God is goed

Reads: 258  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
dialog

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


ik heb er nog een paar die onaf zijn, misschien is er iemand die me daarbij kan helpen...
wat moet je op het drogen krijgen en waarom?
wat gaat niet over een nacht ijs?
en weet iemand toevallig spreuken met 'vijf' erin?
en wat was ook al weer niet in een dag gebouwd?
Aanpassen
giffer RB® citeer  ? ? 20 december 2009 13:39 
 Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 00:00:
en wat was ook al weer niet in een dag gebouwd?
heelal; Rome; Aken en Keulen
Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 00:00:
wat moet je op het drogen krijgen en waarom?
schaapjes: rentenieren
Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 00:00:
wat gaat niet over een nacht ijs?
risico's
Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 00:00:
en weet iemand toevallig spreuken met 'vijf' erin?
* een van de vijf is op de loop: hij is niet goed wijs
* een van de vijf is uit kuieren: hij is niet goed wijs
* het vijfde rad aan de wagen: totaal overbodig, ongewenst
* de vijf: de hand
* vijf poten aan een kalf zoeken: iets proberen te vinden dat er niet is
* ze alle vijf bij elkaar hebben: goed bij zijn verstand zijn
* ze niet alle vijf hebben: niet goed bij zijn verstand zijn
Google 
BTW: En;
dé laatste vijf geboden voor de "ongelovigen":
06. Gij zult niet doodslaan.
07. Gij zult niet echtbreken.
08. Gij zult niet stelen.
09. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

laatste aanpassing 20 december 2009 13:45
poemerd citeer ? ? 20 december 2009 16:05 
 was de toren van babylon niet op een dag gebouwd?
volgens mij gaat het om een beslissing/ belangrijke besluiten die niet over een nacht ijs gaat, maw. je wilt er nog even over nadenken.
je moet voor je pensioen de schaapjes op het droge zien te krijgen, lijkt me aannemelijk
met vijf zit ik nog steeds want je gaf me alleen maar momentopnames.
gobod 9 en 10 kan ik misschien nog wat beter op schrijven
gij zult je naaste niet verloochenen of verloochen je naaste niet
gij zult het huis van je naaste niet begeren of begeer het huis van je naaste niet
dan was er ook nog zo'n spreuk van die filosoof, ik weet niet meer precies wie en hoe die ging, maar het was zoiets als
behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden
Aanpassen
Kardinaal D{}zArt citeer  ? ? 20 december 2009 17:31 
 Wat een heerlijk dik pak sneeuw hier!Bij jullie ook?  Hier ligt bijna 25 centimeter...
giffer RB® citeer  ? ? 20 december 2009 20:11 
 Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 16:05:
was de toren van babylon niet op een dag gebouwd?
 
Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 16:05:
maw. je wilt er nog even over nadenken
 vandaar risico's

Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 16:05:
want je gaf me alleen maar momentopnames.
 
Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 16:05:
niet verloochenen
Valse getuigenis is meer begrijpbaar.

Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 16:05:
gij zult het huis van je naaste niet begeren of begeer het huis van je naaste niet
Onduidelijk met
Uitspraak van giffer RB® op zondag 20 december 2009 om 13:39:
niets begeren dat van uw naaste
is niet enkel het huis, maar bijv. ook de vrouw/man des huize.

Uitspraak van poemerd op zondag 20 december 2009 om 16:05:
behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden
 Want als ik van SM hou, is het niet zo dat ik bij de ander dat kan doen.
Vind die spreuk maar  want mensen die aso zijn, die vinden het minder of niet erg als een aso behandeld te worden, dan iemand die het niet is.

Uitspraak van Kardinaal D{}zArt op zondag 20 december 2009 om 17:31:
Bij jullie ook?
En ik vind de sneeuw ook
laatste aanpassing 20 december 2009 20:14
poemerd citeer ? ? 21 december 2009 19:47 
 sorry maar we zitten duidelijk niet op een lijn, in mijn schema van waarheden past een woord als 'niets' begeren dat van uw naaste is niet, in die context raakt de tekst uit balans, het huis staat metafoor voor allerlei zaken, je kan voelen als de spreuk goed is, het vloept er als het ware voorgeprogrammeerd uit. Evenzo bij 'risico's' dat is te onduidelijk, daarom kies ik voor 'een belangrijk besluit' dat klinkt gewoon beter, laat ik het zekere voor het onzekere nemen en mij hier uitsluitend tot godspreuken beperken en die ter discussie stellen:

