In een rechte lijn

Reads: 254  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Travel  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Een rechte lijn.
In een rechte lijn.

Loop ik door het leven.
Loop ik op mijn doelen af.

Ik ervaar de goede dingen
en de slechte dingen.

De weg wordt moeilijker.
Er zijn obstakels
en versperringen.

- Dagelijks stippel ik mijn wegen uit -

Een rechte lijn.
In een rechte lijn.

Langs obstakels.
Over versperringen heen.

Soms word ik gestuurd
door de wind, door een geur
door een stem, door een kleur.

Iets wat mij raakt.
Iets wat mij nieuwsgierig maakt.

Maar ik laat mij niet afleiden.

Ik volg mijn sporen.
Ik zie de tekens.
Ik ken het lijden.

Daarom zie ik jou.
Nu, toen
en aan het eind van de tunnel.

Een rechte lijn.
In een rechte lijn.

Geef me reden.
Geef me richting.

Dan vergaat de gedachte.
Dan komt de verlichting.
Die mij zet
in de juiste richting.

Een rechte lijn.
In een rechte lijn.


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: