Gevangen

Reads: 290  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 18, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 18, 2010

A A A

A A A


Als liefde vriendschap is
en haat slechts droefenis.
 
Als jij de ware is
en mijn gevoel echt is.
 
Als afgunst jaloezie is
en elk hart een verbintenis.
 
Als ik eerlijk is
en wij slechts verbeeltenis.
 
Waarom zie ik
in dit aardse bestaan
ons samen gaan
van zon tot maan?
 
Waarom voel ik
in deze hemelse sferen
ons samen mastuberen
naakt zonder kleren?
 
Waarom ben ik
opeens verliefd geworden
heb ik geen woorden meer
enkel nog akkoorden?
 
Waarom ik?
Waarom jij?
Wat verbindt ons
tot deze wederzijdse slavernij?


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: