Een goede vriend

Reads: 165  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poetic story

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


Ik ken een goede vriend, zijn leven is niet hoe die het verdiend.
Hij wordt veel gepest en mensen lezen hem de les.
Eigenlijk heeft hij altijd pech in de liefde
en sinds kort begint hij ook zijn vrienden te verliezen.
Hij komt bijna niet de deur meer uit en neemt de telefoon nauwlijks op.
Ik maak me zorgen om hem, want ik ben bang dat hij zichzelf pijn doet.
Die vriend is een aardige jongen, die goed voor zichzelf kan opkomen.
Daarnaast is hij behulpzaam en weet hij goed wat hij moet zeggen.
maar vandaag weet hij niet zo goed wat hij moet zeggen,
omdat hij een vriendschap verbroken heeft die hem diep lag.
Die vriendschap was er al een tijd en leek steeds verder op te bloeien.
Maar vandaag dus opeens niet meer.
Deze vriend heeft zonder pardon afscheid genomen en is weggegaan.
Zoals wel vaker gebeurd is.
Iedereen die hem van die plek kende kon opeens stikken.
Tenzij je zelf bij hem langs kwam of hem opbelde (als hij opnam).
Als je bij hem langs kwam dan was hij nog steeds dezelfde aardige jongen
en het leek dan alsof er niets veranderd was na al die tijd.
Doch, de waarheid was anders, want men ging hem steeds minder zien
en hij raakte in de vergetelheid bij de mensen die om hem gaven.
Het enige wat voor hem overbleef was familie en een enkele vriend.
De liefde kende hij niet meer en hij sprak ook niet meer met vrouwen.
Zijn gevoel raakte verzand in een dijk van verborgen verdiet.
Het enige wat deze vriend kon doen was schrijven over zijn gevoel.
En dat deed hij ook zonder dat anderen daarvan wisten,
hij schreef alles van zich af en zette het op internet.
Aan de reacties van anderen was wel te zien dat ze het goed vonden.
maar het kon de leegte in zijn bestaan niet vullen.
Het ene spook na het andere spook, bezocht hem in zijn nachtmerries.
Hij wist op een gegeven moment vandaag niet eens meer wie hij zelf was
toen hij in de spiegel keek.
Hij vroeg zichzelf af wat hij hier eigenlijk deed en waarom hij hier was.
Uitendelijk is hij bij zichzelf te rade gegaan en kwam tot de conclusie:
Eerlijkheid duurt het langst
en hij is altijd eerlijk geweest in zijn teksten.
Als er iemand is die hem begrijpt dan ben ik het wel,
want die vriend dat ben ikzelf.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Short Stories

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags