De zwarte lijster

Reads: 101  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic
poem, song

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Witbleek meer dan jij.
Blauwe treden naar boven.
Het gaat aan anderen voorbij.
Niets kunnen beloven.
Onze liefde is nog vrij.
 
Voorbijgangers kunnen het horen.
Een zwarte lijster tuint bij mij.
Zij zingt het mooiste lied
als muziek in mijn oren
maar het einde is al nabij. 
 
Niemand wil het horen.
Niemand wil het zien.
We hebben op tijd verloren
en dat ene kleine woordje
misschien. 
 
Voorbijgangers kunnen het horen.
Een zwarte lijster tuint bij mij.
Zij zingt het mooiste lied
als muziek in mijn oren
maar het einde is al nabij.
 
Straks is het stil.
Dan is er verdriet.
Zij heeft een eigen wil.
Iedereen weet het
maar ik
ik ben de enige die het ziet. 

 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags