Het bewuste zusje

Reads: 121  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Je bent de zon in de morgen
er is niemand zoals jij

tegen beter weten in
'alles is aandacht' geschreven

a
an jou opgedragen

i
n mijn hart gesloten
met beide benen op de grond gebleven
en nog lang niet verslagen

Misschien ben je niet alleen
anderen staan voor jou in de rij
regels en wetten gaan aan jou voorbij
in je hoofd is het een hemel en een hel
niemand die het ziet, maar ik wel
dat jij niet zag dat er meer was dan dat
achteraf heb ik jou gewoon onderschat

Wist ik dat er meer was dan dat
in ieder geval meer dan aandacht
niets is wat het lijkt
nooit zo letterlijk aan gedacht
in mijn hoofd gaat het te keer
plotseling weet ik het weer
soms doet liefde nu eenmaal heel erg zeer


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.