannen kunnen beantwoorden
je moet niet het vijfde been onder een kalf zoeken
het is beter om een keer van iemand gehouden te hebben dan helemaal niet van iemand gehouden te hebben
gelukkig ben je niet alleen
het is nooit te laat om te veranderen
doe wat je denkt dat goed is
doe wat je niet laten kan
de jeugd is de toekomst
praatjes vullen geen gaatjes
oefening baart kunst
je bent wat je eet
als je ze niet kan verslaan moet je met ze samengaan
(if you can't beat them you must join them)
wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in
geluk is met de dommen
een brood in de morgen is een dag zonder zorgen
alle kleine beetjes helpen mee
als je het niet probeert lukt het nooit
wie het laatst lacht lacht het best
aan elk begin komt een eind
zonder droom geen leven
wie het eerst komt, wie het eerst maalt
zachte heelmeesters maken stinkende wonden
maak van je hart geen moordkuil
je moet verder kijken dan je neus lang is
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
de haan kraait geen victorie voor het ei gelegd is
het is goed om belangrijk te zijn, maar het is belangrijker om goed te zijn


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags