De weg naar boven

Reads: 116  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Tree voor tree
wentel ik mezelf
omhoog.
 
Bocht na bocht
droom ik over
het einde.
 
Raam voor raam
zie ik mezelf
als een psycholoog.
 
Stap na stap
vraag ik mezelf
eigenlijk af.
 
Wat doe ik hier?
Waar ben ik naar opzoek?
 
De trap is eindeloos
als een heel erg dik boek.
 
Verlang naar boven.
Wil alles zien.
 
Maar ik ben er nog lang niet.
 
Geniet van elke stap.
Geniet van elke tree.
 
Zie de wereld steeds door een nieuwe lijst
 
en als ik straks boven ben,
dan weet ik het.

 
Het is
het einde
van mijn reis.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.