Adam en Eva waren god
god is de weg, god is de waarheid, de waarheid is de weg naar god
gij zijt geboren in de armen van god en daar zult gij sterven
god is liefde
god ziet alles
god kent geen genade
god straft onmiddelijk
 
kunnnen we daarna de gij-tjes doen...
laatste aanpassing 21 december 2009 19:48
Aanpassen
Terra-jin citeer  ? ? 21 december 2009 20:36 
 Uitspraak van poemerd op maandag 21 december 2009 om 19:47:
kunnnen we daarna de gij-tjes doen...
Uhm.... maar wat moeten we doen? Nog meer spreuken verzamelen? Valt niet echt over te discussiëren....
poemerd citeer ? ? 21 december 2009 20:45 
 je kan het voelen als de spreuk goed is
gij zult niet doden
zoekt en gij zult vinden
gezelligheid kent geen tijd
van uitstel komt afstel
wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden
wie geen geduld heeft moet tot tien tellen
snappie? het is allemaal zo logisch als wat, een waarheid als een koe
en je moet die koe dus bij de horens weten te vatten
Aanpassen
Terra-jin citeer  ? ? 21 december 2009 21:04 
 Uitspraak van poemerd op maandag 21 december 2009 om 20:45:
snappie? het is allemaal zo logisch als wat, een waarheid als een koe
Hmmm ik snap het nog niet helemaal. Ik hou meer van discussiëren denk ik...
poemerd citeer ? ? 21 december 2009 21:09 
 ga dan in op die spreuken over god bijvoorbeeld? als je het beter weet moet je het zeggen, en volgens mij weet jij best wel een goede spreuk waar wij mensen allemaal wat aan kunnen hebben in barre tijden, als het maar waar is dan is al goed, het is vaak raar maar waar en je moet niet van een mug een olifant maken, maar als je iets te binnen schiet wat ons tot een dieper inzicht of een bredere wijsheid kan brengen dan zou je mij en mijn lezers enorm helpen, onthoudt goed; de waarheid is een open deur naar verlichting
Aanpassen
Terra-jin citeer  ? ? 21 december 2009 21:13 
 Ok naja ik zeg altijd "It's all GOOD". Die hoofdletters geven aan dat het niet gaat om het goede, maar om een groter goed. Het goede is samen met het slechte een onderdeel van een groter goed. Het is een heel beknopte theodicee, eigenlijk... zit een heel verhaal achter maar goed.
poemerd citeer ? ? 21 december 2009 21:32 
 wat is 'it'?
ik zeg altijd
god is goed
en toen kwam ik op
liefde is logisch
laatste aanpassing 21 december 2009 21:33
Aanpassen
Terra-jin citeer  ? ? 21 december 2009 21:42 
 Uitspraak van poemerd op maandag 21 december 2009 om 21:32:
wat is 'it'?
Niks... alles. [/zweefmodus]
Het is gewoon een andere manier van: "All is GOOD", alleen wat anders geformuleerd zodat het wat hipper overkomt  de originele spreuk ("It's all good" zonder hoofdletters) komt eigenlijk uit het extreme sporten wereldje - surfers en skydivers, vooral uit de Amerikaanse zonnestaten zeiden dat altijd. Ik heb er iets anders van gemaakt

Uitspraak van poemerd op maandag 21 december 2009 om 21:32:
god is goed
liefde is logisch
God is goed: daar kunnen we het wel over eens zijn. Al zeg ik dan liever GOED, omdat God groter is dan goed.
Liefde is logisch: wat voor liefde? Liefde tussen twee personen? Liefde voor je medemens? Liefde voor de schoonheid van het leven en de wereld? En waarom is dat logisch? Heeft de liefde haar wortels in de logica, in het verstand, in de rede? Is de hoogste vorm van liefde iets dat vanuit de rede komt? Tja hoop vraagjes maar nu wil ik weten wat je nou precies bedoelt met al je spreuken
En vergeef me als ik te analytisch overkom. Ik ben niet zo'n abstract denker (abstract als in 't tegenovergestelde van gestructureerd / klinisch / zakelijk) zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt
laatste aanpassing 21 december 2009 21:43
poemerd citeer ? ? 21 december 2009 21:53 
 ik kwam erop
door het volgende
god=goed
god=liefde
logisch=goed
liefde=logisch
maar je kan het ook wel begrijpen, door je te bedenken dat liefde iets is wat men accepteerd als waarheid, iets wat echt is tussen twee mensen of dieren of dier en mens of plant en dier of bloem en bij je begrijpt wel wat ik bedoel, mijn filosofie is: 'toeval bestaat niet, alles heeft een reden'
en die reden die alles bij elkaar houdt en tot een geheel maakt (alles is een) is liefde, god dus


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Short Stories

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags