Jij gaf...(liefde)

Reads: 118  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Drijven, vliegen, dalen.
Opstijgen, fladderen
en weer terug op mijn nest.

Zweven, zwemmen, duiken.
Springen, slaan
en weer terug bij af.

Schrijven, schrappen, dansen.
Zingen, rust
en het is nog niet af.

Zien, geloven, hebben.
Loslaten, liefde.
Dat is wat jij
wat jij mij gaf.© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.