Ik tegen jou

Reads: 203  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Verdomme!

Je blijft me raken.
Met jou samen
is het net schaken.
Als ik even niet oplet
ben ik zo mijn dame kwijt.

Je plannen veranderen.
Je gedachte gaat mee.
Maar je bent niet alleen.
We zijn met zijn twee.

Je weet niet
wat je met me doet.
Weet dat je lijdt.
Maar dat doe ik ook.

Was het maar simpel
om van je te houden
en je te vertrouwen.

Ik hou me groot.
Ik ben niet bang.
Wat is liefde?
Waar ben je nu?

Mijn gedachte
laat ik gaan.
Ik sta weer helemaal
onderaan.

Terug bij het begin.
Een ervaring rijker.

Ik leef nog
en jij ook.

Sorry.
Ik liet me gaan.


 


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: