Hoort allen hoort

Reads: 173  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Children Stories  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 18, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 18, 2010

A A A

A A A


Voetjes, beentjes,
hoofdje en romp.
Een neusje en een mond.

Handjes, armpjes,
ogen en oren.

Wilt u het horen?
Onze lieve dochter
is geboren.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Children Stories Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags