Een zekere onzekerheid

Reads: 112  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Dit is mijn strand.
Hier vind ik mijn rust.
Dit is mijn land.
Hier ben ik mij bewust.

Heb dromen zien vergaan.
Hoop zien ontstaan.
Vriendschappen zien bloeien.
Mensen zien groeien.

Waar liefde leven is
treedt het licht
uit de duisternis.
Vindt zicht weer zin
en troost van een vriendin.

Doet vrijheid van zich gelden
en varen nymfen mee
op hoge bergen van golven,
piekend, krakend en de zucht.

Met twee helden in zee.

Het vertrouwen valt stil.
De tijd rent weg.
Het is hier opeens verlaten,
maar van binnen voel ik wat je zegt.

Ik weet het.
Sta op uit 't ondiepe.
Trek mijn zwembroek aan
en neem een duik
in een zekere onzekerheid.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags