Droom aan het strand

Reads: 134  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


We dansen
en dan
lopen we hand in hand.
 
We sjansen
en dan
rennen we door het zand.
 
We houden van elkaar,
over een lange afstand.
 
We zijn samen,
zolang het vuur brandt.
 
Zij kent geen grenzen.
Zij gaat door alles heen.
 
Ik kijk met nieuwe lenzen.
Zie mensen
en ben niet meer alleen.
 
Zij en ik.
O zij en ik.
 
We horen bij elkaar
als kapper en schaar.
 
We zijn gemaakt voor elkaar
als snaar en gitaar.
 
We kunnen niet zonder elkaar
als getuigen en echtpaar.
 
We zijn in droomvlucht.
We mogen nog even dromen.
Dromen, o dromen.

Dan word ik wakker
 
en opeens weet ik het.
 
Zij is
de ware liefde.
 


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: