Elke dag is een nieuw begin

Reads: 113  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


De droevenis slaat in,
Ik neem een diepe, diepe hijs
En schenk mezelf nog wat bier in
 
Ik draai "Requiem for a dream"
En verlies mezelf
Ongezien
 
Dwalende lichten
Vergeten plichten
Ooit zou ik stichten
Maar er is niemand
Om mijn pad te verlichten
 
De violen klinken schel
Masseren mijn verdriet
Mijn verdriet in de hel
 
Morgen is er mischien weer een hemel
Maar vandaag verdwijn ik weer
In de nevel
 
Ik laat me zakken
Door de grond
Buiten de cel
Klinken hoge hakken
De wereld is rond
 
Ik zal mezelf niet verhangen
Of laten vallen in een kist vol tangen
Ik geef de moed niet op
Want aan het einde van de duisternis
Komt de zon weer op
Die mijn schenkt
Vergiffenis
 
Elke dag
Is een nieuw begin
 
 
 
 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags