Het lijkt zo makkelijk

Reads: 124  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Het lijkt zo makkelijk
Om weer verliefd te worden
Maar hoe dichterbij ze komt
Hoe moeilijker het wordt
 
Het lijkt zo makkelijk
Om weer op iemand te vertrouwen
Maar hoe meer ik van haar ga houden
Hoe meer ik haar ga wantrouwen
 
Het lijkt zo makkelijk
Om haar telkens weer vrij te laten
Maar hoe meer ruimte ik haar geef
Hoe meer ik mezelf begin te haten
 
Het lijkt zo makkelijk
Om weer iemand te vinden die van me houdt
Maar hoe meer ze van me is gaan houden
Hoe vaker ging het fout
 
Het lijkt zo makkelijk
Om weer alles goed te maken
Maar hoe meer we dat zeggen
Hoe meer we elkaar kwijtraken
 
Liefde
Het lijkt zo makkelijk
 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.